Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Red zielen

In dit thema heeft u de mogelijkheid om mijn video's en andere documenten te downloaden op uw desktop, laptop, tablet of smartphone. In de nabije toekomst zal YouTube mijn video's gaan verwijderen, omdat de waarheid over de verdwenen Christenen niet aan het licht mag komen. Sommigen zullen mijn video's keihard nodig hebben, omdat er een compleet censuur zal komen op alles wat met de Heere Jezus te maken heeft. In bepaalde landen is het al verboden om een Bijbel te bezitten.

Hieronder kunt u een left behind letter downloaden, zodat u het kan aanpassen en vervolgens persoonlijk kan maken voor uw naasten. Daarnaast kunt u twee sterke Bijbelvertalingen downloaden, want ook in Nederland zal het lezen van een Bijbel worden verboden.

Voor mijn naasten waarvan ik weet dat ze de Heere Jezus niet hebben aangenomen, heb ik een USB-stick gekocht. Op deze USB-stick heb ik meerdere video's gezet. Hierdoor weten ze precies wat er na de opname van de Gemeente gaat gebeuren en wat ze moeten doen. Voel uzelf vrij om deze video's en documenten op een USB-stick te zetten.

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
– Johannes 20:29
Bijbel – Statenvertaling
Statenvertaling.pdf (8.28MB)
Bijbel – Statenvertaling
Statenvertaling.pdf (8.28MB)
Bijbel – King James Version
KJV.pdf (2.5MB)
Bijbel – King James Version
KJV.pdf (2.5MB)


De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren.
– Romeinen 4: 15-17

Een liefdevolle waarschuwing voor misleidende leringen!
Video 1.mp4 (287.3MB)
Een liefdevolle waarschuwing voor misleidende leringen!
Video 1.mp4 (287.3MB)
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst!
Video 2.mp4 (290.86MB)
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst!
Video 2.mp4 (290.86MB)
In de laatste dagen...
Video 3.mp4 (140.86MB)
In de laatste dagen...
Video 3.mp4 (140.86MB)
Where do you go when you die? Believe the Gospel!
Video 4.mp4 (62.11MB)
Where do you go when you die? Believe the Gospel!
Video 4.mp4 (62.11MB)
Waar gaat u heen als u sterft? Geloof het Evangelie!
Video 5.mp4 (71.3MB)
Waar gaat u heen als u sterft? Geloof het Evangelie!
Video 5.mp4 (71.3MB)
De Heere Jezus is er voor u!
Video 6.mp4 (111.27MB)
De Heere Jezus is er voor u!
Video 6.mp4 (111.27MB)
Pas op dat niemand u misleidt!
Video 7.mp4 (333.49MB)
Pas op dat niemand u misleidt!
Video 7.mp4 (333.49MB)
Bewandelt u de brede of smalle weg?
Video 8.mp4 (445.98MB)
Bewandelt u de brede of smalle weg?
Video 8.mp4 (445.98MB)
Markus 16: Wonderen en tekenen!
Video 9.mp4 (128.44MB)
Markus 16: Wonderen en tekenen!
Video 9.mp4 (128.44MB)
Livestream 12-2-2022 – Poetin gaat Oekraïne BINNENVALLEN!
Video 10.mp4 (146.77MB)
Livestream 12-2-2022 – Poetin gaat Oekraïne BINNENVALLEN!
Video 10.mp4 (146.77MB)


Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
– Romeinen 8: 24-25

Welkom in de dagen van Noach!
Video 11.mp4 (129.24MB)
Welkom in de dagen van Noach!
Video 11.mp4 (129.24MB)
Zie het fantastische nieuws!
Video 12.mp4 (121.87MB)
Zie het fantastische nieuws!
Video 12.mp4 (121.87MB)
De DERDE TEMPEL een gebedshuis voor ALLE NATIES?
Video 13.mp4 (104.17MB)
De DERDE TEMPEL een gebedshuis voor ALLE NATIES?
Video 13.mp4 (104.17MB)
De RODE VAARS en DERDE TEMPEL...
Video 14.mp4 (103.1MB)
De RODE VAARS en DERDE TEMPEL...
Video 14.mp4 (103.1MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 1/2)
Video 15.mp4 (486.3MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 1/2)
Video 15.mp4 (486.3MB)
Landelijke Jezus komt spoedig conferentie! (Deel 1/2)
Video 16.mp4 (194.75MB)
Landelijke Jezus komt spoedig conferentie! (Deel 1/2)
Video 16.mp4 (194.75MB)
Landelijke Jezus komt spoedig conferentie! (Deel 2/2)
Video 17.mp4 (158.64MB)
Landelijke Jezus komt spoedig conferentie! (Deel 2/2)
Video 17.mp4 (158.64MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2a/2c)
Video 18.mp4 (374.37MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2a/2c)
Video 18.mp4 (374.37MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2b/2c)
Video 19.mp4 (218.32MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2b/2c)
Video 19.mp4 (218.32MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2c/2c)
Video 20.mp4 (91.37MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2c/2c)
Video 20.mp4 (91.37MB)


Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
– Romeinen 12:3

De ALIEN DECEPTIE komt eraan!
Video 21.mp4 (71.49MB)
De ALIEN DECEPTIE komt eraan!
Video 21.mp4 (71.49MB)
Wereldwijd MILJOENEN Christenen verdwenen...
Video 22.mp4 (201.85MB)
Wereldwijd MILJOENEN Christenen verdwenen...
Video 22.mp4 (201.85MB)
McDonald’s verkoopt OCCULTE tarotkaarten!
Video 23.mp4 (49.76MB)
McDonald’s verkoopt OCCULTE tarotkaarten!
Video 23.mp4 (49.76MB)
Er wordt GESLEUTELD aan Gods geschapen DNA!
Video 24.mp4 (361.99MB)
Er wordt GESLEUTELD aan Gods geschapen DNA!
Video 24.mp4 (361.99MB)
Nederlandse MSM BOMBARDEREN ons met buitenaards leven!
Video 25.mp4 (203.96MB)
Nederlandse MSM BOMBARDEREN ons met buitenaards leven!
Video 25.mp4 (203.96MB)
Dit is de tijd van de opname!
Video 26.mp4 (460.45MB)
Dit is de tijd van de opname!
Video 26.mp4 (460.45MB)
Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen!
Video 27.mp4 (25MB)
Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen!
Video 27.mp4 (25MB)
De Derde Tempel NORMALISEREN...
Video 28.mp4 (94.59MB)
De Derde Tempel NORMALISEREN...
Video 28.mp4 (94.59MB)
OCCULTE ceremonie met de VROUW op het BEEST!
Video 29.mp4 (231.29MB)
OCCULTE ceremonie met de VROUW op het BEEST!
Video 29.mp4 (231.29MB)
De VN komt met een UNIVERSELE DIGITALE IDENTITEIT!
Video 30.mp4 (311.1MB)
De VN komt met een UNIVERSELE DIGITALE IDENTITEIT!
Video 30.mp4 (311.1MB)


Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
– Efeze 2: 8-9

Het Tempelinstituut wil ALLE RELIGIES samensmelten!
Video 31.mp4 (222.86MB)
Het Tempelinstituut wil ALLE RELIGIES samensmelten!
Video 31.mp4 (222.86MB)
Robotisering en AI nemen alles over...
Video 32.mp4 (70.07MB)
Robotisering en AI nemen alles over...
Video 32.mp4 (70.07MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 1/2)
Video 33.mp4 (468.76MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 1/2)
Video 33.mp4 (468.76MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 2/2)
Video 34.mp4 (473.27MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 2/2)
Video 34.mp4 (473.27MB)
De 'New Age' deceptie...
Video 35.mp4 (190.57MB)
De 'New Age' deceptie...
Video 35.mp4 (190.57MB)
Deze DUIVELSE serie gaat MORGEN in première!
Video 36.mp4 (19.4MB)
Deze DUIVELSE serie gaat MORGEN in première!
Video 36.mp4 (19.4MB)
Tesla-eigenaar heeft zijn autosleutel in zijn RECHTERHAND geïmplanteerd!
Video 37.mp4 (79.12MB)
Tesla-eigenaar heeft zijn autosleutel in zijn RECHTERHAND geïmplanteerd!
Video 37.mp4 (79.12MB)
VALSE profeten en leraren met VALSE tekenen en wonderen!
Video 38.mp4 (88.12MB)
VALSE profeten en leraren met VALSE tekenen en wonderen!
Video 38.mp4 (88.12MB)
Het gouden kalf!
Video 39.mp4 (238.33MB)
Het gouden kalf!
Video 39.mp4 (238.33MB)
Geestelijk standhouden in een onrustige wereld! (Deel 1/2)
Video 40.mp4 (116.76MB)
Geestelijk standhouden in een onrustige wereld! (Deel 1/2)
Video 40.mp4 (116.76MB)

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
– Hebreeën 11: 1-3

Geestelijk standhouden in een onrustige wereld! (Deel 2/2)
Video 41.mp4 (469.14MB)
Geestelijk standhouden in een onrustige wereld! (Deel 2/2)
Video 41.mp4 (469.14MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking? (Deel 1/2)
Video 42.mp4 (374.78MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking? (Deel 1/2)
Video 42.mp4 (374.78MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de opening van het eerste zegel? (Deel 2/2)
Video 43.mp4 (343.96MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de opening van het eerste zegel? (Deel 2/2)
Video 43.mp4 (343.96MB)
Alleen de WAARHEID wordt gelasterd!
Video 44.mp4 (74.14MB)
Alleen de WAARHEID wordt gelasterd!
Video 44.mp4 (74.14MB)
Pas op voor de DWAALLEER van het wetticisme!
Video 45.mp4 (172.55MB)
Pas op voor de DWAALLEER van het wetticisme!
Video 45.mp4 (172.55MB)
Het profetische Woord is vast en zeker!
Video 46.mov (465.04MB)
Het profetische Woord is vast en zeker!
Video 46.mov (465.04MB)
Predictive programming voor de opname van de Gemeente van Christus...
Video 47.mp4 (102.4MB)
Predictive programming voor de opname van de Gemeente van Christus...
Video 47.mp4 (102.4MB)
Het herstelde Romeinse Rijk komt in VOLLE KRACHT!
Video 48.mp4 (438.19MB)
Het herstelde Romeinse Rijk komt in VOLLE KRACHT!
Video 48.mp4 (438.19MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (Deel 1/2)
Video 49.mp4 (92.57MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (Deel 1/2)
Video 49.mp4 (92.57MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (Deel 2/2)
Video 50.mp4 (122.81MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (Deel 2/2)
Video 50.mp4 (122.81MB)


Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.
– Hebreeën 11: 7-8

De snelle en angstaanjagende ontwikkelingen op het gebied van de techniek! (Deel 1/2)
Video 51.mp4 (307.93MB)
De snelle en angstaanjagende ontwikkelingen op het gebied van de techniek! (Deel 1/2)
Video 51.mp4 (307.93MB)
De huidige technologische ontwikkelingen getoetst in het licht van Gods Woord! (Deel 2/2)
Video 52.mp4 (295.2MB)
De huidige technologische ontwikkelingen getoetst in het licht van Gods Woord! (Deel 2/2)
Video 52.mp4 (295.2MB)
Sla acht op de tekenen van de EINDTIJD! (Deel 1/2)
Video 53.mp4 (89.41MB)
Sla acht op de tekenen van de EINDTIJD! (Deel 1/2)
Video 53.mp4 (89.41MB)
Dit is het gedrag in het huis van God! (Deel 2/2)
Video 54.mp4 (239.8MB)
Dit is het gedrag in het huis van God! (Deel 2/2)
Video 54.mp4 (239.8MB)
Met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen!
Video 55.mp4 (339.37MB)
Met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen!
Video 55.mp4 (339.37MB)
De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis! (Deel 1/2)
Video 56.mp4 (106.03MB)
De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis! (Deel 1/2)
Video 56.mp4 (106.03MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse kerk! (Deel 2/2)
Video 57.mp4 (107.05MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse kerk! (Deel 2/2)
Video 57.mp4 (107.05MB)
Kijk naar de VIJGENBOOM!
Video 58.mp4 (433.86MB)
Kijk naar de VIJGENBOOM!
Video 58.mp4 (433.86MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse mondiale groene kerk! (Deel 1/2)
Video 59.mp4 (281.15MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse mondiale groene kerk! (Deel 1/2)
Video 59.mp4 (281.15MB)
Eindejaarsboodschap 2022!
Video 60.mp4 (74.87MB)
Eindejaarsboodschap 2022!
Video 60.mp4 (74.87MB)


Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
– 1 Petrus 1: 8-9

De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis! (Deel 2/2)
Video 61.mp4 (316.9MB)
De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis! (Deel 2/2)
Video 61.mp4 (316.9MB)
Verbijster u, sta verbijsterd!
Video 62.mp4 (83.16MB)
Verbijster u, sta verbijsterd!
Video 62.mp4 (83.16MB)
De wereld verandert voorgoed! (Deel 1/2)
Video 63.mp4 (232.43MB)
De wereld verandert voorgoed! (Deel 1/2)
Video 63.mp4 (232.43MB)
BREAKING: Biden kondigt een wereldwijde militaire beweging aan!
Video 64.mp4 (423.39MB)
BREAKING: Biden kondigt een wereldwijde militaire beweging aan!
Video 64.mp4 (423.39MB)
De tekenen van de tijd en Israël!
Video 65.mp4 (80MB)
De tekenen van de tijd en Israël!
Video 65.mp4 (80MB)
De wereld verandert voorgoed! (Deel 2/2)
Video 66.mp4 (262.3MB)
De wereld verandert voorgoed! (Deel 2/2)
Video 66.mp4 (262.3MB)
De tekenen van de tijd en de Gemeente van Christus!
Video 67.mp4 (113.8MB)
De tekenen van de tijd en de Gemeente van Christus!
Video 67.mp4 (113.8MB)
De tekenen van de tijd en de wereld!
Video 68.mp4 (144.89MB)
De tekenen van de tijd en de wereld!
Video 68.mp4 (144.89MB)
Zie het bizarre tv-programma 'Arcadia’…
Video 69.mp4 (102.82MB)
Zie het bizarre tv-programma 'Arcadia’…
Video 69.mp4 (102.82MB)
The World Government Summit 2023!
Video 70.mp4 (320.71MB)
The World Government Summit 2023!
Video 70.mp4 (320.71MB)
De Wijsheid spreekt!
Video 71.mp4 (133.41MB)
De Wijsheid spreekt!
Video 71.mp4 (133.41MB)
Leidt een nieuwe 'bankencrisis' naar de CBDC?
Video 72.mp4 (204.48MB)
Leidt een nieuwe 'bankencrisis' naar de CBDC?
Video 72.mp4 (204.48MB)
De Geliefde en Zijn wijngaard...
Video 73.mp4 (181.38MB)
De Geliefde en Zijn wijngaard...
Video 73.mp4 (181.38MB)
OPVALLEND: Israëlische voorgestelde wet verbiedt Evangelieverkondiging!
Video 74.mp4 (185.47MB)
OPVALLEND: Israëlische voorgestelde wet verbiedt Evangelieverkondiging!
Video 74.mp4 (185.47MB)
De bediening der verzoening!
Video 75.mp4 (191.69MB)
De bediening der verzoening!
Video 75.mp4 (191.69MB)
De 70 jaarweken van Daniël! (Deel 1/2)
Video 76.mp4 (167.35MB)
De 70 jaarweken van Daniël! (Deel 1/2)
Video 76.mp4 (167.35MB)
De 70 jaarweken van Daniël! (Deel 2/2)
Video 77.mp4 (226.54MB)
De 70 jaarweken van Daniël! (Deel 2/2)
Video 77.mp4 (226.54MB)
De Pottenbakker en het leem – Juist hiertoe heb Ik u verwekt!
Video 78.mp4 (312.09MB)
De Pottenbakker en het leem – Juist hiertoe heb Ik u verwekt!
Video 78.mp4 (312.09MB)
De waarheid van het Evangelie van Jezus Christus onder grote druk!
Video 79.mp4 (111.63MB)
De waarheid van het Evangelie van Jezus Christus onder grote druk!
Video 79.mp4 (111.63MB)
De waarheid van het Evangelie van Jezus Christus onder grote druk!
Video 80.mp4 (134.87MB)
De waarheid van het Evangelie van Jezus Christus onder grote druk!
Video 80.mp4 (134.87MB)
Herder of huurling?
Video 81.mp4 (134.99MB)
Herder of huurling?
Video 81.mp4 (134.99MB)
Is 3D-geprint vlees een teken van de laatste dagen?
Video 82.mp4 (38.02MB)
Is 3D-geprint vlees een teken van de laatste dagen?
Video 82.mp4 (38.02MB)
BREAKING: Paus schenkt delen van 'kruis' waaraan Jezus stierf voor kroning van Charles!
Video 83.mp4 (44.74MB)
BREAKING: Paus schenkt delen van 'kruis' waaraan Jezus stierf voor kroning van Charles!
Video 83.mp4 (44.74MB)
Het huwelijk en gezin!
Video 84.mp4 (314.42MB)
Het huwelijk en gezin!
Video 84.mp4 (314.42MB)
Welke oordelen zijn er?
Video 85.mp4 (106.4MB)
Welke oordelen zijn er?
Video 85.mp4 (106.4MB)
Het VK vraagt de burger een antichristelijke eed te zweren voor koning Charles!
Video 86.mp4 (59.57MB)
Het VK vraagt de burger een antichristelijke eed te zweren voor koning Charles!
Video 86.mp4 (59.57MB)
De verschillen tussen Filadelfia en Laodicea!
Video 87.mp4 (266.78MB)
De verschillen tussen Filadelfia en Laodicea!
Video 87.mp4 (266.78MB)
Israël nadert de dag des Heeren; Gaza zal verlaten worden!
Video 88.mp4 (84.76MB)
Israël nadert de dag des Heeren; Gaza zal verlaten worden!
Video 88.mp4 (84.76MB)
De tien maagden – De geestelijk wakkere en slapende kerk!
Video 89.mp4 (106.13MB)
De tien maagden – De geestelijk wakkere en slapende kerk!
Video 89.mp4 (106.13MB)
Bij welke kerk hoort u eigenlijk?
Video 90.mp4 (97.46MB)
Bij welke kerk hoort u eigenlijk?
Video 90.mp4 (97.46MB)
De ernstige dwaling en invloed van het welvaartsevangelie!
Video 91.mp4 (165.8MB)
De ernstige dwaling en invloed van het welvaartsevangelie!
Video 91.mp4 (165.8MB)
Profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens!
Video 92.mp4 (203.88MB)
Profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens!
Video 92.mp4 (203.88MB)
De kloof tussen Christenen en naamchristenen wordt steeds groter!
Video 93.mp4 (180.12MB)
De kloof tussen Christenen en naamchristenen wordt steeds groter!
Video 93.mp4 (180.12MB)
Het vreselijke gif van het antisemitisme!
Video 94.mp4 (150.22MB)
Het vreselijke gif van het antisemitisme!
Video 94.mp4 (150.22MB)
Het zuurdesem van de vervangingstheologie!
Video 95.mp4 (191.92MB)
Het zuurdesem van de vervangingstheologie!
Video 95.mp4 (191.92MB)
Israël als Gods oogappel!
Video 96.mp4 (186.49MB)
Israël als Gods oogappel!
Video 96.mp4 (186.49MB)
Een ERNSTIGE WAARSCHUWING voor het opwekking-festival en andere pinksterconferenties!
Video 97.mp4 (127.64MB)
Een ERNSTIGE WAARSCHUWING voor het opwekking-festival en andere pinksterconferenties!
Video 97.mp4 (127.64MB)
De kerk die het profetische Woord veracht en de wereld omarmt...
Video 98.mp4 (302.69MB)
De kerk die het profetische Woord veracht en de wereld omarmt...
Video 98.mp4 (302.69MB)
De kerk die het profetische Woord loslaat, wordt een broedplaats van valse leringen!
Video 99.mp4 (304.9MB)
De kerk die het profetische Woord loslaat, wordt een broedplaats van valse leringen!
Video 99.mp4 (304.9MB)
Het WEF roept op om de Bijbel met AI te herschrijven!
Video 100.mp4 (72.08MB)
Het WEF roept op om de Bijbel met AI te herschrijven!
Video 100.mp4 (72.08MB)
Dit is het laatste uur!
Video 101.mp4 (157.02MB)
Dit is het laatste uur!
Video 101.mp4 (157.02MB)
Het goede Woord van God proeven, maar bent u ook in hét geloof?
Video 102.mp4 (106.39MB)
Het goede Woord van God proeven, maar bent u ook in hét geloof?
Video 102.mp4 (106.39MB)
De rivier de Eufraat droogt op; Bijbelse profetieën worden vervuld!
Video 103.mp4 (128.38MB)
De rivier de Eufraat droogt op; Bijbelse profetieën worden vervuld!
Video 103.mp4 (128.38MB)
De BRICS-alliantie schudt het monetaire systeem met de implementatie van een digitale valuta!
Video 104.mp4 (60.47MB)
De BRICS-alliantie schudt het monetaire systeem met de implementatie van een digitale valuta!
Video 104.mp4 (60.47MB)
Hij moet meer worden, maar ik minder!
Video 105.mp4 (100.17MB)
Hij moet meer worden, maar ik minder!
Video 105.mp4 (100.17MB)
Leidt de VN SDG-top 2023-2030 naar het 7-jarig vredesverbond?
Video 106.mp4 (460.36MB)
Leidt de VN SDG-top 2023-2030 naar het 7-jarig vredesverbond?
Video 106.mp4 (460.36MB)
Huwelijk, gezin en seksualiteit in het licht van Gods Woord!
Video 107.mp4 (133.01MB)
Huwelijk, gezin en seksualiteit in het licht van Gods Woord!
Video 107.mp4 (133.01MB)
O gelovige, bewaar het u toevertrouwde pand!
Video 108.mp4 (278.24MB)
O gelovige, bewaar het u toevertrouwde pand!
Video 108.mp4 (278.24MB)
Zie de dekmantel voor de opname van de Gemeente van Christus!
Video 109.mp4 (153.55MB)
Zie de dekmantel voor de opname van de Gemeente van Christus!
Video 109.mp4 (153.55MB)
De rivier de Nijl droogt op; Bijbelse profetieën worden voorbereid!
Video 110.mp4 (216MB)
De rivier de Nijl droogt op; Bijbelse profetieën worden voorbereid!
Video 110.mp4 (216MB)
Met de nieuwe 'Bijbelse' AI-app kunt u chatten met Jezus of Mozes...
Video 111.mp4 (231.76MB)
Met de nieuwe 'Bijbelse' AI-app kunt u chatten met Jezus of Mozes...
Video 111.mp4 (231.76MB)
Bekleed u met de hele wapenrusting van God!
Video 112.mp4 (368.21MB)
Bekleed u met de hele wapenrusting van God!
Video 112.mp4 (368.21MB)
God schudt de wereld!
Video 113.mp4 (120.02MB)
God schudt de wereld!
Video 113.mp4 (120.02MB)
Israël wordt het hoofd van een brug naar de wereld!
Video 114.mp4 (101.66MB)
Israël wordt het hoofd van een brug naar de wereld!
Video 114.mp4 (101.66MB)
Luidt de SDG-top 2023 de 'deal of the century' in?
Video 115.mp4 (209.81MB)
Luidt de SDG-top 2023 de 'deal of the century' in?
Video 115.mp4 (209.81MB)
Vandaag is de dag van uw redding!
Video 116.mp4 (44.08MB)
Vandaag is de dag van uw redding!
Video 116.mp4 (44.08MB)
Elke christen moet het Joodse volk liefhebben!
Video 117.mp4 (311.16MB)
Elke christen moet het Joodse volk liefhebben!
Video 117.mp4 (311.16MB)
Kies voor u heden wie u zult dienen!
Video 118.mp4 (100.29MB)
Kies voor u heden wie u zult dienen!
Video 118.mp4 (100.29MB)
De openbaring van de mens der wetteloosheid!
Video 119.mp4 (128.31MB)
De openbaring van de mens der wetteloosheid!
Video 119.mp4 (128.31MB)
BREAKING: De VN spreekt van een 18e SDG...
Video 120.mp4 (29.91MB)
BREAKING: De VN spreekt van een 18e SDG...
Video 120.mp4 (29.91MB)
Israel: A conversation with Chaim Malespin at the front line!
Video 121.mp4 (125.92MB)
Israel: A conversation with Chaim Malespin at the front line!
Video 121.mp4 (125.92MB)
Halloween: satan spot met de betekenis van het bloed!
Video 122.mp4 (10.8MB)
Halloween: satan spot met de betekenis van het bloed!
Video 122.mp4 (10.8MB)
Nederlanders verzetten zich tegen de geweldsverheerlijking van Hamas, maar vieren wel Halloween...
Video 123.mp4 (18.72MB)
Nederlanders verzetten zich tegen de geweldsverheerlijking van Hamas, maar vieren wel Halloween...
Video 123.mp4 (18.72MB)
Israël: Gods tijdklok in de eindtijd!
Video 124.mp4 (122.84MB)
Israël: Gods tijdklok in de eindtijd!
Video 124.mp4 (122.84MB)
Miljoenen gelovigen zullen binnenkort onvindbaar zijn!
Video 125.mp4 (249.81MB)
Miljoenen gelovigen zullen binnenkort onvindbaar zijn!
Video 125.mp4 (249.81MB)
Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waard!
Video 126.mp4 (92.94MB)
Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waard!
Video 126.mp4 (92.94MB)
Zie, Ik maak alle dingen nieuw!
Video 127.mp4 (98.35MB)
Zie, Ik maak alle dingen nieuw!
Video 127.mp4 (98.35MB)
De strijd om Jeruzalem als koninklijke stad! (Deel 1/2)
Video 128.mp4 (72.03MB)
De strijd om Jeruzalem als koninklijke stad! (Deel 1/2)
Video 128.mp4 (72.03MB)
De strijd om Jeruzalem als koninklijke stad! (Deel 2/2)
Video 129.mp4 (343.9MB)
De strijd om Jeruzalem als koninklijke stad! (Deel 2/2)
Video 129.mp4 (343.9MB)
Van democratie naar dictatuur!
Video 130.mp4 (96.41MB)
Van democratie naar dictatuur!
Video 130.mp4 (96.41MB)
Zie, de bruiloft met het Lam van God komt eraan!
Video 131.mp4 (129.62MB)
Zie, de bruiloft met het Lam van God komt eraan!
Video 131.mp4 (129.62MB)
De Openbaring van Jezus Christus!
Video 132.mp4 (45.17MB)
De Openbaring van Jezus Christus!
Video 132.mp4 (45.17MB)
Koning Charles geeft een antichristelijke speech...
Video 133.mp4 (42.9MB)
Koning Charles geeft een antichristelijke speech...
Video 133.mp4 (42.9MB)
The Great Reset gebeurt nu – COP28 & Dé Top van de Toekomst 2024!
Video 134.mp4 (126.88MB)
The Great Reset gebeurt nu – COP28 & Dé Top van de Toekomst 2024!
Video 134.mp4 (126.88MB)
De Goddelijke reset!
Video 135.mp4 (103.97MB)
De Goddelijke reset!
Video 135.mp4 (103.97MB)
Blijf op de hoogte van Bijbels en betrouwbaar nieuws!
Video 136.MP4 (11.81MB)
Blijf op de hoogte van Bijbels en betrouwbaar nieuws!
Video 136.MP4 (11.81MB)
De wereld verwacht de man die komt in zijn eigen naam!
Video 137.mp4 (81.48MB)
De wereld verwacht de man die komt in zijn eigen naam!
Video 137.mp4 (81.48MB)
Eindejaarsboodschap 2023!
Video 138.mp4 (40.37MB)
Eindejaarsboodschap 2023!
Video 138.mp4 (40.37MB)
De Gemeente van Christus leeft in het laatste uur!
Video 139.mp4 (411.23MB)
De Gemeente van Christus leeft in het laatste uur!
Video 139.mp4 (411.23MB)
De wereld kijkt naar het Midden-Oosten: alle ogen zijn op Israël gericht!
Video 140.mp4 (134.95MB)
De wereld kijkt naar het Midden-Oosten: alle ogen zijn op Israël gericht!
Video 140.mp4 (134.95MB)
Afl. 1: De Openbaring van Jezus Christus!
Video 141.mp4 (150.74MB)
Afl. 1: De Openbaring van Jezus Christus!
Video 141.mp4 (150.74MB)
Bijbelleesplan – De religieuze en verbindende macht van Babel!
Video 142.mp4 (56.36MB)
Bijbelleesplan – De religieuze en verbindende macht van Babel!
Video 142.mp4 (56.36MB)
Afl. 2: Kerkganger, Ik spreek in liefde en ernst tot u!
Video 143.mp4 (121.04MB)
Afl. 2: Kerkganger, Ik spreek in liefde en ernst tot u!
Video 143.mp4 (121.04MB)
Is rapper Lil Nas X demonisch bezet?
Video 144.mp4 (211.58MB)
Is rapper Lil Nas X demonisch bezet?
Video 144.mp4 (211.58MB)
Afl. 3: Het Koninkrijk ingaan door verdrukking én de volharding van Jezus Christus!
Video 145.mp4 (394.17MB)
Afl. 3: Het Koninkrijk ingaan door verdrukking én de volharding van Jezus Christus!
Video 145.mp4 (394.17MB)
Bent u gereed? De bruiloft met het Lam van God komt eraan!
Video 146.mp4 (221.25MB)
Bent u gereed? De bruiloft met het Lam van God komt eraan!
Video 146.mp4 (221.25MB)
Afl. 4: De Zoon des mensen in Zijn heerlijkheid!
Video 147.mp4 (488.74MB)
Afl. 4: De Zoon des mensen in Zijn heerlijkheid!
Video 147.mp4 (488.74MB)
Wow! Welke 'Messias' verwacht Israël? De Derde Tempel komt eraan!
Video 148.mp4 (142.77MB)
Wow! Welke 'Messias' verwacht Israël? De Derde Tempel komt eraan!
Video 148.mp4 (142.77MB)
WAARSCHUWING: Neuralink van Elon Musk test hersenimplantaat bij mens!
Video 149.mp4 (57.04MB)
WAARSCHUWING: Neuralink van Elon Musk test hersenimplantaat bij mens!
Video 149.mp4 (57.04MB)
Afl. 5: Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten!
Video 150.mp4 (221.78MB)
Afl. 5: Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten!
Video 150.mp4 (221.78MB)
De Nederlandse snelwegen worden voorzien van confronterende billboards!
Video 151.mp4 (89.97MB)
De Nederlandse snelwegen worden voorzien van confronterende billboards!
Video 151.mp4 (89.97MB)
Leven naar de wil van God!
Video 152.mp4 (72.57MB)
Leven naar de wil van God!
Video 152.mp4 (72.57MB)
ARCHEOLOGIE: Traptreden ontdekt in de profetische vijver van Siloam waar Jezus genas!
Video 153.mp4 (358.54MB)
ARCHEOLOGIE: Traptreden ontdekt in de profetische vijver van Siloam waar Jezus genas!
Video 153.mp4 (358.54MB)
Afl. 6: Wees trouw tot in de dood!
Video 154.mp4 (410.68MB)
Afl. 6: Wees trouw tot in de dood!
Video 154.mp4 (410.68MB)
Billboard gezien? Klik op deze video!
Video 155.mp4 (92.62MB)
Billboard gezien? Klik op deze video!
Video 155.mp4 (92.62MB)
E-mailen
Map
Info
Instagram