Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Ben ik wel uitverkoren?

In dit thema kunt u een brochure aanvragen die u kan helpen bij een Bijbelstudie naar de predestinatieleer.

Ben ik wel uitverkoren? 

Deze vraag stelt de Bijbel ons niet en daarom hoeft u daarover niet na te denken. Toch kan het zijn dat deze vraag bij u leeft en dat u ook rondloopt met andere vragen, zoals: “Ik wil wel een kind van God zijn, maar is Zijn genade ook voor mij?”

Of: "Ik moet me bekeren, maar ik kan me toch niet bekeren?" Misschien wilt u graag geloofszekerheid, maar u blijft enorm twijfelen en daarom bent u bang dat u uzelf bedriegt voor de eeuwigheid. Daarnaast bent u misschien bang om voor eeuwig verloren te gaan, omdat u enerzijds niet tot de uitverkorenen behoort. Misschien denkt u anderzijds te moeten wachten totdat de Heere u bekeert...

Ik hoop dat dit project een bemoediging zal zijn voor degenen die in wanhoop leven omdat ze denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hoop ik dat dit project voor degenen die menen dat ze zelf niets kunnen of hoeven doen, en passief afwachten totdat God hen bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die we als mensen hebben en die de Heere Jezus bij ons neerlegt.

Omdat de visie op de uitverkiezing vaak een hindernis is om tot de Heere Jezus te komen, wil ik u uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan onderzoeken wat hierover in de Bijbel staat. Ik hoop en bid dat deze website voor u tot zegen zal zijn en u zal helpen om de waarheid van het Evangelie te ontdekken.

Zie eerst het document in! 

Brochure: Ben ik wel uitverkoren? (Achtste druk juli 2022)
Ben ik wel uitverkoren 1.pdf (534.64KB)
Brochure: Ben ik wel uitverkoren? (Achtste druk juli 2022)
Ben ik wel uitverkoren 1.pdf (534.64KB)
Brochure: Ben ik wel uitverkoren? (Jongereneditie)
Ben ik wel uitverkoren 2.pdf (806.77KB)
Brochure: Ben ik wel uitverkoren? (Jongereneditie)
Ben ik wel uitverkoren 2.pdf (806.77KB)

  

E-mailen
Map
Info
Instagram