Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Derde Tempel

In dit thema kunt u video's over de Derde Tempel bekijken. De ontwikkelingen rondom de Derde Tempel zijn zeer profetisch, omdat de antichrist tweeënveertig maanden lang, dat is de laatste drieënhalfjaar van de grote verdrukking, de Naam van de Heere zal lasteren (Openb. 13:5-6). Dit is het moment dat hij aanbeden wil worden en dat hij zich zal vestigen in de herbouwde Derde Tempel in Jeruzalem. De plattegrond voor de herbouw van de Derde Tempel is al gereed. Mijns inziens zal het Daniël 9:27 verbond zorgen voor de herbouw van de Derde Tempel in Jeruzalem en op de Tempelberg.

De tegenstander, (de antichrist), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God (de Derde Tempel) gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
– 2 Thessalonicenzen 2:4
 
Die koning, (de antichrist), zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.
– Daniël 11:36

 

E-mailen
Map
Info
Instagram