Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Openbaring

In dit thema kunt u de YouTube-serie over het Bijbelboek Openbaring bekijken. Elk vers behandel ik apart, dus het zal een uitgebreide reeks worden. Ik behandel dit Bijbelboek omdat veel kerken het dichtlaten, terwijl het onderdeel is van Gods Woord. Het Bijbelboek Openbaring is het boek dat ons het meeste hoop geeft. 

Ook kunt u de Bijbelstudie van Rennie Schoorstra inzien.

Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
– Openbaring 22: 18-21

Kenneth Johannes
 
Rennie Schoorstra
E-mailen
Map
Info
Instagram