Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Giften

In dit thema kunt u inzien hoe u mijn vrouw en mij persoonlijk kunt steunen. Uw steun wordt natuurlijk enorm gewaardeerd, maar onze voorwaarde is dat het echt vanuit uw hart moet komen. Ook moet u het kunnen missen, want onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben.

Graag neem ik de apostel Paulus als uitgangspunt wat betreft dit thema:

En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.
Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd.
– Handelingen 20: 32-33


Als anderen aan dit recht over u deelhebben, waarom wij niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het Evangelie van Christus.
– 1 Korinthe 9:12


Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die van Macedonië kwamen, aangevuld; en in alles ben ik ervoor op mijn hoede geweest u niet tot last te zijn, en ik zal er ook voor op mijn hoede blijven.
– 2 Korinthe 11:9


Wilt u ons toch persoonlijk steunen?
Mocht u ons werk waarderen en dit naast uw gebed, ook financieel willen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op onze persoonlijke rekening:

NL62 RABO 0144 6523 23 t.n.v. K.J. Kerver.
Onder vermelding: GIFT PERSOONLIJK.


Wilt u ook uw e-mailadres bij de overboeking toevoegen? Zodat wij u persoonlijk kunnen bedanken!

 
Mijn dank is zeer groot, ook spreek ik namens mijn vrouw die mij ondersteunt.

Let op: als u de evangelisatiecampagnes wilt steunen, dan moet u naar het thema over de Stichting Jezus komt spoedig. Dit is namelijk een zakelijk rekeningnummer, zodat we alles netjes van elkaar gescheiden houden.

 

 

E-mailen
Map
Info
Instagram