Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Kanalen

In dit thema kunt u andere Bijbelgetrouwe kanalen inzien. Het zijn voornamelijk onderwijzende, onthullende en bemoedigende kanalen.

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,
zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:
hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.
– Romeinen 12: 4-8


Bijbelgetrouwe kanalen
Baptistengemeente "De Rank" in Alkmaar
JD Farag
JD Farag (Nederlands ondertiteld)
Brandon Holthaus
Christ In Prophecy
Spencer Smith
Tom Hughes
Jack Hibbs
Skip Heitzig
Billy Crone
Watchman On The Wall 88
Chad Thomas
Joe Kirby
Generation2434
Shaking My Head Productions
Jason A
The Two Preachers
Lion of Judah
Grace For Purpose
HolyLandSite

Deze kanalen beveel ik u aan. Dit betekent niet dat ik het eens ben met elk ingenomen standpunt.

Beproef alle dingen, behoud het goede.
– 1 Thessalonicenzen 5:21

 

 

 

 

E-mailen
Map
Info
Instagram