Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Abraham-akkoorden

In dit thema kunt u video's over de valse vrede die Israël sluit bekijken. De Abraham-akkoorden haalde het wereldnieuws, omdat het een ongekend vredesplan tussen Israël en de Arabische landen is.

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
– 1 Thessalonicenzen 5: 1-3

De Bijbel spreekt over “vrede en veiligheid”, en dit slaat op Israël en de Abraham-akkoorden, want Israël is Gods profetische tijdklok, dus ook die van de Bijbel. De huidige Abraham-akkoorden hebben in september 2020 gezorgd voor de “vrede en veiligheid” waar de Bijbel over spreekt. Overigens is dit een schijnveiligheid, want de Bijbel vertelt u dat er nog vele oorlogen in de grote verdrukking zullen komen.

U leest het goed, want wanneer zij, de wereldheersers en wereldmachten, zullen zeggen: er is “vrede en veiligheid”, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, en dit slaat op de dag van de Heere, dat is de complete periode van de zevenjarige grote verdrukking. In de grote verdrukking zal de antichrist, dat is satan in menselijke manifestatie, regeren voor zeven jaar. Het land Israël sluit hier dus een verbond met de dood, omdat de Abraham-akkoorden te maken hebben met het zevenjarige vredesakkoord (Dan. 9:27) uit de zeer nabije toekomst. Zodra de antichrist met dit vredesakkoord komt, dan begint de 70e jaarweek van Daniël. Dit is het startmoment van de zevenjarige grote verdrukking zijn.

Hij, (de antichrist), zal voor velen het verbond (van de Abraham-akkoorden) versterken,
één week lang, (dat is zeven jaar).
– Daniël 9:27


E-mailen
Map
Info
Instagram