Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Digitale Babylon

In dit thema kunt u video's over het digitale Babylon bekijken. Sinds het Egyptische Rijk van Nimrod is er nooit meer zo'n wereldeenheid geweest als tijdens de coronap(l)andemie. In Genesis 11 leest u dat alle volkeren naar Babel kwamen om de toren van Babel te bouwen. De mensen wilde gelijk zijn aan de Allerhoogste. Eigenlijk is er nooit iets veranderd, want de mens probeert dit nu nog steeds, maar dan via de technologie.

Nadat ze enige tijd aan de toren hadden gewerkt, werden de volkeren door de Heere verspreid over de gehele wereld, doordat de Heere voor een spraakverwarring zorgde, waardoor er verschillende talen ontstonden.

Vervolgens probeerde koning Nebukadnezar honderden jaren later het Babylonische Rijk uit te breiden over de gehele wereld (Dan. 2). Dit lukte Nebukadnezar (Dan. 3), die op dat moment geleid werd door de geest van de antichrist en hierdoor een type van de mens der wetteloosheid is. Nu zal de tegenstander, de duivel, het proberen via de digitale wereld, zodat hij de wereldheerschappij via de technologie krijgt. Het zal de boze lukken, doordat hij van de Heere exact zeven jaar de tijd krijgt. Dit wordt het grote (digitale) Babylon genoemd.

Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,
en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.
– Genesis 11: 5-6

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
– Openbaring 17:5

E-mailen
Map
Info
Instagram