Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Aanbevolen

In dit domein kunt u aanbevolen onderwerpen bekijken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Dopen;
 • Groepen;
 • Vrijstellingsbrief COVID-19-beleid;
 • Samenkomst;
 • Media-aandacht;
 • Studies;
 • Kanalen;
 • Websites.

  Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
  En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
  Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
  – Hebreeën 10: 23-25

 

E-mailen
Map
Info
Instagram