Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Merkteken (666)

In dit thema kunt u video's over het toekomstige merkteken van het beest bekijken. Doordat de technologie momenteel zodanig ver is, kunnen mensen worden uitgesloten van het betalingssysteem d.m.v. de blockchaintechnologie, die verbonden is aan verschillende cryptocurrency, waardoor het eenvoudig is om één munt te centraliseren, waarmee men kan betalen, mits men het merkteken van het beest heeft.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
– Openbaring 13: 16-18


Het merkteken van het beest wordt op de splitsing van de grote verdrukking, dat is na drieënhalfjaar, ingevoerd. Microsoft heeft sinds 2020 een patent op het nummer WO/2020/060606...

E-mailen
Map
Info
Instagram