Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2023-09-18

Nieuw leven in het Midden-Oosten: kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen

De Europese Raad meldde in het laatste kwartaal van 2022 dat de 12e zitting van de Associatieraad EU-Israël plaatsvond in Brussel, 10 jaar na de vorige (1). De EU-delegatie werd geleid door de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borrell, en de delegatie van Israël door de minister van Inlichtingen Elazar Stern.

Onze generatie aanschouwt het uitlopen van de vijgenboom en alle bomen (Lukas 21:29-30). Dit gaat over het nieuwe leven dat het Midden-Oosten wordt ingeblazen doordat alle bomen – de omringende Arabische landen – vredesverdragen willen afstemmen met Israël.

Dit Schriftgedeelte gaat dieper dan alleen de Arabische landen. We zien dat Israël wordt betrokken in tal van (handels)verdragen vanuit verschillende werelddelen. Het Midden-Oosten en de rest van de wereld wordt nieuw leven ingeblazen (2) doordat een materialistische, intersectionele en militaire machtsgeest de wereld verovert.

Associatieraad EU-Israël
De Associatieraad richtte de gesprekken op de wereldwijde energiecrisis, handel, klimaatverandering, wetenschap en technologie, cultuur, eerbiediging van mensenrechten en democratische beginselen zoals vrijheid van godsdienst en bestrijding van antisemitisme.

“Het is belangrijk dat wij deze vorm van politieke dialoog op hoog niveau tussen de EU en Israël nieuw leven inblazen. Het is de beste manier om openhartig te spreken over tal van kwesties die van wederzijds belang zijn, met name het vredesproces en de stabiliteit in het Midden-Oosten. Op internationaal gebied moeten we samenwerken om mondiale uitdagingen aan te pakken, zoals op dit moment de brute Russische agressie tegen Oekraïne. De samenwerking tussen democratieën is belangrijker dan ooit,” zei Josep Borrell, verwijzend naar het nieuwe leven dat tussen de EU en Israël wordt ingeblazen.

Vanuit Gods profetische Woord is nieuw leven tussen de EU en Israël interessant.
Zes voorbeelden van nieuw leven:

1. Associatieraad biedt een ‘oplossing’ voor de energiecrisis
In juni 2022 hebben de energieministers van Israël, Egypte en de EU een overeenstemming ondertekend om Israëlisch gas naar Europa te exporteren (3). De overeenkomst kwam tot stand terwijl Europa vanwege de Oekraïne-oorlog op zoek was naar alternatieve energiebronnen voor Russisch gas.

Het bedrijf Energean kondigde een nieuwe Israëlische gasvondst aan, geschat op 7-15 miljard kubieke meter (4). Het is het resultaat van zijn proefboring ‘Zeus-1’. De Associatieraad biedt een ‘oplossing’ voor de energiecrisis in Europa, waardoor Israël een belangrijke strategische handelspartner wordt.

Olie uit hard gesteente voor Israël
In het profetische lied van Mozes sprak de man Gods over voor Israël bestemde olie uit hard gesteente. (Deuteronomium 32:13). Duizenden jaren later is dit nog steeds actueel, net zoals de woorden van Ezechiël die sprak over de toename van economische welvaart sinds het herstel van Israël (Ezechiël 36:9-11,29-30). Op 14 mei 1948 begon het herstel van Gods oogappel en dit was het startschot van de laatste generatie (Jesaja 66:7-8).

Het altaar van Zeus
De proefboring ‘Zeus-1’ bekrachtigt het nieuwe leven tussen Europa en Israël, mede door de gesloten gasovereenkomst. De naam ‘Zeus-1’ doet denken aan het altaar van Zeus, dat een connectie met Europa heeft.

De brief aan de gemeente Pergamus spreekt over de troon van satan, die daar is gevestigd (Openbaring 2:13). Het altaar van Zeus wordt de troon van satan genoemd. In 1878 werd het opgegraven in Pergamus, Turkije (5). In de 19e eeuw namen Duitse ingenieurs het mee naar Berlijn. In 1930 werd het in het Pergamonmuseum tentoongesteld, vóór het regime van een brute dictator. Adolf Hitler streefde al naar het ‘Derde Rijk’, het in zijn ogen herstelde Romeinse Rijk. De tijd was echter nog niet rijp, eerst moest Israël op wonderbaarlijke wijze worden geboren.

Het is opmerkelijk dat het Turkse parlement, waaronder Erdogan, de troon van satan wil terughalen naar Turkije.

2. Associatieraad veroorzaakt een ‘woke cultuur’ in Israël
Advocaat Roni Sassover probeert via het openbare onderwijssysteem het ‘woke denken’ terug te dringen. Denk hierbij aan anti-Joodse, anti-familiaire en pro-transgender onderwerpen.
Buitenlandse regeringen – waaronder die van Europa en de Verenigde Staten – financieren op Israëlische scholen indoctrinatie die gericht is tegen het traditionele gezin, tegen het Jodendom en het Joodse karakter van de staat Israël (6). De EU probeert Israël nieuw leven in te blazen door het ‘woke denken’ ook daar te implementeren.

Het is voorzegd dat in de laatste dagen zware tijden zouden aanbreken (2 Timotheüs 3:1-5).

3. Associatieraad streeft naar vrijheid van godsdienst en maakt hiermee de weg vrij voor de één-wereldreligie
De politieke leider, het eerste beest uit Openbaring 13, komt op vanuit het herstelde Romeinse Rijk (Daniël 2:40-43; 7:23-24), het verenigde West-Europa. Vrijheid van godsdienst is essentieel om de monotheïstische religies met elkaar te verbinden. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor de aanbidding van het politieke beest tijdens de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking.

De Babylonische koning Nebukadnezar (Daniël 3) is een voorafbeelding van de laatste aardse koning, de mens der wetteloosheid, in het Grieks ook wel ‘antichristos’ genoemd. Tijdens Nebukadnezars koningschap moesten alle volken, natiën en talen zijn gouden beeld aanbidden. Tegenwoordig zijn er technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken dat een beeld spreekt (Openbaring 13:15). Denk hierbij aan ‘The Giant’, die allerlei verschillende iconen kan projecteren (7).

4. Associatieraad bevordert vredesproces en stabiliteit in het Midden-Oosten
In februari schreef ik over de komende leider van het herstelde Romeinse Rijk, een Europeaan, die mogelijk de antichrist ondersteunt met een alles-in-één-pakket: de uitbreiding van de Abraham-akkoorden, de tweestatenoplossing, de opening van interreligieuze gebedshuizen en het startschot van de Derde Tempel. De Associatieraad bevestigt de focus op de Abraham-akkoorden, maar ook laat het de actualiteit zien van de voorbereiding op het verbond in Daniel 9:27.

Let op: het ‘Abrahamic Family House’ waarover ik in februari schreef, is op 16 februari 2023 officieel geopend (8).

BRICS-alliantie
De BRICS-landen, waaronder Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, herhaalden hun steun aan het hervatten van de vredesbesprekingen tussen Israël en Palestina op basis van een tweestatenoplossing (9). De BRICS-landen riepen de internationale gemeenschap op haar inspanningen tijdens een internationale VN-vredesconferentie op te voeren. Dit om een alomvattende, duurzame en rechtvaardige regeling te bewerkstelligen, waardoor Israël en Palestina in vrede en veiligheid naast elkaar kunnen leven. Zowel de Associatieraad als de BRICS-alliantie streeft naar de uitbreiding van het vredesproces in het Midden-Oosten.

Israël komt steeds dichter bij het Oosten door een toegenomen economische samenwerking met India en China.

5. Associatieraad veroordeelt Russische agressie tegen Oekraïne en helpt mee nieuwe allianties te vormen
Op 17 februari 2023 zijn Israël en Oekraïne overeengekomen om de samenwerking in een gedeelde strijd tegen Iran op te voeren, kondigde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken aan (10). Iran levert namelijk drones en raketten aan Rusland.
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne geeft Israël meer vrijheid voor een eventuele aanval op het nucleaire Iran. Maar aan de andere kant zien we nieuw leven opbloeien tussen Rusland, Iran en Turkije (11).

In Ezechiël 38 lezen we over Rusland en zijn voornaamste bondgenoten Iran (de Perzen) en Turkije (Beth-Togarma/Gomer). In het eerste kwartaal van 2023 kwam zelfs het nieuws naar buiten dat Turkije de NAVO over vijf tot zes maanden kan verlaten (12). Als dit gebeurt, krijgt deze alliantie steeds meer vorm. Turkije houdt momenteel het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden tegen. Dit lidmaatschap ziet Poetin ook niet graag gebeuren.
Mijns inziens is het onmogelijk dat een NAVO-lid als Turkije Israël aanvalt, omdat Israël en de NAVO sterke banden hebben.

Er bestaat een nauwe samenwerking tussen Israël en de EU, ook al is Oekraïne nog geen officieel lid van de EU. Het Pentagon stuurt via Israël Amerikaanse wapens naar Oekraïne (13). Dit laat nadrukkelijk zien aan welke kant Israël staat.

Joe Biden zei onlangs in een speech van het Witte Huis: “De VS en Europa zijn volledig verenigd.” In deze speech riep Biden op tot een wereldwijde militaire beweging tegen Rusland (14). In Daniël 11:38a staat: “En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren.” Een vesting is een versterking of verdedigingswerk, dus hij (de antichrist) vereert zijn militaire kracht. Deze god hebben zijn vaderen niet gekend.

6. Associatieraad acht samenwerking tussen democratieën belangrijker dan ooit
De EU en Israël zijn allebei onderdeel van het D-10 Strategieforum van de Atlantic Council. De Atlantic Council is een organisatie die het wereldwijde leiderschap en de betrokkenheid van de VS stimuleert in samenwerking met bondgenoten en partners (het verenigde West-Europa?)

Het D-10 Strategieforum bevordert de samenwerking tussen topambtenaren op het gebied van beleidsplanning en strategie-experts uit tien leidende democratieën (15).
De Atlantic Council omvat alle regio’s in de wereld. Dit is opmerkelijk, want we weten dat het beest 7 jaar lang de wereld zal regeren (Openbaring 13:7).

Wist u dat de VN de wereldkaart heeft onderverdeeld in ‘10 regio’s’ voor de SDG’s, wat ten grondslag ligt aan Agenda 2030?
Het Woord van God spreekt in Openbaring 17:12 over tien koningen:

‘En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.’

Het Griekse woord basileus betekent ‘koning’.
Het woord basileus wordt niet alleen gebruikt voor koningen, maar ook voor de Romeinse keizer.
Het Griekse woord basileia betekent ‘koningschap’ en ‘koninkrijk’.
Het Grieks heeft geen aparte woorden voor ‘koningschap’ (de functie van koning zijn) en ‘koninkrijk’ (gebied waarover een koning heerst).
Het ene woord basileia omvat beide betekenissen.

Voor de vertaling zal de context duidelijk moeten maken of op een bepaalde plaats misschien meer gedacht wordt aan de functie of het gebied.

Context
Als ik kijk naar de Griekse betekenissen van de woorden uit Openbaring 17:12, en de kennis die we nu hebben dankzij de VN, dan mogen we concluderen dat de tien koningen (hoogstwaarschijnlijk) een eigen koninkrijk tot hun beschikking krijgen als een soort onderkoningen van het beest.

Het is in ieder geval duidelijk dat de VN de wereldkaart in tien koninkrijken heeft opgedeeld. Toeval bestaat niet.

Het Grieks geeft ons meer diepgang en hoogstwaarschijnlijk past het woord ‘koninkrijk’ beter in de context.

Het Woord van God zegt in Daniël 12:4 dat de kennis zal toenemen in de tijd van het einde:

‘Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.’

Zien we voor onze ogen de voorbereiding op de alliantie tussen het beest en de tien koningen? (Openbaring 17:12-13)

Bovengenoemde zes punten verwijzen naar de voorbereiding van het laatste 7-jarige koninkrijk.

Het oog gericht op Hem!
Ondanks alle ontwikkelingen mag de gemeente van de Heere Jezus zich focussen op haar hemelse roeping (Filippenzen 3:20; Hebreeën 3:1). We slaan met elkaar acht op de eindtijdtekenen, maar er gebeurt te veel om bij te houden. Als we alles bijhouden, dwalen we af van de kern: het openbaar maken van het zaligmakende Evangelie van Christus. We mogen ons oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2). Hij is bij machte ons voor struikelen te bewaren, en ons smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde (Judas 1:24). Spoedig zal Hij komen voor Zijn bruidsgemeente. Maranatha!

Kenneth Johannes 

Bronnen
(1) https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/international-ministerial-meetings/2022/10/03/
(2) https://www.state.gov/marking-one-year-since-the-release-of-the-administrations-indo-pacific-strategy/
(3) https://www.jpost.com/breaking-news/article-709439
(4) https://www.timesofisrael.com/energean-announces-new-israel-gas-discovery-estimated-at-7-15-billion-cubic-meters/
(5) https://berlijn-blog.nl/bezienswaardigheden/museuminsel/pergamonmuseum/
(6) https://www.jns.org/the-woke-penetration-of-israel/
(7) https://thegiantcompany.ie
(8) https://www.timesofisrael.com/uae-interfaith-compound-featuring-new-synagogue-set-to-open-thursday/
(9) http://brics2022.mfa.gov.cn/eng/hywj/ODMM/202205/t20220529_10694181.html
(10) https://apnews.com/article/russia-ukraine-israel-f04f0a67b69a1e7fad785016fa129503
(11) https://www.jpost.com/international/article-730584
(12) https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/turkey-may-exit-nato-in-5-6-months-over-us-alliances-provocation-minister-articleshow.html
(13) https://www.nytimes.com/2023/01/17/us/politics/ukraine-israel-weapons.html
(14) https://www.youtube.com/watch?v=9ks6Ifhg6_w
(15) https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/global-strategy-initiative/democratic-order-initiative/d-10-strategy-forum/

Admin - 17:31:37 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.


 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram