Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-10-31

Oordeel of verzoening?

Nu dan, richt uw hart en uw ziel erop om de HEERE, uw God, te zoeken. Sta op en bouw het heiligdom van de HEERE God, zodat men de ark van het verbond van de HEERE en de heilige voorwerpen van God in dit huis kan brengen, dat voor de Naam van de HEERE gebouwd zal worden.
– 1 Kronieken 22:19

God wil een heiligdom voor Zichzelf. Er mocht niet eerder in de tabernakel iets worden opgericht, voordat Gods heiligdom daar klaar was en de ark was afgesloten met het verzoendeksel. [Meer weten…]

Admin - 23:09:19 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

2022-09-01

Niet alleen Mozes, maar ook de Gemeente dient een genadige, machtige en heilige Heere!

‘Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij: Laat dit volk verdertrekken. U echter, U hebt mij niet laten weten wie U met mij meezendt, terwijl U Zelf gezegd hebt: Ik ken u bij uw naam, en ook: U hebt genade gevonden in Mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. [Meer weten…]

Admin - 15:01:18 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

2022-04-23

Vandaag is de dag van uw redding!

Wat betekent bekeren eigenlijk precies?
Het Griekse werkwoord meta-noeō betekent ‘berouw hebben, zich bekeren’.

Het is samengesteld uit noeō ‘bemerken; verstaan, inzien; (be)denken’ en het voorvoegsel meta, dat hier een verandering aangeeft. Het houdt in feite in: ‘anders verstaan of inzien, anders bedenken, van gedachten veranderen’, en hierdoor ‘berouw hebben’ van een verkeerde daad. [Meer weten…]

Admin - 16:02:52 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

2022-03-31

Paasfeest – Oorsprong en betekenis

Het Paasfeest heeft Joodse wortels, evenals Goede Vrijdag. En beide hebben te maken met de zondeval van Adam en Eva, het eerste mensenpaar, en met de belofte van God dat Hij Zelf voor een oplossing van het zondeprobleem zou zorgen. Die geschiedenis staat beschreven in het eerste Bijbelboek, Genesis, hfst. [Meer weten…]

Admin - 14:45:22 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

2022-03-22

Waar staat de Bijbel in de Bijbel?

Beste lezers,

Het is aannemelijk om te zeggen dat de komst van de Bijbel voorspeld is in het Oude Testament. Wist u dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is? De Bijbel is maar liefst 3,9 miljard keer verkocht (1). [Meer weten…]

Admin - 16:04:23 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram