Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Komt Jezus?

In dit thema kunt u in de driedelige Bijbelstudie horen en zien dat we dichtbij de opname van de Gemeente zijn. Hieronder kunt u een aantal correcte Bijbelpassages vinden over de verschillende komsten van de Heere Jezus Christus.

Eerste komst Jezus

Tussentijdse komst Jezus

Tweede komst Jezus

De geboorte

De opname v/d Gemeente

Eind v/d zevenjarige grote verdrukking

Jes. 9: 1-6, Matt. 1: 18-25, Luk. 1: 26-38, Luk. 2: 1-7

1 Kor. 15: 51-54, 1 Thess. 4: 13-18, 2 Thess. 1: 6-8, Openb. 3:10

Zach. 14:4, Matt. 24: 23-31, Mark. 13: 24-31, Luk. 21: 25-33


In deel 1 van de driedelige Bijbelstudie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • De wereldrijken uit Daniël 2;
  • De wereldrijken uit Daniël 7.


In deel 2 van de driedelige Bijbelstudie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Israël gaat 70 jaar in ballingschap;
  • De 70 jaarweken van Daniël.
    De 70 jaarweken van Daniël worden vaak totaal verkeerd of helemaal niet begrepen, waardoor dit een belangrijke studie is!


In deel 3 van de driedelige Bijbelstudie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • De opname van de Gemeente;
  • De wederkomst.
    Aan deze studie wordt momenteel gewerkt!
E-mailen
Map
Info
Instagram