Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Vrijstellingsbrief COVID-19

Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. - Handelingen 4:19

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. - Handelingen 5:29

De vrijstellingsbrief is opgesteld door Lex van het Interkerkelijk Israëlplatform West-Brabant/Tholen. Hij heeft een achtergrond als gemeentejurist. De vrijstellingsbrief is volledig gefocust op de Nederlandse grondwet. Dankzij de genade van de Heere Jezus ben ik met hem in contact gekomen. Hij wilde de Jezus komt spoedig gemeenschap graag ondersteunen met zijn expertise.

 
 
 
 
Map
Info