Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Red zielen

In dit thema heeft u de mogelijkheid om mijn video's en andere documenten te downloaden op uw desktop, laptop, tablet of smartphone. In de nabije toekomst zal YouTube mijn video's gaan verwijderen, omdat de waarheid over de verdwenen Christenen niet aan het licht mag komen. Sommigen zullen mijn video's keihard nodig hebben, omdat er een compleet censuur zal komen op alles wat met de Heere Jezus te maken heeft. In bepaalde landen is het al verboden om een Bijbel te bezitten.

Hieronder kunt u een left behind letter downloaden, zodat u het kan aanpassen en vervolgens persoonlijk kan maken voor uw naasten. Daarnaast kunt u twee sterke Bijbelvertalingen downloaden, want ook in Nederland zal het lezen van een Bijbel worden verboden.

Voor mijn naasten waarvan ik weet dat ze de Heere Jezus niet hebben aangenomen, heb ik een USB-stick gekocht. Op deze USB-stick heb ik meerdere video's gezet. Hierdoor weten ze precies wat er na de opname van de Gemeente gaat gebeuren en wat ze moeten doen. Voel uzelf vrij om deze video's en documenten op een USB-stick te zetten.

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
– Johannes 20:29
Bijbel – Statenvertaling
Statenvertaling.pdf (8.28MB)
Bijbel – Statenvertaling
Statenvertaling.pdf (8.28MB)
Bijbel – King James Version
KJV.pdf (2.5MB)
Bijbel – King James Version
KJV.pdf (2.5MB)


De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren.
– Romeinen 4: 15-17

World Economic Forum – The Great Reset 2021
Video 1.mp4 (236.62MB)
World Economic Forum – The Great Reset 2021
Video 1.mp4 (236.62MB)
Een liefdevolle waarschuwing voor misleidende leringen!
Video 2.mp4 (287.3MB)
Een liefdevolle waarschuwing voor misleidende leringen!
Video 2.mp4 (287.3MB)
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst!
Video 3.mp4 (290.86MB)
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst!
Video 3.mp4 (290.86MB)
DIT GAAT OVER UW EEUWIGE BESTEMMING!
Video 4.mp4 (93.99MB)
DIT GAAT OVER UW EEUWIGE BESTEMMING!
Video 4.mp4 (93.99MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 1)
Video 5.mp4 (239.94MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 1)
Video 5.mp4 (239.94MB)
In de laatste dagen...
Video 6.mp4 (140.86MB)
In de laatste dagen...
Video 6.mp4 (140.86MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 2)
Video 7.mp4 (299.33MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 2)
Video 7.mp4 (299.33MB)
Dit zijn de belangrijkste VIJF MINUTEN uit uw leven!
Video 8.mp4 (71.3MB)
Dit zijn de belangrijkste VIJF MINUTEN uit uw leven!
Video 8.mp4 (71.3MB)
Bijbelprofetie update!
Video 9.mp4 (81.31MB)
Bijbelprofetie update!
Video 9.mp4 (81.31MB)
De opkomst van de antichrist!
Video 10.mp4 (406.3MB)
De opkomst van de antichrist!
Video 10.mp4 (406.3MB)


Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
– Romeinen 8: 24-25

SHARE this message!!! JESUS IS COMING SOON!!!
Video 11.mp4 (62.11MB)
SHARE this message!!! JESUS IS COMING SOON!!!
Video 11.mp4 (62.11MB)
NEDERLAND, WORD WAKKER!!! DEEL DIT BERICHT!!!
Video 12.mp4 (186.48MB)
NEDERLAND, WORD WAKKER!!! DEEL DIT BERICHT!!!
Video 12.mp4 (186.48MB)
Een belangrijke aankondiging!!!
Video 13.mp4 (75.8MB)
Een belangrijke aankondiging!!!
Video 13.mp4 (75.8MB)
Wordt dit de maand van de nieuwe wereldorde?
Video 14.mp4 (471.38MB)
Wordt dit de maand van de nieuwe wereldorde?
Video 14.mp4 (471.38MB)
De duistere agenda achter COP26!
Video 15.mp4 (494.8MB)
De duistere agenda achter COP26!
Video 15.mp4 (494.8MB)
DEEL dit bericht!!! JEZUS KOMT SPOEDIG!!!
Video 16.mp4 (71.3MB)
DEEL dit bericht!!! JEZUS KOMT SPOEDIG!!!
Video 16.mp4 (71.3MB)
Daar zijn ze weer: de ABRAHAM-AKKOORDEN!!!
Video 17.mp4 (430.41MB)
Daar zijn ze weer: de ABRAHAM-AKKOORDEN!!!
Video 17.mp4 (430.41MB)
De Heere Jezus is er voor u!
Video 18.mp4 (111.27MB)
De Heere Jezus is er voor u!
Video 18.mp4 (111.27MB)
Beeld VN-hoofdkwartier roept op tot internationale VREDE EN VEILIGHEID!!!
Video 19.mp4 (101MB)
Beeld VN-hoofdkwartier roept op tot internationale VREDE EN VEILIGHEID!!!
Video 19.mp4 (101MB)
Komt er een nucleaire oorlog aan?
Video 20.mp4 (84.03MB)
Komt er een nucleaire oorlog aan?
Video 20.mp4 (84.03MB)


Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
– Romeinen 12:3

Grote nucleaire oorlogsdreigingen vanwege spanningen tussen Putin en Biden!
Video 21.mp4 (126.46MB)
Grote nucleaire oorlogsdreigingen vanwege spanningen tussen Putin en Biden!
Video 21.mp4 (126.46MB)
Pas op dat niemand u misleidt!
Video 22.mp4 (333.49MB)
Pas op dat niemand u misleidt!
Video 22.mp4 (333.49MB)
Stap op die REDDINGSBOOT!!!
Video 23.mp4 (143.03MB)
Stap op die REDDINGSBOOT!!!
Video 23.mp4 (143.03MB)
De AFVAL is ENORM GROOT!
Video 24.mp4 (244.18MB)
De AFVAL is ENORM GROOT!
Video 24.mp4 (244.18MB)
Heaven or HELL?
Video 25.mp4 (445.98MB)
Heaven or HELL?
Video 25.mp4 (445.98MB)
Wonderen en tekenen (Markus 16)
Video 26.mp4 (128.44MB)
Wonderen en tekenen (Markus 16)
Video 26.mp4 (128.44MB)
Livestream 12-02 – Poetin gaat Oekraïne BINNENVALLEN!
Video 27.mp4 (146.77MB)
Livestream 12-02 – Poetin gaat Oekraïne BINNENVALLEN!
Video 27.mp4 (146.77MB)
Digital Babylon!
Video 28.mp4 (393.43MB)
Digital Babylon!
Video 28.mp4 (393.43MB)
De wereld is klaar voor de komst van de antichrist!
Video 29.mp4 (174.2MB)
De wereld is klaar voor de komst van de antichrist!
Video 29.mp4 (174.2MB)
DE DAGEN VAN NOACH ZIJN HIER!
Video 30.mp4 (129.24MB)
DE DAGEN VAN NOACH ZIJN HIER!
Video 30.mp4 (129.24MB)


Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
– Efeze 2: 8-9

Fantastisch nieuws!
Video 31.mp4 (121.87MB)
Fantastisch nieuws!
Video 31.mp4 (121.87MB)
Het BEWIJS dat de WERELD schreeuwt om een LEIDER!
Video 32.mp4 (82.31MB)
Het BEWIJS dat de WERELD schreeuwt om een LEIDER!
Video 32.mp4 (82.31MB)
Niets anders dan Jezus Christus, en Die gekruisigd!
Video 33.mp4 (332.3MB)
Niets anders dan Jezus Christus, en Die gekruisigd!
Video 33.mp4 (332.3MB)
VREDESBESPREKINGEN in JERUZALEM?
Video 34.mp4 (292.16MB)
VREDESBESPREKINGEN in JERUZALEM?
Video 34.mp4 (292.16MB)
De DERDE TEMPEL een gebedshuis voor ALLE NATIES?!
Video 35.mp4 (104.17MB)
De DERDE TEMPEL een gebedshuis voor ALLE NATIES?!
Video 35.mp4 (104.17MB)
De RODE VAARS en DERDE TEMPEL gereed in 2022?!
Video 36.mp4 (103.1MB)
De RODE VAARS en DERDE TEMPEL gereed in 2022?!
Video 36.mp4 (103.1MB)
Wat is er besproken op de Negev-top?
Video 37.mp4 (101.83MB)
Wat is er besproken op de Negev-top?
Video 37.mp4 (101.83MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 1/2)
Video 38.mp4 (486.3MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 1/2)
Video 38.mp4 (486.3MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2a/2c)
Video 39.mp4 (374.37MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2a/2c)
Video 39.mp4 (374.37MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2b/2c)
Video 40.mp4 (218.32MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2b/2c)
Video 40.mp4 (218.32MB)

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
– Hebreeën 11: 1-3

Metaverse in de Bijbel? (Deel 2c/2c)
Video 41.mp4 (91.37MB)
Metaverse in de Bijbel? (Deel 2c/2c)
Video 41.mp4 (91.37MB)
DE ALIEN DECEPTIE KOMT ERAAN!!!
Video 42.mp4 (71.49MB)
DE ALIEN DECEPTIE KOMT ERAAN!!!
Video 42.mp4 (71.49MB)
BREAKING: GAAT MACRON HET VERBOND VERSTERKEN?
Video 43.mp4 (145.58MB)
BREAKING: GAAT MACRON HET VERBOND VERSTERKEN?
Video 43.mp4 (145.58MB)
TIEN REDENEN waarom u in de LAATSTE DAGEN leeft!
Video 44.mp4 (353.97MB)
TIEN REDENEN waarom u in de LAATSTE DAGEN leeft!
Video 44.mp4 (353.97MB)
Wereldwijd MILJOENEN Christenen verdwenen… WAT GEBEURDE ER?!
Video 45.mp4 (201.85MB)
Wereldwijd MILJOENEN Christenen verdwenen… WAT GEBEURDE ER?!
Video 45.mp4 (201.85MB)
Samenwerking WEF en VN om AGENDA 2030 te VERSNELLEN!!!
Video 46.mp4 (167.48MB)
Samenwerking WEF en VN om AGENDA 2030 te VERSNELLEN!!!
Video 46.mp4 (167.48MB)
Christen, laat u NIET in met het Eurovisiesongfestival!!!
Video 47.mp4 (134.18MB)
Christen, laat u NIET in met het Eurovisiesongfestival!!!
Video 47.mp4 (134.18MB)
WERELDWIJD geeft 99,4% soevereiniteit over aan de WHO en VN!!!
Video 48.mp4 (265.77MB)
WERELDWIJD geeft 99,4% soevereiniteit over aan de WHO en VN!!!
Video 48.mp4 (265.77MB)
Is de VERNIETIGING van Damascus DE trigger?
Video 49.mp4 (311.71MB)
Is de VERNIETIGING van Damascus DE trigger?
Video 49.mp4 (311.71MB)
McDonald’s verkoopt OCCULTE TAROTKAARTEN!!!
Video 50.mp4 (49.76MB)
McDonald’s verkoopt OCCULTE TAROTKAARTEN!!!
Video 50.mp4 (49.76MB)


Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.
– Hebreeën 11: 7-8

De Telegraaf bereidt Nederland voor op de ALIEN DECEPTIE!!!
Video 51.mp4 (408.44MB)
De Telegraaf bereidt Nederland voor op de ALIEN DECEPTIE!!!
Video 51.mp4 (408.44MB)
Er wordt GESLEUTELD aan Gods geschapen DNA!!!
Video 52.mp4 (361.99MB)
Er wordt GESLEUTELD aan Gods geschapen DNA!!!
Video 52.mp4 (361.99MB)
NEDERLANDSE MSM BOMBARDEREN ONS MET BUITENAARDS LEVEN!!!
Video 53.mp4 (203.96MB)
NEDERLANDSE MSM BOMBARDEREN ONS MET BUITENAARDS LEVEN!!!
Video 53.mp4 (203.96MB)
Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen!
Video 54.mp4 (474.37MB)
Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen!
Video 54.mp4 (474.37MB)
Is de Leviathan een BOZE koning die OPKOMT na de GASLEVERING OVEREENKOMST?
Video 55.mp4 (93.47MB)
Is de Leviathan een BOZE koning die OPKOMT na de GASLEVERING OVEREENKOMST?
Video 55.mp4 (93.47MB)
Nieuw project op komst!
Video 56.mp4 (94.17MB)
Nieuw project op komst!
Video 56.mp4 (94.17MB)
Dit is de tijd van de opname!
Video 57.mp4 (460.45MB)
Dit is de tijd van de opname!
Video 57.mp4 (460.45MB)
Het herstelde Romeinse Rijk en zijn TOTALE CONTROLE!!!
Video 58.mp4 (411.93MB)
Het herstelde Romeinse Rijk en zijn TOTALE CONTROLE!!!
Video 58.mp4 (411.93MB)
De Verenigde Naties zetten Agenda 2030 in VOLLE GANG!
Video 59.mp4 (114.8MB)
De Verenigde Naties zetten Agenda 2030 in VOLLE GANG!
Video 59.mp4 (114.8MB)
Want wanneer ZIJ zullen zeggen: VREDE en VEILIGHEID...
Video 60.mp4 (364.06MB)
Want wanneer ZIJ zullen zeggen: VREDE en VEILIGHEID...
Video 60.mp4 (364.06MB)


Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
– 1 Petrus 1: 8-9

Zie dit fragment uit The X-Files!
Video 61.mp4 (90.39MB)
Zie dit fragment uit The X-Files!
Video 61.mp4 (90.39MB)
De VERKLARING van strategisch partnerschap is ondertekend in JERUZALEM!!!
Video 62.mp4 (119.51MB)
De VERKLARING van strategisch partnerschap is ondertekend in JERUZALEM!!!
Video 62.mp4 (119.51MB)
We have decided to FOLLOW JESUS!
Video 63.mp4 (25MB)
We have decided to FOLLOW JESUS!
Video 63.mp4 (25MB)
Het EINDE is gekomen...
Video 64.mp4 (424.92MB)
Het EINDE is gekomen...
Video 64.mp4 (424.92MB)
De Derde Tempel NORMALISEREN...
Video 65.mp4 (94.59MB)
De Derde Tempel NORMALISEREN...
Video 65.mp4 (94.59MB)
Blijf volharden in de hoop die voor ons ligt!
Video 66.mp4 (322.96MB)
Blijf volharden in de hoop die voor ons ligt!
Video 66.mp4 (322.96MB)
OCCULTE ceremonie met de VROUW op HET BEEST!!!
Video 67.mp4 (231.29MB)
OCCULTE ceremonie met de VROUW op HET BEEST!!!
Video 67.mp4 (231.29MB)
HOOGOPLOPENDE SPANNINGEN tussen China en Taiwan!!!
Video 68.mp4 (202.2MB)
HOOGOPLOPENDE SPANNINGEN tussen China en Taiwan!!!
Video 68.mp4 (202.2MB)
De VN komt met een UNIVERSELE DIGITALE IDENTITEIT!!! Het systeem van HET BEEST komt!!!
Video 69.mp4 (311.1MB)
De VN komt met een UNIVERSELE DIGITALE IDENTITEIT!!! Het systeem van HET BEEST komt!!!
Video 69.mp4 (311.1MB)
WOW!!! Het TEMPELINSTITUUT wil ALLE RELIGIES samensmelten...
Video 70.mp4 (222.86MB)
WOW!!! Het TEMPELINSTITUUT wil ALLE RELIGIES samensmelten...
Video 70.mp4 (222.86MB)
Bijbelstudie – De 70 jaarweken van Daniël!
Video 71.mp4 (348.36MB)
Bijbelstudie – De 70 jaarweken van Daniël!
Video 71.mp4 (348.36MB)
Een oproep tot bekering voor de LHBTQIA+ gemeenschap!
Video 72.mp4 (33.11MB)
Een oproep tot bekering voor de LHBTQIA+ gemeenschap!
Video 72.mp4 (33.11MB)
Robotisering, kunstmatige intelligentie en transhumanisme NEMEN OVER...
Video 73.mp4 (70.07MB)
Robotisering, kunstmatige intelligentie en transhumanisme NEMEN OVER...
Video 73.mp4 (70.07MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 1)
Video 74.mp4 (468.76MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 1)
Video 74.mp4 (468.76MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 2)
Video 75.mp4 (473.27MB)
Er is een krachtige deur geopend in Sodom en Gomorra! (Deel 2)
Video 75.mp4 (473.27MB)
De 'New Age' deceptie...
Video 76.mp4 (190.57MB)
De 'New Age' deceptie...
Video 76.mp4 (190.57MB)
Deze DUIVELSE serie gaat MORGEN in première!
Video 77.mp4 (19.4MB)
Deze DUIVELSE serie gaat MORGEN in première!
Video 77.mp4 (19.4MB)
Tesla-eigenaar heeft zijn autosleutel in zijn RECHTERHAND geïmplanteerd!
Video 78.mp4 (79.12MB)
Tesla-eigenaar heeft zijn autosleutel in zijn RECHTERHAND geïmplanteerd!
Video 78.mp4 (79.12MB)
VALSE PROFETEN – TEKENEN EN WONDEREN!
Video 79.mp4 (88.12MB)
VALSE PROFETEN – TEKENEN EN WONDEREN!
Video 79.mp4 (88.12MB)
Het gouden kalf...
Video 80.mp4 (238.33MB)
Het gouden kalf...
Video 80.mp4 (238.33MB)
Een mens Gods anno 2022!
Video 81.mp4 (137.71MB)
Een mens Gods anno 2022!
Video 81.mp4 (137.71MB)
Geestelijk standhouden in een onrustige wereld!
Video 82.mp4 (116.76MB)
Geestelijk standhouden in een onrustige wereld!
Video 82.mp4 (116.76MB)
Geestelijk standhouden in een onrustige wereld! (Deel 2)
Video 83.mp4 (469.14MB)
Geestelijk standhouden in een onrustige wereld! (Deel 2)
Video 83.mp4 (469.14MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking?
Video 84.mp4 (374.78MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking?
Video 84.mp4 (374.78MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de opening van het eerste zegel?
Video 85.mp4 (343.96MB)
Waarom komt de opname van de Gemeente vóór de opening van het eerste zegel?
Video 85.mp4 (343.96MB)
Alleen de WAARHEID wordt gelasterd!
Video 86.mp4 (74.14MB)
Alleen de WAARHEID wordt gelasterd!
Video 86.mp4 (74.14MB)
PAS OP voor de DWAALLEER van het wetticisme!
Video 87.mp4 (172.55MB)
PAS OP voor de DWAALLEER van het wetticisme!
Video 87.mp4 (172.55MB)
Het profetische Woord, dat vast en zeker is!
Video 88.mov (465.04MB)
Het profetische Woord, dat vast en zeker is!
Video 88.mov (465.04MB)
Predictive programming voor de opname van de Gemeente van Christus...
Video 89.mp4 (102.4MB)
Predictive programming voor de opname van de Gemeente van Christus...
Video 89.mp4 (102.4MB)
Het herstelde Romeinse Rijk komt in VOLLE KRACHT!
Video 90.mp4 (438.19MB)
Het herstelde Romeinse Rijk komt in VOLLE KRACHT!
Video 90.mp4 (438.19MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (DEEL 1)
Video 91.mp4 (92.57MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (DEEL 1)
Video 91.mp4 (92.57MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (DEEL 2)
Video 92.mp4 (122.81MB)
De Pinksterleer getoetst in het licht van Gods Woord! (DEEL 2)
Video 92.mp4 (122.81MB)
De snelle en angstaanjagende ontwikkelingen op het gebied van de techniek!
Video 93.mp4 (307.93MB)
De snelle en angstaanjagende ontwikkelingen op het gebied van de techniek!
Video 93.mp4 (307.93MB)
De huidige technologische ontwikkelingen getoetst in het licht van Gods Woord!
Video 94.mp4 (295.2MB)
De huidige technologische ontwikkelingen getoetst in het licht van Gods Woord!
Video 94.mp4 (295.2MB)
Sla acht op de tekenen van de EINDTIJD!
Video 95.mp4 (89.41MB)
Sla acht op de tekenen van de EINDTIJD!
Video 95.mp4 (89.41MB)
Dit is het gedrag in het huis van God!
Video 96.mp4 (239.8MB)
Dit is het gedrag in het huis van God!
Video 96.mp4 (239.8MB)
Het gouden kalf! (DEEL 2)
Video 97.mp4 (474.9MB)
Het gouden kalf! (DEEL 2)
Video 97.mp4 (474.9MB)
Met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen!
Video 98.mp4 (339.37MB)
Met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen!
Video 98.mp4 (339.37MB)
De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis!
Video 99.mp4 (106.03MB)
De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis!
Video 99.mp4 (106.03MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse kerk!
Video 100.mp4 (107.05MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse kerk!
Video 100.mp4 (107.05MB)
Kijk naar de VIJGENBOOM!
Video 101.mp4 (433.86MB)
Kijk naar de VIJGENBOOM!
Video 101.mp4 (433.86MB)
Zelensky wil het podium van de WK-finale voor de aankondiging van een wereldwijde vredestop!
Video 102.mp4 (229.21MB)
Zelensky wil het podium van de WK-finale voor de aankondiging van een wereldwijde vredestop!
Video 102.mp4 (229.21MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse mondiale groene kerk!
Video 103.mp4 (281.15MB)
De Heere Jezus oordeelt de valse mondiale groene kerk!
Video 103.mp4 (281.15MB)
Eindejaarsboodschap 2022!
Video 104.mp4 (74.87MB)
Eindejaarsboodschap 2022!
Video 104.mp4 (74.87MB)
De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis!
Video 105.mp4 (316.9MB)
De Heere Jezus haalt de ware kerk thuis!
Video 105.mp4 (316.9MB)
Verbijster u, sta verbijsterd!
Video 106.mp4 (83.16MB)
Verbijster u, sta verbijsterd!
Video 106.mp4 (83.16MB)
De wereld verandert voorgoed! (DEEL 1/2)
Video 107.mp4 (232.43MB)
De wereld verandert voorgoed! (DEEL 1/2)
Video 107.mp4 (232.43MB)
BREAKING: Biden kondigt een wereldwijde militaire beweging aan!
Video 108.mp4 (423.39MB)
BREAKING: Biden kondigt een wereldwijde militaire beweging aan!
Video 108.mp4 (423.39MB)
De tekenen van de tijd en Israël!
Video 109.mp4 (80MB)
De tekenen van de tijd en Israël!
Video 109.mp4 (80MB)
De wereld verandert voorgoed! (DEEL 2/2)
Video 110.mp4 (262.3MB)
De wereld verandert voorgoed! (DEEL 2/2)
Video 110.mp4 (262.3MB)
E-mailen
Map
Info
Instagram