Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Onthullende video's

In dit thema kunt u andere onthullende video's inzien. Hier worden wekelijks nieuwe video's aan toegevoegd, want er gebeurt veel in de wereld. Het zijn voornamelijk profetische, onderwijzende en bemoedigende video's.

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. - Efeze 5: 11-16

 
 
 
 
Map
Info