Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Video's 

In dit thema kunt u mijn laatste updates inzien. Hier worden wekelijks nieuwe video's aan toegevoegd, want in de laatste dagen gebeurt er een hoop in Israël. Daarnaast is het land van God de profetische tijdklok van de Bijbel. Israël moeten we dus goed in de gaten houden. Het zijn voornamelijk profetische, onderwijzende en bemoedigende video's.

Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. - Daniël 12:4 

Veracht de profetieën niet. - 1 Thessalonicenzen 5:20

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. - 2 Petrus 1: 20-21

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. - Openbaring 1:3

Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. - Openbaring 19:10

En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. - Openbaring 22:10  

 

Laatste updates 


 
 
 
 
Map
Info