Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

13-10-2021

De Knesset lanceert Abraham-akkoorden conflictbemiddeling

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de Knesset, die bij de Abraham-akkoorden een conflictbemiddeling lanceert. De ontwikkelingen in Israël gaan zeer snel, want u kunt op deze website lezen dat alles wordt voorbereid voor de mens der wetteloosheid, dat is de antichrist. In deze korte video kunt u inzien wat er momenteel speelt in de wereld.

28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
29 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen.
30 Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is.
31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. – Lukas 21: 28-31


De Knesset lanceert Abraham-akkoorden conflictbemiddeling (DEEL 1)
De Knesset lanceerde maandag een nieuwe conflictbemiddeling gewijd aan de Abraham-akkoorden. Dit zijn door de VS bemiddelde normaliseringsovereenkomsten met Arabische landen, die een jaar geleden werden gesloten.

Jared Kushner en Ivanka Trump waren aanwezig naast voormalig premier Benjamin Netanyahu, die de sindsdien afgezette Amerikaanse en Israëlische leiders vertegenwoordigden, die de normalisatieovereenkomsten tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko en Soedan ondertekenden.

Maar minister van Defensie Benny Gantz – die die positie ook bekleedde tijdens de vorige door Netanyahu geleide regering – prees de rol van zijn eigen partij bij het bereiken van de akkoorden, die werden aangekondigd samen met het schrappen van plannen om grote delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

Hierboven leest u dat de Westelijke Jordaanoever Palestijns gebied blijft, want de Israëlische regering heeft het annexeren geschrapt. Als de Israëlische regering de Abraham-akkoorden zal willen uitbreiden en versterken, dan zal de Palestijnse Autoriteit (PA) meer grondgebied eisen in het Sieraadland. Dit komt perfect overeen met de komende tweestatenoplossing waar Joël over profeteerde:

1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld. – Joël 3: 1-2


Joël 3 is een profetie van Gods oordeel over de vijanden. Mijns inziens moet dit gaan over de laatste dagen, en in het specifiek de dagen van Jakob zijn benauwdheden, omdat Joël spreekt over de dag des Heeren die nabij is:

14 Menigten, menigten
in het dal van de dorsslede,
want de dag van de HEERE is nabij
in het dal van de dorsslede. – Joël 3:14


Overigens gaat Joël 2: 1-27 ook over de dag des Heeren die nabij is. De beloften van herstel in Joël 2: 18-27 zijn reacties op de acute nood waarmee het volk Israël in die dagen wordt geconfronteerd. Deze acute nood kunt u lezen in Joël 2: 1-17. Daarnaast moet er voor redding wel bekering plaatsvinden (Joël 2: 12-14).

Joël 2:28 volgt met ‘daarna zal het geschieden’. Dit gaat overduidelijk over een perspectief dat daar nog overheen gaat en dat verder in de toekomst ligt. Deze verzen vormen in feite een antwoord op de aangekondigde dreiging van de dag des Heeren (Joël 2: 1-11).

Ten opzichte van de eerdere aankondigingen van de dag des Heeren is er een belangrijk verschil, want Joël mag in Joël 2: 28-32 een mooie boodschap brengen, omdat de dag des Heeren niet langer een bedreiging is voor het volk. Joël mag verkondigen dat op die vreselijke dag de Heere Zijn volk bewaart. Dit komt mooi overeen met Zacharia 13:

9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen
en het louteren, zoals men zilver loutert.
Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft.
Het zal Mijn Naam aanroepen
en Ik zal het verhoren.
Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk;
en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. – Zacharia 13:9


Niet alleen Joël 3 gaat dus over de dag des Heeren die nabij is, maar ook Joël 2. Daarnaast heeft Joël 3 overeenkomsten met de zegels, bazuinen en schalen uit Openbaring. Ook begint Joël 3 met een tijdsaanduiding:

1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. – Joël 3:1


Joël 3:1 is een vervolg op Joël 2:32, omdat het woord “want” een vervolg aangeeft, wat betekent dat Joël 3 begint in de periode van de dag des Heeren. Daarnaast wil ik een extra argument benoemen, zodat het duidelijk is dat Joël 3 zich afspeelt in de tijd van Jakob zijn benauwdheden, de grote verdrukking. Het dal van Josafat (Joël 3:2) heeft namelijk ook een toekomstige betekenis. In Zacharia 14 leest u dat de Heere alle heidenvolken daar zal bijeenbrengen:

1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld.
2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.
3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.
4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. – Zacharia 14: 1-4


In Zach. 14:1 kunt u lezen dat het gaat om buit, op Israël behaald. De Heere zal die buit teruggeven, omdat Zijn land nooit mag worden verdeeld. Momenteel ziet u in Israël dat het land verdeeld gaat worden. Daarom zal de Heere met hen een rechtszaak voeren (Joël 3:2). In Zach. 14:2 leest u dat de helft van de stad in ballingschap zal wegtrekken. Ook in Joël 3:6 leest u dat Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken worden verkocht, om hen weg te voeren, uit hun eigen gebied. Deze Judeeërs gaan dus in ballingschap.

Verder leest u in Joël 3: 7-8 dat de Heere deze Judeeërs zal opwekken uit de plaats waarheen zij verkocht zijn. De Heere zal zorgen voor vergelding, omdat Hij hun zonen en dochters in de hand van de Judeeërs zal geven. Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba verkopen, aan een volk ver weg, want de Heere heeft het gesproken.

Verder kunt u in Joël 3: 9-17 lezen dat de heidenvolken worden verzameld voor de strijd in Jeruzalem. Dit komt overeen met Zach. 14:2.

Graag kijk ik met u naar Joël 3: 16-17:

16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw,
vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken,
zodat hemel en aarde zullen beven.
Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk
en een vesting voor de Israëlieten.
17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben,
Die op Sion, Mijn heilige berg, woont.
Jeruzalem zal een heiligdom zijn
en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. – Joël 3: 16-17


Joël 3: 16-17 sluit goed aan op Zacharia 14:4. Daarnaast leest u in Zach. 14:4 dat er een groot dal zal ontstaan. Is dit het dal van Josafat waar Joël 3:2 over spreekt? Ik geloof van wel, want in Joël 3:2 leest u dat Zijn volk onder de heidenen is verstrooid. Dit komt overeen met de verstrooiing in Zach. 14:2. Overigens heeft u in Zach. 14:1 kunnen lezen over Zijn land wat is verdeeld. Ook dit komt overeen met Joël 3:2.

Al met al hebben Joël 3 en Zacharia 14 erg veel overeenkomsten met elkaar. Ook eindigt in beide hoofdstukken de toekomst van Jeruzalem in heerlijkheid. Het lijkt dus echt over dezelfde tijdsperiode te gaan.

Vanwege de bovenstaande informatie ben ik overtuigd dat Israël moet worden verdeeld in een tweestatenoplossing, omdat Joël 3:2 en Zach. 14:1 het u vertellen.

U heeft net kunnen lezen dat de tweestatenoplossing er in de grote dag des Heeren moet zijn. Mijn inziens zal de mens der wetteloosheid hiervoor gaan zorgen wanneer hij het verbond met velen zal versterken voor zeven jaar. Een tweestatenoplossing zal zorgen voor het uitbreiden en versterken van de Abraham-akkoorden, omdat een groot aantal Arabische landen meer grondgebied voor de PA wil, voordat ze zich bij de Abraham-akkoorden willen aansluiten.

De minister van Defensie Benny Gantz heeft de soevereiniteit van Judea en Samaria al laten vallen. In dit artikel kunt u deze informatie inzien. Overigens komt dit komt perfect overeen met Joël 3 en Zacharia 14, omdat Israël en Jeruzalem verdeeld zullen worden. In Joël 3:4 wordt Filistea genoemd, dat is het huidige Gaza, wat momenteel al van de PA is.

De Knesset lanceert Abraham-akkoorden conflictbemiddeling (DEEL 2)
"Het feit dat we een eenzijdige annexatie hebben voorkomen, stelde de Abraham-akkoorden in staat om te consolideren en verder te gaan", zei Gantz in een schijnbare uithaal naar Netanyahu, de huidige oppositieleider.

Benjamin Netanyahu hield dit tegen, waardoor het logisch is dat hij geen premier is, omdat er volgens het Woord van God een tweestatenoplossing moet komen. In dit artikel kunt u lezen dat Benjamin Netanyahu het tegenhield.

"Ik ben blij dat deze vredesakkoorden zijn ondertekend en ik ben er zeker van dat ze zullen worden verbreed en verandering in het Midden-Oosten zullen veroorzaken, want dit is vrede tussen volkeren", zei hij, eraan toevoegend dat Jeruzalem "werkt om de overeenkomsten uit te breiden”.

27 Hij zal voor velen het verbond (van de Abraham-akkoorden) versterken, één week lang (dat is zeven jaar). – Daniël 9:27

Zullen ze weten dat de mens der wetteloosheid het verbond gaat versterken? Ze maken in ieder geval de weg voor hem vrij.

“We mogen de belangrijke vredesovereenkomsten met Egypte en Jordanië niet vergeten, die een aanwinst zijn voor de staat Israël”, voegde Gantz eraan toe. “We hebben de plicht om alle vredesakkoorden te ontwikkelen en ook om te blijven werken aan vrede met de Palestijnen.”

3 Want wanneer zij (de wereldleiders, machthebbers) zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. – 1 Thessalonicenzen 5:3

Momenteel gaat het in het Midden-Oosten allemaal om “vrede en veiligheid”. De Bijbel spreekt over “vrede en veiligheid”, en dit slaat op Israël en de Abraham-akkoorden, want Israël is Gods profetische tijdklok, dus ook die van de Bijbel. De huidige Abraham-akkoorden hebben dus gezorgd voor de “vrede en veiligheid” waar de Bijbel over spreekt. Overigens is dit een schijnveiligheid, want de Bijbel vertelt u dat er nog vele oorlogen in de grote verdrukking zullen komen.

Tijdens het evenement zei minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid ook dat de nieuwe regering de normalisatie met meer Arabische staten bevordert.

6 Zij genezen de breuk van Mijn volk
op het lichtst, door te zeggen:
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. – Jeremia 6:14


"We hebben de betrekkingen met Egypte hernieuwd, we hebben ambassades geopend, we hebben onze betrekkingen met de VS verbeterd", zei Lapid. “Ik roep de Palestijnen op, en elke Arabische natie die luistert: we zoeken vrede. Vrede is geen compromis of een zwakte, maar eerder een belichaming van de menselijke geest. Degenen die in het Midden-Oosten wonen, zijn welkom om rond te kijken en te zien welke landen zich in een betere positie bevinden - degenen die vrede zoeken, of degenen die oorlog zoeken.

5 Want zo zegt de HEERE:
Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord,
angst is er, geen vrede.
6 Vraag toch en zie
of een man baren kan?
Waarom heb Ik dan iedere man gezien
met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw,
en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken?
7 Wee!
Want die dag is groot,
er is er geen als hij.
Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob,
toch zal hij daaruit verlost worden. – Jeremia 30: 5-7


Lapid zal vanaf dinsdag een driedaags bezoek brengen aan de Verenigde Staten, waar hij een ontmoeting zal hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE.

“Een van de onderwerpen tijdens mijn reis naar Washington vanavond, is het uitbreiden van het aantal landen dat deel uitmaakt van deze overeenkomst", zei Lapid tijdens het evenement.
"Ik wil president Trump bedanken voor zijn rol in de overeenkomsten en oppositieleider Netanyahu bedanken, die het geweldig heeft gedaan met deze overeenkomsten", voegde Lapid eraan toe (1).

14 Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is!
15 Omdat u zegt: Wij hebben
een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
zijn wij een verdrag aangegaan,
wanneer de alles wegspoelende gesel, (dat is de antichrist), voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons. – Jesaja 28: 14-15


Het is tijd om u te bekeren, want de Heere Jezus Christus kan elk moment Zijn gemeente komen wegnemen.

10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. – Openbaring 3:10

Kort nadat de gemeente is weggenomen, zal de antichrist zich openbaren met een zevenjarig vredesakkoord. Vanaf dit moment gaat de zevenjarige grote verdrukking in. Wacht niet langer met bekeren, want alle tekenen der tijden zijn er. Israël is helemaal klaar voor de komst van de antichrist. Er hoeft echt niks meer te gebeuren voor een zeer spoedige ontmoeting met de Heere Jezus. In deze video leg ik uit hoe u wordt gered.

Kenneth

Bronnen:
The Times of Israel (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info