Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

10-09-2021

India profiteert van de Abraham-akkoorden en kijkt al geruime tijd naar een grotere strategische voetafdruk in West-Azië

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over India en zijn aandeel in de Abraham-akkoorden. Ook wordt de D10-top erbij betrokken, want India kijkt namelijk al een geruime tijd naar een grotere strategische voetafdruk in West-Azië. Dankzij de Abraham-akkoorden zijn er enkele ontwikkelingen geweest op het defensiefront tussen India en de West-Aziatische regio (1).

Een Indiaas vastgesteld deel van de Indiase luchtmacht zal in oktober Israël bezoeken om deel te nemen aan multilaterale militaire oefeningen. De samenwerking tussen Israël en India vind ik zeer noemenswaardig, omdat hoogstwaarschijnlijk India zich zal aansluiten als een van de drie nieuwe leden van de toekomstige D10-top. Ook Australië en Zuid-Korea komen in aanmerking om zich aan te sluiten bij deze democratic of ten top met tien ijzersterke landen, zowel op economisch als op militair gebied.

12 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
13 Dezen zijn eensgezind (één van mening, een democratisch geheel) en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. – Openbaring 17: 12-13


Momenteel heet het nog de G7-top, maar de kans is groot dat deze G7-top dit jaar transformeert naar de D10-top. Graag wil ik met u de punten verbinden omtrent India, de Abraham-akkoorden en de D10-top. Mijns inziens zijn dit allemaal profetische en logische ontwikkelingen.

De Abraham-akkoorden
Op 15 september 2020 ontving de Amerikaanse president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein voor de ondertekening van de historische Abraham-akkoorden. De Abraham-akkoorden zijn het eerste Arabisch-Israëlische vredesakkoord in 26 jaar.

Volgens de deal erkenden de Verenigde Arabische Emiraten formeel de staat Israël, terwijl het laatstgenoemde land stopte met zijn plannen om delen van de bezette Westelijke Jordaanoever van Palestina te annexeren. De profeten Jesaja en Jeremia vertellen dat Israël een verbond met de dood heeft gesloten. U kunt op de landingspagina van deze website meer lezen over de valse vrede van de Abraham-akkoorden. De antichrist zal namelijk het verbond van de Abraham-akkoorden met velen versterken voor zeven jaar (Dan. 9:27).

14 Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is!
15 Omdat u zegt: Wij hebben
een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
zijn wij een verdrag aangegaan,
wanneer de alles wegspoelende gesel, dat is de antichrist, voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons. – Jesaja 28: 14-15


6 Zij genezen de breuk van Mijn volk
op het lichtst, door te zeggen:
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. – Jeremia 6:14


Daarnaast zullen de Arabische landen worden gestraft voor het verdelen van het land Israël, want het Woord van God is erg duidelijk over dat niemand Zijn land moet verdelen.

12 Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb,
al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna,
13 die zeiden: Laten wij deze woningen van God
voor onszelf in bezit nemen. – Psalm 83: 12-13


10 Omdat u zegt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren, wij zullen ze in bezit nemen, al zou de HEERE daar zijn,
11 daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Ik zal handelen overeenkomstig uw toorn en overeenkomstig uw afgunst, waarmee u uit uw haat jegens hen bent opgetreden. Ik zal Mij onder hen bekendmaken, wanneer Ik u oordelen zal. – Ezechiël 35: 10-11


Israël heeft dit jaar zijn eerste diplomatieke missie in Abu Dhabi ingehuldigd en directe vluchten, zaken en toerisme tussen de twee landen weer opgepikt. Niet alle Arabische staten zijn echter meegegaan met de geopolitieke verschuivingen die de akkoorden hebben doorgevoerd. Ondanks veel inspanning van Israël, onder Benjamin Netanyahu, heeft Saoedi-Arabië afstand gehouden van deze regeling. Mijns inziens zal Saoedi-Arabië zich in de nabije toekomst bij de Abraham-akkoorden aansluiten, wanneer de antichrist het verbond met velen zal versterken voor zeven jaar (Dan. 9:27).

India en de Abraham-akkoorden
India verwelkomde de Abraham-akkoorden en benadrukte zijn steun voor mechanismen die vrede en stabiliteit (1 Thess. 5:3) in de regio bieden.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. – 1 Thessalonicenzen 5:3

India heeft nu sterkere, veelzijdigere en meer groeiende sociaaleconomische banden met Israël en de Golfstaten dan voorheen. Er zijn meer dan acht miljoen Indiërs in de Arabische Golfstaten, die Arabische Golfstaten maken jaarlijks bijna vijftig miljard dollar over, wat een jaarlijkse handel oplevert van meer dan 150 miljard dollar. Daarnaast kopen de Arabische Golfstaten bijna twee derde van de Indiase koolwaterstofimport in, en ze doen ook nog andere grote investeringen.

Verder is India de geprefereerde bron van mankracht, voedselproducten, geneesmiddelen, edelstenen, juwelen en lichte technische artikelen. Daarnaast zijn Indiërs ook nog de grootste belanghebbenden in de onroerend goed-, toerisme- en vrije economische zones van Dubai.

Uit dit alles blijkt dat India een economische grootmacht is.

De Abraham-akkoorden als de West-Aziatische brug van India
India kijkt al geruime tijd naar een grotere strategische voetafdruk in West-Azië. Dankzij de Abraham-akkoorden zijn er enkele ontwikkelingen geweest op het defensiefront tussen India en de West-Aziatische regio.

Het opperhoofd van de Indiase luchtmacht, Air Chief Marshal RK Bhadauria, bezocht Israël in augustus 2021. Volgens berichten zal een Indiaas vastgesteld deel van de Indiase luchtmacht in oktober Israël bezoeken om deel te nemen aan multilaterale militaire oefeningen.

In dezelfde week als het bezoek van Bhadauria voerde India ook oefeningen op zee uit met de VAE voor de kust van Abu Dhabi.

India heeft de afgelopen decennia een tere evenwichtsoefening moeten spelen tussen de Arabische Golf en Israël. De ondertekening van de Abraham-akkoorden heeft dit belangrijke strategische obstakel weggenomen, waardoor het veel voordelen oplevert voor India, zowel op economisch als op militair gebied.

Uit dit alles blijkt dat India een militaire grootmacht is.

India en de D10-top
Hoogstwaarschijnlijk dit jaar zal de G7-top transformeren naar de D10-top. De volgende ijzersterke landen zijn onderdeel van de G7-top:

1. De Verenigde Staten.
2. Canada.
3. Duitsland.
4. Frankrijk.
5. Het Verenigd Koninkrijk.
6. Italië (Rome kan niet worden gemist in dit rijtje, want de vrouw op het beest is daar gevestigd, dus Rome is het centrum van het grote Babylon).
7. Japan.

U kunt in mijn artikel ‘De G7-top transformeert dit jaar naar de D10-top’ meer lezen over de plannen voor de D10-top. De volgende drie landen komen hoogstwaarschijnlijke bij de D10-top:

1. India.
2. Zuid-Korea.
3. Australië.

Mijns inziens laat onze Heere dit bewust zien, zodat we kunnen zien hoe dichtbij we bij de opname van de gemeente zijn, want de tien koningen zullen regeren samen met het beest, de antichrist (Openb. 17:12). Ook hieraan kunnen we weer zien dat het podium voor Openbaring 6 t/m 19 wordt opgezet.

India is dus een serieuze kandidaat om te gaan regeren samen met het beest. Aangezien India een van de grootste en sterkste landen uit heel Azië is, kan dat kloppen, want ze kunnen er voor zorgen dat West-Azië meegaat in het systeem van het beest, vanwege de macht die ze daar hebben.

Wat ik opmerkelijk vind, is dat India een militair conflict heeft met China. Al maandenlang staan er troepen van beide landen bij de grenzen. Daarnaast weten we vanuit Daniël 11 en Openbaring 16 dat China de antichrist weerstand zal bieden.

12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. – Openbaring 16:12

China kan een van die koningen zijn, omdat hier wordt gesproken over: uit de richting vanwaar de zon opgaat.

44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. – Daniël 11:44

Mijns inziens wordt met het oosten China bedoeld, maar hoogstwaarschijnlijk zullen ook andere landen hem schrik aanjagen.

Als India zich echt aansluit bij die tien koningen, dan komt dat perfect overeen met Bijbelprofetie. De huidige conflicten tussen India en China zijn dan namelijk erg logisch, omdat India in de nabije toekomst aan de kant van de antichrist zal staan, en China zal juist weerstand bieden aan hem.

U kunt in mijn video ‘Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen’ meer horen over Daniël 2, Daniël 7, Daniël 11 en Openbaring.

Kenneth

Bronnen
The Hindu (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info