Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

19-08-2021

Amerikaanse Senaat neemt een nieuw wetsvoorstel met betrekking tot de Abraham-akkoorden aan

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over een aangenomen wetsvoorstel van de Senaat in Amerika. Dit wetsvoorstel gaat over de Abraham-akkoorden. Het wetsvoorstel werd afgelopen juni aangenomen. Mijns inziens laat dit weer zien hoe dichtbij we bij de openbaring van de antichrist zijn.

18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.
19 Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.
20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.
21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. – 1 Johannes 2: 18-21


Het aangenomen wetsvoorstel
In Amerika heeft de Senaat van de Verenigde Staten een wetsvoorstel aangenomen. Dit wetvoorstel heet: de Israel Relations Normalization Act, wat een volledige en totale bevestiging is van de Abraham-akkoorden die zijn ingevoerd door voormalig president Trump en Jared Kushner. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:
• Van het ministerie van Buitenlandse Zaken eisen dat het een strategie geeft om de Abraham-akkoorden en andere gerelateerde normalisatieovereenkomsten met Israël te versterken en uit te breiden.
• Vereisen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken rapporteert over de status van anti-normalisatiewetten die van invloed zijn op Israël in staten van de Arabische Liga (1).

“VANDAAG JUICH IK DE SENAATSCOMMISSIE VOOR BUITENLANDSE BETREKKINGEN TOE VOOR HET UIT DE COMMISSIE HALEN VAN DEZE TWEELEDIGE WETGEVING. VOORTBOUWEN OP DE ABRAHAM-AKKOORDEN OM DE RELATIE TUSSEN ISRAËL EN ZIJN BUREN TE VERSTERKEN IS NIET ALLEEN EEN ESSENTIEEL VEILIGHEIDSBELANG VAN DE VS, MAAR HET IS OOK BELANGRIJK VOOR VREDE EN ECONOMISCHE WELVAART IN DE REGIO”, ZEI SENATOR BOOKER. “ONS TWEELEDIGE WETSVOORSTEL MAAKT GEBRUIK VAN DE AMERIKAANSE DIPLOMATIE OM HET MOMENTUM TE BEVORDEREN OM DE ABRAHAM-AKKOORDEN IN STAAT TE STELLEN HUN VOLLEDIGE POTENTIEEL TE BEREIKEN, TERWIJL HET OPNIEUW HET AMERIKAANSE BELEID BEVESTIGT OM EEN TWEESTATENOPLOSSING TE ONDERSTEUNEN. IK BEN TROTS OM SAMEN MET MIJN COLLEGA'S AAN DE ANDERE KANT VAN HET GANGPAD TE STAAN OM DE STERKE TWEELEDIGE INZET VOOR DE VEILIGHEID VAN ISRAËL OP LANGE TERMIJN VOORT TE ZETTEN EN WE KIJKEN UIT NAAR EEN GROTERE STEMMING OP DE SENAATSVLOER (2).”

Als u uw Bijbel leest en gelooft, dan weet u dat de volgende dingen waar zijn. U weet dat Israël verdeeld zal worden in de komende tweestatenoplossing, omdat Joël 3: 1-2 het u vertelt.

1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld. – Joël 3: 1-2


U weet dat er in de laatste zeven jaar een vredesakkoord moet zijn dat Israël zal verstrikken. Dit zijn de Abraham Akkoorden, omdat Daniël 9:27 en Jesaja: 28: 14-15 dit u vertelt.

27 Hij zal voor velen het verbond versterken,
één week lang.
Halverwege de week
zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. – Daniël 9:27


14 Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is!
15 Omdat u zegt: Wij hebben
een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
zijn wij een verdrag aangegaan,
wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons,
want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt
en in het bedrog hebben wij ons verborgen. – Jesaja 28: 14-15


Daarnaast weet u dat er een één-wereldreligie zal zijn. Dit is de Chrislam, die tegelijkertijd het verbond met Israël en de antichrist zal bevestigen, omdat Openbaring 13:11 u vertelt dat de valse profeet (de paus) spreekt als een draak, maar hij zal zich voordoen als het Lam = (de Heere Jezus).

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. – Openbaring 13:11

Graag wil ik afsluiten met Evangelie, want we zien het hele podium voor Openbaring 6 t/m 19 opgezet worden. Het is tijd om u te bekeren, want het is later dan u denkt. De antichrist komt eraan en de gemeente van Jezus kan elk moment weggerukt worden. U kunt in mijn artikel ‘Israël keert terug naar de status van waarnemer bij de Afrikaanse Unie’ meer over de opname en de grote verdrukking lezen.

Hoe word ik gered?
Allereerst moeten we begrijpen dat we allemaal zondaars zijn, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: "Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?"

Kenneth

Bronnen
Congress (1)
Rob Portman (2)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info