Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

16-07-2021

De schepping is aan de zinloosheid onderworpen

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de schepping die aan de zinloosheid onderwerpen is. Er zijn momenteel namelijk veel bizarre weerpatronen en natuurverschijnselen in de wereld. Ook in ons eigen land is er chaos vanwege het weer en de natuur. Hieronder kunt u een paar voorbeelden inzien. Graag kijk ik ook met u naar de situatie in onze buurlanden.

Noodweer buurlanden: mensen vluchten dak op, terwijl huizen instorten (15-07-2021)
Het noodweer laat ook in Duitsland en België een spoor van vernieling achter. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden door de hevige regenval. Het water is zo krachtig dat hele huizen zijn weggeslagen. Veel mensen hebben moeite uit het rampgebied weg te komen. In beiden landen zijn doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist (1).

Doden na aardverschuiving in Noordrijn-Westfalen (16-07-2021)
Door een aardverschuiving in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn doden gevallen. De lokale autoriteiten melden dat er in Erfstadt-Blessem, nabij Keulen, naast de dodelijke slachtoffers ook meerdere vermisten zijn.

Het is niet bekend hoeveel doden er zijn gevallen. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen worden vermist. Door het noodweer staan in Erfstadt-Blessem woningen onder water en is een aantal ingestort.

Volgens de lokale autoriteiten worden vanuit huizen noodoproepen gedaan, maar is redding vaak niet mogelijk. De rampendienst is wel ter plaatse. Volgens Duitse media zijn er niet genoeg reddingswerkers en wordt hun werk bemoeilijkt door een gaslek dat niet kan worden gerepareerd (2).

Zeker tachtig doden en veel vermisten door noodweer in Duitsland (16-07-2021)
Bij het noodweer in Duitsland zijn zeker 81 mensen om het leven gekomen. Een onbekende hoeveelheid - uiteenlopend van tientallen tot honderden inwoners - wordt nog vermist, melden autoriteiten vrijdag (3).

Dodental door noodweer Duitsland stijgt tot boven de 80 (16-07-2021)
BERLIJN - Het dodental door het noodweer in het westen van Duitsland is verder toegenomen. De autoriteiten melden vrijdagochtend dat het slechte weer zeker 81 mensen het leven heeft gekost (4).

Wat betekent dit allemaal op het gebied van Bijbelprofetie?

De barensweeën zullen blijven toenemen
Het is erg bijzonder om te mogen zien, dat de barensweeën blijven toenemen. In Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 lezen we over de tekenen die voorafgaan aan de komst van Jezus. U kunt in mijn artikel ‘De wereld wordt opgeschrikt door grote oorlogsdreigingen’ over deze kenmerken lezen.

Een voorbeeld van deze kenmerken zijn de aardbevingen in verscheidene plaatsen. De Heere Jezus wist het einde al vanaf het begin. Daarom wist hij ook dat de aardbevingen zouden toenemen. Om eerlijk te zijn, kunnen aardbevingen ook worden opgewekt. Dit klinkt misschien erg extreem, maar tegenwoordig kunnen ze dit wel.

Graag verwijs ik u door naar een uitleg over HAARP. Met deze High-Frequency Active Auroral Research Program kunnen ze het weer manipuleren door middel van haar krachtige radiofrequentiezender. Dit gebeurt wereldwijd, hoewel we zeker niet alle eer aan HAARP moeten geven voor de rampen en extreme weerpatronen, die we om ons heen zien gebeuren. Daarnaast wordt het weer ook niet geactiveerd voor slechts ‘wetenschappelijk onderzoek’, zoals de mainstream media beweert.

Verder kan HAARP gebruikt worden om de zwaartekracht te manipuleren.

Daarnaast gaat HAARP ook gebruikt worden voor de alien agenda: Project Blue Beam.

Al met al is HAARP een controversiële onderzoeksfaciliteit in Alaska, die de buitenste laag van de atmosfeer van de aarde bestudeert: de ionosfeer. Ik geloof dat ze met deze technologie de ionosfeer kunnen aanpassen.

Observaties in de ionosfeer (boek: misleiding in de eindtijd van J.I. van Baaren)
Onze recente ontdekking is belangrijk voor ons onderwerp over gedachtenmanipulatie in de eindtijd. Door milieuvervuiling kan de balans in de ionosfeer die ons omringt, worden verstoord.

Ionen zijn elektrisch geladen deeltjes van moleculen in de lucht, die zich normaal verhouden als 1,2 positief tot 1 deel negatief. Als deze balans is verstoord, dat is als het negatieve deel te laag is, kunnen mensen gaan lijden aan fysieke en psychische verstoring.

Voor een donderstorm zijn er niet genoeg negatieve ionen aanwezig rondom ons. De dan optredende bliksemschichten corrigeren dit; vaak voelen mensen en dieren zich beter na een donderstorm. Een tekort aan negatieve ionen in de lucht kan apathie, gevoel van irritatie, depressie, zorgeloosheid, ademhalingsproblemen, ziekte, vermoeidheid en hartproblemen tot gevolg hebben.

Als de negatieve ionenlading in de lucht te laag is, wordt het serotonine-niveau in de hersenen verhoogd. Serotonine is een hormoon die migraine en stress kan veroorzaken. Dan is er ook het feit dat het zoem-geluid van de wind te laag is in de vibratie die met het menselijk oor wordt opgenomen.

Niettemin vangt het lichaam deze vibratie op. Deze infrageluid golven beïnvloeden het centraal zenuwstelsel. Veel geografische streken kennen warme winden, die vaak samengaan met vermeerdering van misdaden in de gemeenschap, ziekte, ongelukken, depressie en zelfmoorden. Het is niet de wind zelf die deze dingen veroorzaakt, maar het tekort aan negatieve ionenlading die het met zich meebrengt.

Opvallend is dat de bliksemontlading dit spoor volgt. De functie van het serotonine-hormoon is boodschappen naar de hersenen over te brengen.

Gedurende deze winden hebben sommigen mensen een overproductie van adrenaline. Volgens dr. Felx Sulman van het Hadassah Universiteit in Jeruzalem beginnen zij zich moe en uitgeput te voelen, en ook gespannen en depressief. Dr Sulman en dr. Krueger (Berkley Universiteit in Californië) veronderstellen dat een teveel aan serotonine de oorzaak was van al die problemen, als veroorzaakt door een teveel aan positieve ionen in de lucht en suggereerden dat een machine zou worden ontwikkeld die negatieve ionen zou produceren om de balans te herstellen. Het resultaat is dat men nu zogenaamde “ionisatoren” kan kopen in westerse landen, die zorgen dat de mensen zich beter zouden voelen. Er zijn zelfs ionisatoren beschikbaar voor dat probleem met statische grammofoonplaten.

Wij concluderen, dat het door manipulatie met positieve en negatieve ionen mogelijk is het gedrag van de mens en zijn denken te beïnvloeden, vooral als zeer sterke ionisatoren (HAARP?) worden gebruikt.

Er is geen twijfel aan dat iemands denken gedurende een stress-periode van buitenaf kan worden beïnvloed. Wetenschappers tonen aan dat zelfmoord en chronische depressie-patiënten in psychiatrische inrichtingen vaak een ongebalanceerd serotonine-niveau in de hersenen hebben. Anderen vonden de schakel tussen een tekort aan dit hormoon en bepaalde symptomen zoals slapeloosheid, depressie, irritatie en agressief gedrag.

Lowell Ponte meldt dat er bij wetenschappers geen twijfel bestaat over de invloed van ionen op gezondheid, waardoor geloven zij, er veel meer oorzaken dan ionen alleen. Het is de vraag of het juist is ionisatoren aan een ieder te verkopen die ze kan gebruiken om er mee te experimenteren.

Nogmaals, het is duidelijks dat het denken van buitenaf kan worden beïnvloed, vooral als we ons realiseren dat de hersenfuncties in het bijzonder afhankelijk zijn van chemische en elektrische reacties.

Zoals gezegd kunnen hele bevolkingscentra worden beïnvloed en voor hersenspoeling activiteiten worden voorbereid. We moeten ons realiseren dat ionen-manipulatie tot de mogelijkheden voor gedachten beïnvloeding behoort (5).

Zien we deze hersenspoeling activiteiten anno 2021? Ik geloof van wel! De duivel doet er alles aan om Gods creatie te manipuleren. Hij rommelt met de zaken die de mensen niet met het oog kunnen waarnemen.

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.
3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. – Hebreeën 11: 1-3


Climate change is onzin
De technologie van HAARP hebben ze nodig voor “klimaatverandering”. Er is helemaal geen klimaatverandering, want het weer wordt simpelweg gemanipuleerd. De schepping is aan de zinloosheid onderwerpen, niet vrijwillig zoals Paulus ons voorzegt. Hoogstwaarschijnlijk werd ook in zijn tijd de schepping aan de zinloosheid onderworpen.

20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. – Romeinen 8: 20-22


In de Griekse grondtekst staat er letterlijk:
20 De schepping is namelijk aan de vruchteloosheid onderworpen geworden, niet gewillig, maar wegens de Onderworpen hebbende, op hoop,
21 dat ook zelf de schepping vrijgemaakt zal worden van de slavernij van de verwoesting, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.


Niet alles wordt door HAARP veroorzaakt
De technologie van HAARP kan dus aardbevingen opwekken en het weer manipuleren. Maar niet alles wordt door HAARP veroorzaakt, want als we kijken naar de tijdsperiode van de grote verdrukking, dan weten we dat deze periode het oordeel van God is.

Dat wil zeggen dat God Zijn toorn over de aarde uitstrooit. In deze periode van de zevenjarige grote verdrukking (Openbaring 6 t/m 19) worden de rampen door God veroorzaakt. Hierbij wil ik wel vermelden, dat deze toorn rechtvaardig is, want de wereld is zeer goddeloos. Alles wat momenteel gebeurt, gaat recht tegen het gezag van God in en heel veel mensen doen mee aan deze losbandigheid. Het is precies zoals in de dagen van Noach. U kunt in mijn video ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ meer hierover horen.

De Heere Jezus Christus staat op het punt van terugkomen voor Zijn ware gemeente.

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. – Openbaring 3:10

Hij zal Zijn ware gemeente wegrukken van deze aarde en daarna zal de antichrist zich zeer spoedig openbaren. Wanneer de antichrist met het zevenjarige vredesakkoord komt, dan begint de grote verdrukking. Het is tijd om te bekeren, want alle tekenen der tijden zijn er. Israël is helemaal klaar voor de komst van de antichrist. U kunt in mijn video ‘Israël, de EU en het Midden-Oosten werken aan een tweestatenoplossing’ meer hierover horen. Er hoeft echt niks meer te gebeuren voor een zeer spoedige ontmoeting met de Heere. Daarom sluiten we af met het Evangelie, want in de grote verdrukking wilt u zich niet bevinden.

Hoe word ik gered?
Allereerst moeten we begrijpen dat we allemaal zondaars zijn, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: "Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?"

Kenneth

Bronnen
RTL Nieuws (1)
Algemeen Dagblad (2)
NU (3)
De Telegraaf (4)
Misleiding in de eindtijd van J.I. van Baaren (5)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info