Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

07-06-2021

De nieuwe geldautomaten van Hyosung verraden de toekomst

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de nieuwe geldautomaten van Hyosung. Dit laat namelijk weer zien dat het merkteken van het beest eraan komt. In de VS (Virginia) zijn de geldautomaten al in gebruik, gemaakt door Hyosung. Dit bedrijf is de wereldleider op de markt van geldautomaten. In deze video zien we een korte uitleg over de geldautomaten.

In het Hyosung logo zit 666 verstopt
Het logo van Hyosung heeft veel gelijkenis met de waw, wav, of waaw. Dit is de zesde letter uit het Hebreeuwse alfabet. Wist u dat de letters van het Hebreeuwse alfabet ook overeenkomen met cijfers? De waw is de Hebreeuwse zes, dat betekent dat drie maal waw 666 betekent. In het logo zit dus de 666 symboliek verstopt. Het logo van het ‘Monster’ energiedrankje heeft bijvoorbeeld eenzelfde soort symbool in hun logo.

Hyosung’s biometrische authenticatietechnologie
De nieuwe generatie ultramoderne geldautomaten heeft Fujitsu PalmSecure-technologie. Dit zorgt voor een revolutie in de bankindustrie. Hyosung werkt samen met Fujitsu om de biometrische authenticatietechnologie in haar geldautomaten te integreren. Fujitsu’s PalmSecure biometrische authenticatietechnologie is een contactloze en hygiënische vorm van biometrische beveiliging. Daarnaast is het ook gebruiksvriendelijk en uiterst nauwkeurig. Het kan personen nauwkeurig identificeren en verifiëren.

Kan deze geldautomaat nog meer dingen?
Het lijkt erop dat je ook een scan voor je kenteken of rijbewijs kan maken. Daarnaast kan een scan voor je identiteitsbewijs of legitimatie ook mogelijk zijn. Verder sluit ik het ook niet uit dat er een vaccinatiebewijs of vaccinatiekaart gescand kan worden. Tot slot heeft u in de video kunnen zien dat er een scan van de handpalm gemaakt kan worden. Dit is mogelijk voor de RFID microchip, ook wel de quantum tattoo genoemd. U kunt in mijn artikel ‘Het merkteken (= 666) wordt een onderhuidse tattoo’ meer hierover lezen.

Wat zal het plan zijn?
Mijns inziens zullen er eerst verplichte vaccinaties komen. Hierbij moeten alle wereldburgers en ook al uw kinderen worden gevaccineerd. Daarom noem ik het vaccin een opmaat naar het merkteken van het beest. Als u de verplichtingen niet nakomt, dan zullen ze uw kinderen van u afnemen. Uiteindelijk zult u geen toegang meer hebben tot uw geld, waardoor u niet meer kan kopen of verkopen. Dit is precies het scenario uit Openbaring 13: 16-18. Hieronder wil ik dit tekstgedeelte citeren.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. – Openbaring 13: 16-18

Het merkteken van het beest kan pas na drieënhalfjaar worden ingevoerd. Dit is dus op de helft van de zevenjarige grote verdrukking. Eerst moet de ware gemeente van Jezus worden weggenomen en daarna moet de antichrist met het zevenjarige vredesakkoord komen. Als dit gebeurt, dan zal de zevenjarige grote verdrukking ingaan. U kunt in mijn artikel ‘Het merkteken (= 666) wordt een onderhuidse tattoo’ meer hierover lezen.

Dit klinkt allemaal erg heftig en dat is het ook! Daarom sluiten we altijd af met het Evangelie, want de ware gemeente van Jezus hoeft dit genoemde scenario niet mee te maken. Dit is de reden waarom ik niet bang ben. Ik weet namelijk dat Jezus zeer spoedig zijn gemeente komt wegnemen. Graag deel ik deze hoop met u, zodat u deze rust ook mag ervaren.

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? – Romeinen 8: 31-32

Als u denkt dat ik overdrijf, dan zou ik u willen doorverwijzen naar deze video van Klaus Schwab. De directeur van het World Economic Forum komt openlijk uit voor transhumanisme. Hij wil onze hersenen koppelen aan de digitale wereld. Dit kan niet worden bereikt zonder kunstmatige intelligentie. Daarom ben ik van mening dat deze technologie van de duivel komt. Terwijl ik dit schrijf, weet ik dat zeer veel christenen het met mij eens zijn.

Het Evangelie
We zijn allemaal zondaars, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: ‘Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?’

KennethTerug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info