Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

20-05-2021

De profeet Zefanja heeft de val van Gaza voorzegt

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwartikel over de situatie in Israël. In de afgelopen dagen had ik ervoor gekozen om vooral video’s op te nemen, want er gebeurde erg veel in de laatste elf dagen. Deze video’s kunt u allemaal op mijn YouTube-kanaal inzien. Ook vandaag is er weer een hernieuwd raketvuur in Gaza, dat maakt een einde aan de gespannen stilte. Daarnaast zijn er berichten dat het staakt-het-vuren vrijdag zou kunnen komen. Hieronder ziet u een overzicht van de situatie in de afgelopen uren. The Times of Israel heeft een liveblog van het laatste nieuws. U kunt lezen dat Gaza onder aanval blijft staan, dat is Bijbels gezien erg logisch, want Gaza zal verlaten worden. De profeet Zefanja profeteerde over Gaza, Askelon en Asdod.

Spervuur van projectielen afgevuurd op grensgemeenschappen in Gaza (20-05-2021)
In een aantal gemeenschappen rond de Gazastrook klinken inkomende raketsirenes, waardoor bewoners zich haasten om onderdak te zoeken.

Er zijn geen directe meldingen van verwondingen of schade.

De waarschuwingen komen terwijl de Israëlische strijdkrachten aanvallen blijven uitvoeren op terreurdoelen in de Gazastrook.

Sirenes waarschuwen voor inkomend vuur in de richting van grenssteden in Gaza (20-05-2021)
Inkomende raketsirenes klinken in de grensgemeenschappen van Gaza van Nahal Oz, Nir Oz en Kissufim, Netiv Ha'asara en Tze'elim.

Er zijn geen directe meldingen van verwondingen of schade.

De waarschuwingen komen terwijl de Israëlische strijdkrachten aanvallen blijven uitvoeren op terreurdoelen in de Gazastrook.

Sirenes klinken in grensgemeenschappen in Gaza (20-05-2021)
Raketsirenes waarschuwen voor inkomend vuurgeluid in de grensgemeenschappen Kissufim, Netiv Ha'asara en Zikim in Gaza.

Er zijn geen directe meldingen van verwondingen of schade.

Palestijnse media: Hamas vuurt antitankraketten af op IDF-voertuig nabij de grens met Gaza (20-05-2021)
Palestijnse media melden dat Hamas zojuist een anti-tank geleide raket heeft afgevuurd op een Israëlisch militair voertuig nabij de grens ten noorden van Gaza.

Er is geen onmiddellijke bevestiging van de aanval door de Israel Defense Forces.

Het spervuur van raketten werd afgevuurd op Ashkelon, grenssteden in Gaza (20-05-2021)
Raketsirenes klinken in de zuidelijke stad Ashkelon en in de Gaza-grensgemeenschappen Zikim, Netiv

Ha'asara, Karmia, Nirim en Ein Hashlosha, als waarschuwing voor inkomend vuur.

Er zijn geen directe meldingen van verwondingen of schade.

De stad en die gemeenschappen zijn de afgelopen 11 dagen zwaar onder vuur genomen.

Vorige week zei burgemeester Tomer Glam van Ashkelon dat 25% van de inwoners van de stad geen toegang heeft tot een beschermd gebied wanneer er raketten worden afgevuurd.

Raketvuur in de richting van grensgemeenschappen in Gaza na 8 uur pauze (20-05-2021)
Na een pauze van bijna acht en een half uur klinken inkomende raketsirenes in de gemeenschappen
van Nirim en Ein Hashlosha, vlakbij de grens met Gaza.

Er zijn geen directe meldingen van verwondingen of schade.

Deze gemeenschappen zijn de afgelopen 11 dagen herhaaldelijk het doelwit geweest van mortiervuur.

WSJ: Morgen zou een staakt-het-vuren kunnen zijn, bezorgdheid over de 'wildcard' Palestijnse Islamitische Jihad (20-05-2021)
The Wall Street Journal meldt dat het staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurgroepen in Gaza morgen al in werking zou kunnen treden.

Mensen die bij de discussies betrokken waren, vertelden de uitlaatklep dat Egyptische bemiddelaars vooruitgang hebben geboekt in de besprekingen met leiders van de terreurgroep Hamas, en Israël heeft “privé toegegeven” dat het bijna al zijn militaire doelstellingen heeft bereikt.

Het rapport zegt dat Washington gelooft dat, behoudens onvoorziene gebeurtenissen, het staakt-het-vuren deze week van kracht zou kunnen worden en de enige vraag is er een van de timing.

Een Amerikaanse functionaris vertelt de uitlaatklep echter dat de Palestijnse Islamitische Jihad een onbekende hoeveelheid blijft - de krant zegt dat de terreurgroep een "wildcard" is - en zelfs nadat het staakt-het-vuren is overeengekomen, aanslagen zou kunnen blijven plegen (1).

Wat betekent dit allemaal op het gebied van Bijbelprofetie?

Gaza zal verlaten worden
De profeet Zefanja leefde waarschijnlijk ten tijde van koning Josia (ca. 638 – 608 v.C.) in het rijk Juda. Hij was dan een tijdgenoot van de profeet Jeremia. Beiden profeten drongen bij de koning aan op bekering. Zefanja voorziet grote problemen voor het volk van Juda op de grote dag des Heeren (= de gehele periode van zeven jaar). Door het heersende onrecht en de ruim verspreide afgodenverering zou het oordeel voor de meesten negatief uitvallen.

In het boek zijn drie delen te onderscheiden van elkaar. In hoofdstuk 1 wordt het volk van Juda en de rest van de wereld gewaarschuwd voor de dag des oordeels. In hoofdstuk 2 worden enkele buurvolken apart aangesproken en in het laatste hoofdstuk staat Jeruzalem centraal.

Ik wil met u kijken naar hoofdstuk 2, want daar profeteert Zefanja over Gaza dat verlaten zal worden. Hieronder wil ik graag een tekstgedeelte citeren.

"Want Gaza zal verlaten worden
en Askelon tot woestenij zijn;
Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,
en Ekron zal ontworteld worden.
Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,
volk van Kretenzers!
Het woord van de HEERE is tegen u,
Kanaän, land van de Filistijnen!
Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is.
Het gebied aan de zee zal worden
tot weiden met putten voor herders
en kooien voor kleinvee.
En het gebied zal zijn
voor het overblijfsel van het huis van Juda,
zodat zij daarin zullen weiden.
's Avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerliggen,
want de HEERE, hun God, zal naar hen omzien
en een omkeer in hun gevangenschap brengen." – Zefanja 2: 4-7


In het liveblog van The Times of Israel lezen we dat Gaza continu wordt aangevallen, dat komt omdat in Gaza de terroristische organisaties gevestigd zijn. Zoals we hebben gelezen, voorzegt Zefanja dat Gaza verlaten zal worden. Daarnaast zal ook de Israëlische stad Askelon een woestenij worden. Het afgelopen weekend werden er over en weer raketten afgevuurd. Gaza, Askelon en Asdod hadden het dus flink te voorduren het afgelopen weekend. Uiteindelijk zal Asdod worden verdreven, dat is tot op heden niet gebeurd. Mijns inziens kan deze profetie zeer spoedig in vervulling gaan.

De regering van Biden oefent druk uit op Israël
Amir Tsarfati schreef vanmorgen over de druk die de Verenigde Staten op Israël uitoefent. Hieronder citeer ik zijn woorden.

"Het lezen van de Arabische en Palestijnse kanalen vanmorgen geeft het gevoel dat de regering-Biden een zeer sterke druk uitoefent op Israël om de aanslagen in Gaza te stoppen. Dit komt tot uiting in het citeren van berichten over druk die door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op zijn Israëlische ambtsgenoot wordt uitgeoefend. Biden's druk op Netanyahu…. Deze rapporten resoneren. Evenals berichten dat veel democratische senatoren geïnteresseerd zijn in het opleggen van beperkingen aan Israël op verschillende gebieden, waaronder de verkoop van wapens aan Israël om het te dwingen in te stemmen met een staakt-het-vuren.

Publieke Amerikaanse druk op Israël moedigt Palestijnen en andere waarnemers in het Midden-Oosten aan om van plezier in hun handen te wrijven."


Wees waakzaam
Het is belangrijk om waakzaam te zijn, want Israël is in oorlog met terroristische organisaties en niet met andere landen (de 'schaduwoorlog' met Iran niet meegerekend). Mijns inziens er nog steeds sprake van vrede en veiligheid. Daarnaast is er wel oorlogsdreiging vanuit de kant van Turkije, Rusland en Iran. U kunt in mijn video ‘Wat gaan Rusland en Turkije doen’ hierover meer horen. De oorlog uit Ezechiël 38 kan elk moment plaatsvinden, want de dreiging wordt met de week concreter. Ik geloof dat de gemeente deze oorlog niet hoeft mee te maken, waardoor we ons kunnen afvragen hoe dichtbij we bij de opname van de gemeente zijn.

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. – 1 Thessalonicenzen 5: 1-6

Verder kunt u in mijn video ‘Waar gaat dit allemaal heen’ over de val van Damascus horen, dat is namelijk een profetie die elk moment in vervulling kan gaan. Een paar maanden geleden heb ik hier al over geschreven, omdat Damascus al langer onder vuur staat. Dit komt omdat Turkije, Rusland en Iran zich in Syrië aan de noordelijke kant van de Israëlische grens hebben gevestigd. Ook dit komt weer nauwkeurig overeen met de profetie uit Ezechiël 38.

Het Evangelie
We zijn allemaal zondaars, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid”. Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: ‘Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?’

Kenneth

Bronnen
The Times of Israel (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info