Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

20-04-2021

Het Pentagon werkt aan een allesomvattend vaccin met een geïmplanteerde microchip

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over een nieuwe ontwikkeling binnen het Pentagon. Het Pentagon is namelijk bezig met de ontwikkeling van een allesomvattend COVID-19 vaccin. Dit vaccin zou een geïmplanteerde microchip moeten bevatten.

Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
Het DARPA van het Pentagon werkt aan een COVID-19 vaccin. Dit vaccin moet geschikt zijn voor alle bestaande en toekomstige varianten. Verder zal het constant worden gemonitord door een geïmplanteerde microchip. De gepensioneerde kolonel Matt Hepburn gaf op het Amerikaanse 60 Minutes een demonstratie van de technologie.

Matt Hepburn liet een monster van een groenachtige gel zien, waar de (nano)chip inzit. De gel wordt vlak onder je huid in je lichaam gespoten (en kan door de toevoeging van het Luciferase enzym van buitenaf met een scanner zichtbaar worden gemaakt). De chip controleert de reacties en processen in je lichaam, en ‘ziet’ o.a. of je een virusinfectie ontwikkelt. De informatie kan vervolgens eenvoudig van buitenaf worden uitgelezen, zelfs met een gewone smartphone (1).

Wie was Matt Hepburn?
Matt Hepburn was een arts voor infectieziekten in het leger. Verder bracht hij jaren door bij het geheime bureau voor geavanceerde onderzoeksprojecten van DARPA, waar hij werkte aan technologie waarvan hij hoopt dat COVID-19 de laatste pandemie is (yeah right).

Dr. Hepburn liet in de video van 60 Minutes een paar lopende projecten zien, waarvan sommige klinken alsof ze uit een aflevering van "Star Trek" komen. Denk aan een schip zoals de USS Theodore Roosevelt, dat schip strompelde vorig jaar toen 1.271 bemanningsleden positief testten op het coronavirus. Wat als iedereen aan boord zijn gezondheid zou laten controleren met dit subdermale implantaat, nu in een laat stadium van testen? Het is niet een gevreesde microchip van de overheid om al je bewegingen te volgen (yeah right), maar een weefselachtige gel die is ontworpen om continu je bloed te testen (2).

De dialoog tijdens het interview van 60 Minutes
Laten we eens kijken naar de dialoog van deze demonstratie. Hieronder kunt u een gedeelte inzien.

Dr. Matt Hepburn: ‘Het is een sensor.’

Bill Whitaker: ‘Dit kleine groene ding daarbinnen?’

Dr. Matt Hepburn: ‘Dat kleine groene ding daarbinnen, je legt het onder je huid en wat dat je vertelt is dat er chemische reacties plaatsvinden in het lichaam en dat signaal betekent dat je morgen symptomen zult krijgen.’

Bill Whitaker: ‘Wauw! Er zit een echte zender in dat..’

Wat betekent dit op het gebied van Bijbelprofetie?

Het is net zoals in de dagen van Noach
In de dagen van Noach werd er ook aan het menselijk DNA gesleuteld (Gen. 6: 2-4). Dit is ook wat we momenteel zien gebeuren. Het gebeurt al met de huidige mRNA-vaccins. Als u dit niet gelooft, dan zou ik willen aansporen om deze preek van JD Farag te bekijken. Daarnaast heeft hij nog een preek waarin hij veel over deze mRNA-vaccins vertelt. Beide preken zijn Nederlands ondertiteld. Ik raad ze allebei aan om te kijken! Zeker als u Jezus nog niet heeft aangenomen als Verlosser, maar ook als u twijfelt over het vaccin.

Verder weten we allemaal wat er gebeurde in de tijd van Noach. Precies, al dat water kwam onverwachts. Zo zal het nu ook zijn met de tussentijdse komst van onze Heere Jezus. De wereld verwacht de opname niet, maar de gemeente doet dat wel.

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. – Mattheüs 24: 37-39

Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. – Mattheüs 24: 40-43

Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet. – 1 Thessalonicenzen 5: 4-11

Normaliseren en conditioneren
Mijns inziens worden alle maatregelen en verplichtingen genormaliseerd, want we zien onze samenleving aangepast worden hierop. Nu is het geen mondkapje, geen service, de volgende stap is geen vaccin, geen service en daarna is het geen merkteken, geen service. De Bijbel vertelt ons de nabije toekomst (Openb. 6 t/m 19).

Daarentegen heeft Netflix al een kinderserie met het merkteken van het beest. U kunt ook in de bestandsbijlagen de toegevoegde video hierover bekijken. Verder worden we ook geconditioneerd, want al maanden wordt ons duidelijk gemaakt dat er geen andere uitweg is dan het nemen van een COVID-19 vaccin. Als we geen vaccin nemen, krijgen we bepaalde uitsluitingen. Bovendien blijven alle maatregelen van kracht voor gevaccineerde mensen. Mijns inziens gaat het al lang niet meer over een virus.

Zoals we hebben kunnen lezen, heeft het Pentagon het al over een vaccin met een microchip. Dit lijkt verdacht veel op de technologie van het merkteken. In Openbaring 13 lezen we over het merkteken van het beest. Het merkteken zal hoogstwaarschijnlijk een quantum tattoo worden. U kunt in mijn artikel ‘Het merkteken (= 666) wordt een onderhuidse tattoo’ hierover meer lezen. U kunt in dit oudere artikel lezen dat de beschreven technologie goed overeenkomt met de technologie uit de video van 60 Minutes. In de bestandsbijlagen kunt u een korte video over de aannemelijke technologie van het merkteken zien. In deze video wordt ook verteld over het enzym Luciferase. Dit enzym zorgt voor een chemische reactie. Ook deze technologie komt goed overeen met de video uit 60 Minutes. Mijns inziens is deze technologie al een veel langere tijd gereed, maar ze willen het in de nabije toekomst pas gaan inzetten.

“Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd.” – Daniël 7:25


Dit tekstgedeelte uit Daniël gaat over het laatste zevenjarige koninkrijk waarin het beest zal regeren. We lezen dat hij erop uit is om bepaalde tijden en de wet te veranderen. Zien we nu het voorspel? Want er wordt wel degelijk druk op ons eigen lichaam uitgeoefend! Eigenlijk zeggen de overheden tegen ons: “Your bodies, our choice”.

Om verwarring te voorkomen
Het merkteken kan pas komen op de helft van de zevenjarige grote verdrukking (Openb. 13: 4-8). Alles wat eerder op de markt komt, is dus geen merkteken van het beest. Verder komt dit merkteken niet zomaar in het lichaam, want er zal een volledige toewijding aan het beest (= de antichrist) zijn. Dit zal uitgesproken moeten worden, waardoor het neerkomt op een eigen keuze. Ook de huidige vaccinaties zijn GEEN merkteken van het beest, maar ik durf wel te zeggen dat deze vaccinaties een opmaat naar het merkteken zijn. En ja, deze vaccinaties sleutelen aan het menselijk DNA (zie ook deze preek van JD Farag), waardoor ik het iedereen zal afraden. Ik stel mijn vertrouwen in ieder geval op de Heere.

“Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.” – Psalm 118: 8-9

“Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.” – Filippenzen 3:3

“En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.” – Hebreeën 2:13

Of wilt u geaborteerde foetussen in uw lichaam krijgen? Ik wil dat niet op mijn geweten hebben, want de Heere geeft het leven. Jeremia vertelde ons het volgende: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd (Jer. 1:5).”

Maar voordat het beest met een zevenjarig vredesakkoord komt, zal de gemeente van Jezus worden weggenomen. Dit is het goede nieuws, want de gemeente is niet bestemd voor de komende toorn. Als u hierover twijfelt, dan zou ik u mijn video ‘Are you ready for the rapture’ willen adviseren.

Kortom, als u gelooft in het offer van onze Heere Jezus Christus, dan bent u gered en hoeft u niet door de zevenjarige grote verdrukking heen. Daarom wil ik afsluiten met het Evangelie.

Het Evangelie
We zijn allemaal zondaars, want niemand is rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10). In 1 Korinthe 15: 1-4 vertelt Paulus ons het Evangelie. Ik citeer: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.”

Verder zegt Paulus in Romeinen 10: 9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” Deze twee tekstgedeelten uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 10 vertellen u de eenvoud van het Evangelie.

Daarnaast schrijft Lukas het volgende: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Hieruit volgt de allerbelangrijkste vraag: ‘Gaat u Jezus aannemen als Verlosser?’

Kenneth

Bronnen
Xandernieuws (1)
CBS News (2)

 Kinderserie Netflix.MOV
 Quantum tattoo.mp4


Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info