Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

07-04-2021

Rusland en Oekraïne zorgen voor wereldwijde oorlogsspanningen

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de beginnende oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Er is veel gebeurd in de afgelopen dagen. Hieronder kunt u drie recente nieuwsberichten bekijken.

Rusland stuurt meest ervaren elite luchtlandingsbrigade naar De Krim; eerste berichten over zware vuurgevechten in Donbass regio (01-04-2021)
Italië zet Russische diplomaten uit vanwege ‘extreem ernstige’ spionage – NAVO zegt op 1 dag 10 Russische toestellen te onderscheppen – ‘35.000 Oekraïense troepen en 300 tanks rukken op naar de Donbass, en leggen mijnenvelden’ – ‘Oekraïne wacht op NAVO versterkingen’.

Bijna alle alarmsignalen knipperen rood voor het mogelijk al spoedig uitbreken van een nieuwe grote oorlog. 35.000 Oekraïense soldaten en 300 tanks zouden oprukken naar de grens met de Donbass regio, en daar ook mijnenvelden leggen. Buitenlandse media halen onbevestigde berichten aan waaruit zou blijken dat het Oekraïense leger het bevel tot de aanval heeft gekregen, en de eerste vuurgevechten reeds hebben plaatsgevonden. De NAVO zegt op een dag 10 Russische militaire toestellen te hebben onderschept; Italië zet Russische diplomaten uit vanwege een ‘extreem ernstig’ genoemd spionage incident, en Rusland stuurt zijn allerbeste, meest ervaren en gevreesde elite luchtlandings-aanvalsbrigade naar De Krim.

Onbevestigde berichten over eerste gevechten
Inmiddels komen ook de eerste onbevestigde berichten binnen over zware vuurgevechten tussen het Oekraïense leger en de Russische separatisten in de Donbass regio (Luhansk en Donetsk). Het Kremlin heeft een voorstel tot het verlengen van het staakt-het-vuren dan ook afgewezen. In Wit-Rusland zouden Russische eenheden op 28 kilometer van de grens met Oekraïne zijn gezien: Dit is op een locatie boven het uiterste westen van Oekraïne, wat erop kan wijzen dat Rusland in het geval van een oorlog wellicht meteen een einde zal willen maken aan het door het Westen geïnstalleerde regime in Kiev (1).

‘Oekraïense artillerie opent vuur op Luhansk; eerste burgers omgekomen’ (03-04-2021)
Defender 2021: Duizenden Amerikaanse en NAVO troepen in Europa simuleren oorlog tegen Rusland – Agressieve taal van Kiev kan als openlijke oorlogsverklaring worden opgevat.

Gisterenavond laat heeft het Oekraïense leger het vuur geopend op Luhansk. Bij zware artillerie beschietingen zijn een onbekend aantal burgers omgekomen. Ook zijn MLRS raketwerpers en in Turkije gemaakte drones gebruikt. Pro-Russische milities in Luhansk hebben het vuur beantwoord. Bij Donetsk staat het Oekraïense leger eveneens klaar voor een offensief. In de buurt van Horlivka zijn eveneens zware gevechten gemeld. Rusland heeft de NAVO gewaarschuwd om Oekraïne niet militair te hulp te schieten, omdat dan ‘een beangstigende escalatie’ dreigt. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Oekraïense collega Zelensky echter beloofd hem bij te zullen staan tegen ‘de Russische agressie’, en het land ‘nooit in de steek te laten’.

De stafchef van het Oekraïense leger kondigde enkele dagen geleden aan dat de pro-Russische separatisten in de Donbass met een kolossale aanval zullen worden vernietigd. Daarop zou de doorgaans zo bedachtzame Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov hebben gereageerd dat iedere poging om opnieuw een oorlog te beginnen op de verwoesting van Oekraïne kan uitlopen. Deze scherpe reactie kan vooralsnog niet bevestigd worden, maar is aannemelijk (2).

Britse boulevardpers: Binnen maand WO-3; Chinese troepen naar Iran, dat raket presenteert die Berlijn kan raken (05-04-2021)
05.00 – The Sun, de bekendste Britse boulevard krant, kopte zaterdag dat de wereld ‘op de rand van oorlog’ staat: ‘Over 4 weken kan in Oekraïne een Wereldoorlog worden ontketend nu Putin 4000 troepen en tanks naar de grens stuurt’. Sensatie of niet – wel bloedserieus is het nieuws dat China binnenkort 5000 soldaten naar Iran stuurt. Bovendien presenteerde Teheran gisteren een kruisraket die Berlijn kan raken, en zegden de mullahs hun steun toe aan Rusland voor het geval dat Oekraïne de frontale aanval opent op De Krim en de Donbass, en er vervolgens een oorlog met de NAVO uitbreekt.

De Russische militaire analist Pavel Felgenhauer zou tegenover The Sun hebben verklaard dat alleen een ‘psychoanalist’ de bedoelingen van Moskou kan doorgronden, maar waarschuwde dat de ontwikkelingen binnen een maand tot een grote oorlog kunnen leiden (3).

Wat zijn de tekenen van het einde van de wereld?
Jezus Zelf vertelde ons over de tekenen van het einde van de wereld. Ik citeer: “Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.”

Op grond van Zijn woorden zien we dat we in de laatste dagen leven, want de weeën zijn het afgelopen jaar flink toegenomen. Verder zien we dat ze blijven toenemen, want er zijn nog nooit zoveel aardbevingen en natuurrampen geweest als in 2020. U kunt in mijn artikel ‘Aardbevingen in verscheidene plaatsen’ de laatste updates inzien. Daarnaast zien we volken en koninkrijken tegen elkaar opstaan, omdat er ontzettend veel verdeeldheid in de wereld is. Hiervoor waarschuwde Jezus ons met de volgende woorden: “Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden (Matt. 12:25).”

Verder zien we ook dat er besmettelijke ziekten zijn, want het virus is in ons midden, maar de maatregelen zijn erger dan de kwalen van het virus. De normale griep is tenslotte verdwenen. Daarentegen moeten we de normale griep niet onderschatten, want van een normale griep kunnen we flink ziek zijn. Een paar jaar geleden kon de griep ook dodelijk zijn, waardoor de ziekenhuizen soms vol lagen. Toen deden we onze maatschappij toch ook niet op slot? Bovendien is er vanwege het wereldwijde beleid hongersnood in grote delen van de wereld. Uit dit alles blijkt dat alle tekenen die Jezus benoemd relevant zijn. U kunt in mijn video ‘De tekenen van het einde’ meer over al deze tekenen horen. In de video wordt alles onderbouwd met bronnen.

Oorlogen en geruchten van oorlogen
Zoals we hebben gelezen, sprak Jezus ook over oorlogen en geruchten van oorlogen. Dit is momenteel relevanter dan ooit, want we hebben gelezen dat veel landen zich met de beginnende oorlog gaan bemoeien. Verder sprak Jezus nadrukkelijk over ‘geruchten’, dat houdt in dat elk gerucht een profetische betekenis heeft. In mijn video ‘De tekenen van het einde’ benoem ik veel geruchten van oorlogen.

Daarnaast hebben niet alleen Rusland en Oekraïne voor spanningen gezorgd, want in de afgelopen week vliegen bijna dagelijks Chinese gevechtsvliegtuigen rakelings langs het Taiwanese luchtruim. De spanningen tussen China en Taiwan lopen de laatste tijd wel erg hoog op. Zelfs zo hoog dat sommigen waarschuwen voor een invasie (4).

Gaat deze beginnende oorlog leiden tot de oorlog die beschreven is in Ezechiël 38 en 39?
Mijns inziens is de beginnende oorlog tussen Rusland en Oekraïne geen toeval, want er zijn een aantal opvallende landen die zich gaan mengen in deze strijd. We hebben kunnen lezen dat Iran de kant van Rusland kiest (als Oekraïne een aanval opent op De Krim en de Donbass), maar ook China zal de kant van Rusland gaan kiezen. Rusland en China hebben in het verleden besloten om militair nauwer samen te werken (5). China speelt een belangrijke rol in de zevenjarige grote verdrukking, want in Openbaring 16:12 zal het Chinese leger tegen Israël optrekken, omdat de grote rivier de Eufraat zal opdrogen. De koningen van de aarde en van de hele wereld zullen zich verzamelen voor de oorlog Armageddon. Dit is de oorlog van de grote dag van de Almachtige God (Openb. 16: 14-16), maar dit is niet de oorlog uit Ezechiël 38 en 39, want Armageddon zal aan het einde van de grote verdrukking plaatsvinden.

Ook in Armageddon zal Rusland tegen Israël zijn, net zoals China. Daarom vind ik de militaire samenwerking tussen deze twee landen erg logisch. Verder zullen deze twee grootmachten zich niet aansluiten bij de D10-top. U kunt in mijn artikel ‘De G7-top transformeert dit jaar naar de D10-top’ meer hierover lezen.

Daarnaast profeteerde Ezechiël het volgende over de oorlog: “Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen (Ezech. 38: 3-7).”

Op grond van deze geprofeteerde woorden zien we dat Perzië (= Iran) samenspant met Rusland (= Gog). Daarnaast is Gomer het zuiden van Rusland en Oekraïne. Verder zijn er diverse Bijbelonderzoekers die ook zeggen dat Duitsland hierbij hoort. Dit zou goed kunnen, want de grenzen van Gomer kunnen ver uit elkaar gelegen hebben (in de eerste bestandsbijlage kunt u de ligging van de landen uit Ezechiël 38 inzien). Momenteel zijn er grenslijnen tussen gekomen, dat wil niet zeggen dat Duitsland geen belangrijke rol heeft, want Duitsland is onderdeel van de NAVO. Bovendien presenteerde Iran een kruisraket die Berlijn kan raken, waardoor de NAVO op scherp staat. Het valt mij op dat Rusland (= Gog) samen met het huidige Zuid-Oekraïne (= Gomer) gaat strijden. Dit betekent dat Rusland een gedeelte van Oekraïne zal veroveren. Gaat deze verovering op korte termijn gebeuren? Het zou zomaar kunnen.

Daarentegen gaat de oorlog uit Ezechiël 38 en 39 over de invasie in Israël. Alle bovengenoemde landen uit Ezechiël 38: 3-7 zullen Israël binnenvallen. U kunt in mijn artikel ‘Damascus zal binnenkort worden vernietigd’ meer over deze oorlog lezen. In dat artikel kunt u ook lezen dat Rusland, Iran en Turkije bij de noordkant van Israël gevestigd zijn. Deze landen bevinden zich momenteel in Syrië. Ook dit komt overeen met de profetie, want via het noorden zal Israël aangevallen worden (Ezech. 38:15). Vandaar dat de beginnende oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan leiden tot de oorlog uit Ezechiël 38, want er zijn ook al troepen gevestigd aan noordkant van Israël. Het kan het proces van binnenvallen alleen maar versnellen, omdat er onderlinge conflicten kunnen ontstaan, waardoor bepaalde landen kanten gaan kiezen. Israël zal bijvoorbeeld de kant van de VS kiezen, waardoor ze automatisch ook voor Oekraïne kiezen.

De gemeente van Jezus hoeft niet bang te zijn
Jezus Zijn gemeente hoeft niet bang te zijn, want Jezus vertelt ons dat al deze dingen moeten gebeuren. Daarnaast is de gemeente niet voor de grote verdrukking bestemd, want de gemeente wordt voor het onheil weggenomen (Jes. 57:1, 1 Kor. 15: 51-52, 1 Thess. 4: 13-18, Openb. 3:10). Ik denk dat de opname zeer spoedig is, want er hoeft geen enkele profetie meer uit te komen en de weeën blijven toenemen. Mijns inziens was de profetie over ‘vrede en veiligheid’ (1 Thess. 5:3) de laatste die moest uitkomen. U kunt in mijn artikelen ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ en ‘De paus is ontmaskerd als de valse profeet uit Openbaring’ meer hierover lezen.

Kortom, het is belangrijk dat de gemeente waakzaam en nuchter is (1 Thess. 5:6). Mijns inziens zal de oorlog uit Ezechiël uitbreken nadat de gemeente weggenomen is (en de antichrist geopenbaard is). Als dit waar is, hoe dichtbij de opname zijn we dan? Daarom wil ik u iets vragen: “Heeft u Jezus aangenomen als Verlosser?”

Kenneth

Bronnen
Xandernieuws (1)
Xandernieuws (2)
Xandernieuws (3)
Trouw (4)
Trouw (5)

 Landen uit Ezechiël 38-39.jpg


Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info