Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

31-03-2021

De gemeente van Jezus wordt wereldwijd aangevallen

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de wereldwijde christenvervolging. Mijns inziens kunnen we christenvervolging als volgt omschrijven: het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging. Christenvervolging gebeurt wereldwijd, maar eerst gaan we kijken naar de aanvallen in ons eigen land.

Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschadigd na aanval met vuurwerkbom
De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is dinsdagochtend beschadigd geraakt door een vuurwerkexplosie. Bewoners werden om 04.35 uur opgeschrikt door een harde knal en rook en alarmeerden de hulpdiensten. Niemand raakte gewond, wel is de voorkant van het kerkgebouw gehavend (1).

Het is nog onbekend of het gaat om een gerichte actie, maar gezien de ophef over een drukbezochte kerkdienst afgelopen zondag en de mishandeling van een journalist voor de deur lijkt dat zeer waarschijnlijk.

Door de knal van vuurwerk raakte de voorkant van het gebouw beschadigd; agenten vonden onder meer kapotte ruiten en een gehavend kozijn. ,,Maar het is niet zo dat de pui eruit ligt. Gelukkig liep er op het moment van de knal niemand langs het gebouw”, zegt een politiewoordvoerder.

‘Gigantische knal’
Een bewoner die dicht bij de kerk woont, schrok vanochtend rond 04.30 uur wakker van een ‘gigantische knal’. ,,Ik zat rechtovereind in mijn bed en had geen idee wat er was gebeurd.” De man is gelijk naar buitengegaan. De hele buurt was wakker, zag hij. Bij steeds meer mensen schoten de lichten aan. Bij de kerk aangekomen zag de man een ‘enorme ravage’ ,,Overal lagen glasscherven”, zegt hij.

Op camerabeelden die online rondgaan, is te zien dat iemand een klein pakketje voor de deur van de kerk legt en vervolgens wegrent. Daarna is een explosie te zien, waar veel rook bij vrijkomt.

Er is niemand aangehouden in verband met de explosie. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van het incident. De forensische opsporing verricht een sporenonderzoek. De politie bekijkt of de beveiliging bij de kerk, ook met het oog op Pasen, moet worden aangescherpt.

‘Verbijsterend’
De Krimpense burgemeester Martijn Vroom noemt de explosie ‘verbijsterend‘. ,,Het is ongelofelijk dat iemand bewust een explosief bij een kerk laat afgaan. Daar kan je met je verstand niet bij", zegt hij. Het incident is voor hem het ergste wat hij ooit heeft meegemaakt in zijn werkzame leven. Bij de kerkgemeenschap zit de emotie volgens Vroom hoog.

De Mieraskerk heeft niet gereageerd op de beschadigingen en is tot op heden moeilijk bereikbaar. Een van de aanwezigen in de kerk vanmorgen, die niet wil zeggen wie hij is, reageert slechts met de woorden: ,,Hier worden we niet vrolijk van.’’ Volgens de man is een woordvoerder niet bereikbaar. Een uitgebreidere reactie op de aanval wil hij zelf niet geven.

Kerkleiders roepen regering op: ‘Stop aanval op kerken in Jeruzalem’
De orthodoxe Jeruzalemse patriarch en verschillende kerkleiders roepen de Israëlische regering op een einde te maken aan de aanvallen op kerken in de hoofdstad (2).

Jeruzalem
Theophilos III - een van de negen patriarchen in de Oosters-Orthodoxe Kerk - richt zich ook tot de internationale geloofsgemeenschap in een poging de aanvallen te stoppen. Zij moet het gesprek aangaan met de regering. Hij veroordeelt het ‘falen van de autoriteiten’ in de stad om een einde te maken aan de aanslagen, meldt Christianity Today.

Volgens de patriarch proberen extremistische groepen Jeruzalems veelkleurig religieuze karakter te veranderen. Een Roemeens-orthodoxe kerk in Oost-Jeruzalem was begin deze maand het doelwit van brandstichting. In december werd er brand gesticht in een andere kerk vlak bij de Tuin van Gethsemane. In diezelfde periode werd een klooster beklad met teksten als ‘dood de heidenen’ en ‘dood aan de christelijke ongelovigen, vijanden van Israël’.

Conflict
Voor deze laatste aanval is een 49-jarige Joodse man opgepakt. De patriarch krijgt steun van verschillende leiders. Zo beaamt Ramzi Khoury, de voorzitter van een Palestijns comité omtrent kerkzaken, dat de aanvallen vaak straffeloos blijven en dit dus niet ontmoedigt. Hij meent ook dat een radicale religieuze groepering de regio in een conflict probeert te trekken.

De afgelopen tien jaar zijn er verschillende Israëlische extremisten beschuldigd en veroordeeld voor brandstichting in kerken.

Minder christenen gedood, meer aanvallen op kerken
Bijna 3.000 christenen werden in 2019 om hun geloof gedood. Dat aantal ligt beduidend lager dan in 2018, toen meer dan 4.000 christenen om het leven werden gebracht. Het aantal aanvallen op kerken en christelijke gebouwen steeg echter explosief, van bijna 2.000 in 2018 tot meer dan 9.000 in 2019 (3).

In de eerste bestandsbijlage kunt u een tabel van het aantal omgekomen christenen zien. Daarnaast ziet u ook in welke landen het ernstig was. Het is een tabel van 2020.

Toename in aanvallen op kerken
Over 2018 waren er ruim 1.800 meldingen van aanvallen op kerken en christelijke gebouwen. Over 2019 is dat cijfer ruim 500 procent hoger. In 51 landen werden 9.488 incidenten geregistreerd. De groei in aanvallen heeft hoofdzakelijk te maken met acties van de Chinese overheid tegen de kerken in het land. In 2019 werden maar liefst 5.576 kerken in China gesloten, vernield of met de grond gelijkgemaakt.

In Angola werden eind 2018 2.000 kerken door de overheid gesloten. Er is een nieuwe registratieplicht waarbij kerken 100.000 handtekeningen van gelovigen uit minstens twaalf provincies moeten indienen. Met deze maatregel sluit Angola aan bij Kameroen en Rwanda waar ook op deze manier veel kerken zijn gesloten.

De overheid in Rwanda wil koste wat het kost voorkomen dat er opnieuw een genocide uitbreekt zoals in de jaren ‘90. Vrijheid van samenkomst en godsdienst staat onder grote druk. De president Paul Kagame drijft de spot met het aantal kerken. Nadat honderden kerken werden gesloten, zei hij: “700 kerken in Kigali? Zijn dat waterbronnen die mensen water geven? Zoveel bronnen hebben we niet. Hebben we zoveel fabrieken? Het is een puinhoop!”

In de tweede bestandsbijlage kunt u een tabel van het aantal verwoeste kerken en gebouwen zien. Daarnaast ziet u ook in welke landen het ernstig was. Het is een tabel van 2020.

The Great Reset 2021
Nadat we de bovenstaande informatie hebben gelezen, kunnen we concluderen dat de gemeente van Jezus wordt vervolgd. Ik snap wel waarom, want de machten willen een ‘grote reset’ van het systeem. In het gewenste nieuwe systeem, genaamd de vierde industriële revolutie, is er namelijk geen plek voor christenen. Het bizarre is dat ze het niet eens meer verbergen, want we kunnen op de website van het WEF (World Economic Forum) alle doelen en standpunten inzien (4). De machten streven dus naar een compleet nieuw systeem, maar dit systeem heeft zeven opmerkelijke standpunten. De volgende standpunten horen bij het gewenste systeem:
• Het elimineren van de nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid
• Vernietig en vervang het economische systeem van vrij ondernemerschap
• Elimineer het privébezit
• Bezit niets en wees gelukkig
• Afschaffing van het christendom
• Een geldloze samenleving
• Een universeel inkomen

Op grond van deze standpunten vind ik het niet apart dat de christelijke gemeente wordt vervolgd. Het past perfect in de duivelse agenda, want de antichrist zal in de nabije toekomst gaan strijden tegen de heiligen (Dan. 7:25). In mijn video ‘World Economic Forum – The Great Reset 2021’ kunt u zien dat we vlak voor het boek Openbaring staan. Het podium voor de antichrist wordt gereedgemaakt, maar hij kan nog niet komen omdat de gemeente van Jezus in de weg staat (2 Thess. 2:7). In mijn video wordt elk standpunt ontmaskerd, want het is letterlijk tegen alle Bijbelse normen en waarden in. Daarnaast worden ook de termen ‘Build Back Better’ en ‘The Fourth Industrial Revolution’ ontmaskerd. Verder kunt u in de derde bestandsbijlage een video van onze minister-president zien. Hij pleit namelijk voor een multilaterale wereldorde, maar onze minister-president houdt het daar niet bij, want hij gebruikt ook een term als ‘Build Back Better’. Deze term betekent letterlijk dat er iets gesloopt moet worden, want anders kunnen ze niks terugbouwen en vernieuwen. Zijn de machten doelbewust onze economieën aan het verwoesten? Aan welke kant staat onze minister-president? Wordt vanwege deze duivelse agenda de gemeente van Jezus bewust aangevallen? Deze antwoorden laat ik aan u over….

Wat zei Jezus over het lijden omwille van Zijn Naam?
Jezus heeft hier veel over gesproken, want Hij wist dat er haat tegen Hem en Zijn gemeente zou komen. Het is zeer pijnlijk om de gemeente of medegelovigen te zien lijden, maar tegelijkertijd weten we dat het geschreven staat. Hieronder kunt u lezen wat Jezus zei over het lijden omwille van Zijn Naam.

“Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.” (Matt. 5: 11-12)

“En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.” (Matt. 10: 18-20)

“En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” (Matt. 10:22)

“Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” (Matt. 10:39)

“Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen.” (Matt. 13: 20-21)

“En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.” (Matt. 19: 28-29)

“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.” (Matt. 24:9)

“En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.” (Mark. 4: 16-17)

“Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.” (Mark. 8:35)

“Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen.” (Mark. 13:9)

“En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” (Mark. 13:13)

“Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.” (Luk. 6:22)

“Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.” (Luk. 9:24)

“Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.” (Luk. 21:12)

“En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.” (Luk. 21:17)

“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.” (Joh. 15: 18-21)

“En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.” (Joh. 16:3)

“Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.” (Joh. 17:14)

“Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.” (1 Joh. 3:13)


Hieruit volgt dat Jezus vooral sprak tegen Zijn apostelen. Zij werden namelijk gevangen genomen, voor koningen geplaatst en zelfs gedood (Matt. 24:9, Mark. 13:9). Dat wil niet zeggen dat al deze dingen niet meer relevant zijn voor nu. Als we kijken naar het huidige wereldbeeld worden er nog steeds christenen gevangen genomen en zelfs gedood. Dit gebeurde dus niet alleen bij de apostelen, want we hebben eerder kunnen lezen dat dit nog steeds gebeurt. De medegelovigen die hun leven voor Jezus geven, zullen de kroon van het leven ontvangen. Johannes vertelt ons namelijk: “Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven (Openb. 2:10).” Daarnaast bevestigt Jezus Zelf dat Zijn gemeente gehaat zal worden (Joh. 15: 18-21). Ook hierin zijn de Schriften waarheid.

Als laatste vertelt Johannes ons het volgende: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is (1 Joh. 3: 1-2).” Dit is onze zalige hoop (Tit. 2:13).

Een bemoediging voor de gemeente
Zoals we hebben gelezen, is de gemeente niet van deze wereld. We zijn burgers van de hemel. Paulus vertelt ons: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus (Filipp. 3:20).” Afgezien daarvan leven we momenteel in deze wereld, maar dat betekent niet dat we alles moeten goedkeuren, want de vervolging van de gemeente hoeven we absoluut niet goed te keuren. Als christenen moeten we streven naar rechtvaardigheid (Efez. 5:9, 2 Tim. 2:22).

Ten gevolge van de vervolging wil ik een tekst van Paulus benoemen. Hij vertelt ons namelijk: ‘’Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden (Rom. 8:18).” Daarnaast zegt hij ook: “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg (2 Kor. 4:17).”

Uit dit alles blijkt dat we het sterven van Jezus in het lichaam meedragen. Paulus zegt hierover: “Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt (2 Kor. 4:10).” Verder zegt Petrus: “Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen (1. Petr. 4:13).”

Wat kan de gemeente terugzeggen?
Een mooi antwoord is dat niemand ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Paulus zegt hierover: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (Rom. 8: 35-39).” De vervolgers hebben Jezus nodig, want Hij probeert met het kruis tegen hen te zeggen:
• Ik werd sterfelijk
opdat jij onsterfelijkheid zult ontvangen
• Ik werd ontkleed, naakt
opdat jij met eer bekleed wordt
• Ik werd ziek
opdat jij gezond kunt worden
• Ik werd bespot
opdat jij eer en heerlijkheid zult krijgen

Al met al bid ik dat u Zijn perfecte liefde mag ervaren, want Hij roept naar u: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht (Matt. 11: 28-30).”

Kenneth

Bronnen
Algemeen Dagblad (1)
Nederlands Dagblad (2)
Open Doors (3)
World Economic Forum (4)

 Omgekomen christenen.png
 Kerken en gebouwen verwoest.png
 Minister-president.mp4


Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info