Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

24-03-2021

Paus Franciscus: "Dit is het tijdstip van de nieuwe wereldorde"

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de verbazingwekkende oproep van de paus. Paus Franciscus is de meest controversiële paus uit het leven van velen. Maar de paus ging een stap verder met zijn linkse politieke activisme dat niemand had kunnen voorspellen. Paus Franciscus deed een verbazingwekkende oproep om dit tijdstip het middelpunt van de nieuwe wereldorde te maken (1).

Geen politiek egoïsme
“Het is niet langer mogelijk om te doen alsof er geen dramatische vicieuze cirkel van gewapend geweld, armoede en zinloze en onverschillige uitbuiting van het milieu is binnengeslopen”, zegt hij. “Het is een cyclus die verzoening verhindert, schendingen van de mensenrechten aanwakkert en duurzame ontwikkeling belemmert.”

De wereld moet in plaats daarvan “broederlijk verenigd” zijn om het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke bedreigingen. Zonder zijn toevlucht te nemen tot “contraproductieve verwijten, uitbuiting van problemen, kortzichtig nationalisme, propaganda, isolationisme en andere vormen van politiek egoïsme”, volgens de paus.

Hij zegt ook dat het veranderen van de oneerlijke verdeling van middelen geen “neerwaartse verevening” inhoudt die mensen die nu beter af zijn, iets ontneemt. In plaats daarvan betekent het dat “ruimere rechten” worden gegeven aan degenen die gemarginaliseerd zijn.

Heroverweging
In een interview met journalist Domenico Agasso riep paus Franciscus naties over de hele wereld op om het coronavirus te gebruiken om een nieuwe wereldorde te creëren op basis van radicaal milieubewustzijn en andere ‘linkse’ doelstellingen.

“De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar het is precies in deze crisis dat we die tekenen moeten begrijpen die de hoekstenen van de wederopbouw zouden kunnen blijken te zijn”, verklaarde paus Franciscus.

Toch benadrukt hij dat mannen en vrouwen ‘deze tijd van beproeving’ kunnen veranderen in een tijd van wijze en vooruitziende keuzes voor het welzijn van de hele mensheid.

Francis herhaalde de mantra van de Democratische Partij om nooit een crisis te laten verloren gaan om op te roepen tot een heroriëntatie van de menselijke samenleving.

“Laten we allemaal in gedachten houden dat er iets ergers is dan deze crisis: het drama van het verspillen ervan”, voegde paus Franciscus eraan toe. “We kunnen niet op dezelfde manier uit een crisis komen: we komen er beter uit of we komen er slechter uit.”

Paus Franciscus ging verder met te zeggen dat de nieuwe realiteit de agenda van links zal bevorderen om socialisme op te leggen door een nieuwe wereldorde op te bouwen op basis van solidariteit, door innovatieve methoden te bestuderen om pesten, armoede en corruptie uit te bannen. Verder voegde de paus eraan toe: “voor hun eigen deel, zonder te delegeren en te betalen.”

Paus Franciscus legde uit dat een centraal onderdeel van deze nieuwe wereldorde een uiterst links milieubeleid zou zijn om de zogenaamde ‘klimaatverandering’ te bestrijden.

“We kunnen ongelijkheden en verstoringen van het milieu niet langer vrolijk accepteren”, stelde paus Franciscus. “Het pad naar de redding van de mensheid loopt door de creatie van een nieuw ontwikkelingsmodel, dat ongetwijfeld gericht is op het samenleven tussen volkeren in harmonie met de schepping.”

“Als we niet de handen uit de mouwen steken en meteen voor de aarde zorgen, zal ons gemeenschappelijk huis ons vroeg of laat uit het raam gooien.” Daarbij zijn ‘radicale persoonlijke en politieke keuzes’ en een ‘groene economie’ belangrijk. De technologische ontwikkelingen moeten in die richting worden geleid.

Geen redding zonder vrouw
De last van economische recessies rust voornamelijk op vrouwen, zei de paus. Hij benadrukt de noodzaak van de aanwezigheid van vrouwen in ‘het centrum van sociale, politieke, werkgelegenheids- en institutionele vernieuwingsprocessen’. Hij hekelt ook discriminatie van vrouwen ‘in termen van loon en werk of door het verliezen van hun baan’.

“De wereld”, zegt hij, “kan niet voorbijgaan aan het feit dat de wedergeboorte van de mensheid begon met de vrouw. Uit de maagd Maria werd redding geboren. Daarom is er geen redding zonder de vrouw. Als we om de toekomst geven en verlangen naar een florerende morgen, moeten we de vrouw de juiste ruimte geven.”

Deze adembenemende oproep van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk om een ‘nieuwe wereldorde’ te creëren, gebaseerd op linkse dogma’s, baarde veel mensen over de hele wereld zorgen.

De nieuwe wereldorde moet komen
Alweer spreekt de paus als een draak. In mijn artikel ‘Het Vaticaan pusht de vaccinatieplicht’ hebben we het ook over de spreekwijze van de paus gehad. Vandaag ga ik niet uitgebreid in op wat de paus heeft gezegd. Naar aanleiding van wat we net lezen, is het duidelijk welke agenda de paus uitrolt. De antichrist kan namelijk niet regeren zonder dat er een nieuwe wereldorde is (Openb. 13: 7-8). De Bijbel vertelt ons dat die nieuwe wereldorde er gaat komen.

Rome als middelpunt van het grote Babylon
Op grond van mijn artikel ‘De paus is ontmaskerd als de valse profeet uit Openbaring’ weten we dat Rome het middelpunt van het grote Babylon is (Openb. 17: 5-9). Graag zou ik dit nog willen versterken met een tekstgedeelte uit Openbaring 17. Ik citeer: “En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij (Openb. 17: 1-4).”

Aangezien we vanuit de Bijbel weten dat de duisternis niet eeuwig standhoudt, is het mooi om te benoemen dat Johannes het oordeel over de grote hoer heeft gezien. Mijns inziens is de grote hoer het Babylon van de hele wereldgeschiedenis. De wateren die Johannes gezien heeft, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. De grote hoer heeft in de hele wereldgeschiedenis veel koningen verleid. Daarnaast heeft zij ook veel bewoners van de aarde verleid. Het is geen toeval dat het Vaticaan zeer veel koningen op bezoek krijgt. Ook ons eigen koningshuis is op bezoek geweest (2). Dit is weer een mooie bevestiging waarom Rome het middelpunt van het grote Babylon uit Openbaring is. Verder ziet Johannes in de woestijn een vrouw op een scharlakenrood beest zitten. Mijns inziens is de vrouw het grote Babylon, maar zij is gevestigd in Rome samen met de Rooms-Katholieke Kerk. Verder is het scharlakenrode beest de antichrist.

Vervolgens heeft het beest zeven koppen en tien hoorns. De tien hoorns zijn tien koningen. Openbaring 17:12 vertelt ons: “En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.” Mijns inziens zijn dit de koningen uit de D10-top. Natuurlijk zit Italië ook in die D10-top. De valse profeet is namelijk gevestigd in Italië. In mijn artikel ‘De G7-top transformeert dit jaar naar de D10-top’ kunt u hierover meer lezen. Deze D10-top willen ze in mei officieel maken. In de eerste bestandsbijlage kunt u een interessante video bekijken. In deze video bespreken ze dat één land het centrum moet worden, maar ook bespreken ze dat er een top dog moet zijn. De definitie van een top dog is: a person who is successful or dominant in their field. Dit zijn letterlijke kenmerken van de antichrist.

Daarnaast zijn de zeven koppen niet letterlijk zeven koningen (Openb. 17:10), omdat ik denk dat er iets veel groters wordt bedoeld. Mijns inziens worden hier zeven koninkrijken bedoeld. In Daniël 2 worden vier koninkrijken beschreven, maar voor deze periode waren er al twee koninkrijken geweest. Toen Daniël in het gebied van de Chaldeeën was, had koning Nebukadnezar een droom gehad, maar hij begreep zijn droom niet. Daniël kon als enige zijn droom uitleggen, omdat de Heere hem dat gaf. Hij vertelde Nebukadnezar dat zijn koninkrijk het gouden hoofd was. Hierna volgen nog drie koninkrijken. Deze koninkrijken waren allemaal beschreven in de vorm van een beeld. Om een lang verhaal kort te maken, zet ik alle koninkrijken in chronologische volgorde. De volgende koninkrijken zijn aan de macht geweest in onze wereldgeschiedenis:
1. Egyptische Rijk
2. Assyrische Rijk
3. Babylonische Rijk (in de tijd toen Daniël de droom uitlegde)
4. Medo-Perzische Rijk
5. Griekse Rijk
6. Romeinse Rijk
7. Herstelde Romeinse Rijk (het zevenjarige rijk van de antichrist)
Het herstelde Romeinse Rijk moet nog komen. Dit is de periode van de zevenjarige grote verdrukking (Dan. 7: 23-25, 9:27).

Op grond van die zeven koninkrijken ga ik Openbaring 17:10 uitleggen. In Openbaring 17:10 staat namelijk: “Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.” Als we kijken naar de wereldgeschiedenis zijn de eerste vijf koninkrijken gevallen. Daarentegen is het zesde koninkrijk ook gevallen, maar dit koninkrijk was aanwezig op het moment dat Johannes het boek Openbaring schreef. Als we kijken naar de informatie over het laatste koninkrijk, vind ik dat dit zeer goed overeenkomt, want we weten dat het zevende koninkrijk een korte tijd blijft, want het zal namelijk maar zeven jaar standhouden. Dit zevende koninkrijk is dus nog steeds niet gekomen. Daarentegen zien we nu wel het podium voor onze ogen opgezet worden.

Verder lezen we dat de vrouw bekleed was met purper en scharlaken. Daarnaast was de vrouw ook getooid met goud, edelgesteente en parels. Inmiddels weten we dat de Rooms-Katholieke Kerk rijk is. Hieruit volgt dat rijkdom macht betekent. Daarnaast had de vrouw een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Ik zal de schandalen van de Rooms-Katholieke Kerk / het Vaticaan niet benoemen, maar u begrijpt precies wat ik bedoel. Hierover zei Paulus het volgende: “Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.”

De macht van het Vaticaan gaat voorbij
Niet alleen de macht van het Vaticaan gaat voorbij, maar ook de macht van het beest gaat voorbij. In Openbaring 17:11 staat: “En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.” Het beest is er altijd al geweest, want Johannes zegt het volgende: “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is (1 Joh. 2:18).” De geest van de antichrist is altijd al in de wereld geweest. Verder zijn er ook slechte wereldleiders aan de macht geweest. Deze wereldleiders hadden de geest van de antichrist. Adolf Hitler was er daar een van. Daarnaast schrijft Johannes ook: “En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is (1 Joh. 4:3).” Dit tekstgedeelte is een bevestiging, dat de geest van de antichrist altijd al aanwezig is geweest.

Vervolgens lezen we dat het beest zelf ook de achtste is, want hijzelf was ook de zevende. Het beest waar het hierover gaat, is de antichrist. De antichrist is de leider van het zevende koninkrijk, het herstelde Romeinse Rijk. Hij zal zeven jaar lang de macht hebben over de wereld. Mijns inziens zullen de tien koningen hun macht aan hem overdragen. In Openbaring 13:18 staat namelijk: “Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.” Hij wordt dus democratisch gekozen. Dit komt mooi overeen met waar de D10-top voor staat. De ‘D’ staat namelijk voor ‘Democratic’. Natuurlijk krijgt hij ook de macht omdat niemand van de wereldleiders tegen hem op kan. In de eerste drieënhalfjaar van zijn leiderschap is er een democratische tien-statenbond. Hijzelf zal de top dog zijn. Daarna zal hij drie koningen vernederen (Dan. 7:20, 7:24). Na drieënhalfjaar zal hij aanbeden willen worden (Openb. 13: 5-8). Mijns inziens is dit het moment dat er drie koningen verslagen worden. Hierdoor is er geen democratische tien-statenbond meer. Wel blijven er zeven bondgenoten over, maar omdat niemand tegen hem op kan, zal hijzelf ook de achtste worden. Mijns inziens verandert de democratische tien-statenbond compleet qua politieke structuur, want het beest zal nu een dictatuur gaan neerzetten. Hierdoor is het beest ook de achtste. Vanaf dit moment zal hij dus aanbeden willen worden.

Daarentegen voeren de tien koningen gezamenlijk oorlog tegen het Lam (= Jezus). Dit gebeurt nog voordat er drie koningen worden verslagen. In Openbaring 17: 14-18 staat: “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.” Uiteindelijk zal Jezus overwinnen. Hallelujah! De wateren die Johannes gezien heeft, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Hieruit blijkt dat de hoer zeer machtig is geweest. Dit heeft betrekking op de wereldgeschiedenis van de zes voorafgaande koninkrijken, maar het heeft ook betrekking op de nabije toekomst van het zevende koninkrijk.

Verder lezen we dat de tien koningen de hoer gaan aanvallen. Mijns inziens zullen alle bestaande religies hun macht verliezen, want het beest moet uiteindelijk aanbeden worden. Nadat dit is gebeurd, zullen ze hun koningschap aan het beest geven. Mijns inziens is dit vlak voor de splitsing van de zevenjarige grote verdrukking, want na drieënhalfjaar wil de antichrist alleen aanbeden worden. Daarnaast lezen we dat de vrouw de grote stad is, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Inmiddels weten we dat de paus uit allerlei landen koninklijk bezoek krijgt. Mijns inziens bedoelt Johannes dus Rome, want daar is de valse profeet gevestigd en de vrouw zit op zeven bergen (Openb. 17:9). Het Vaticaan is het centrum van het grote Babylon. Vervolgens wil ik nog wat vertellen over de grote hoer, want zij zit aan vele wateren. Dit zijn volken, menigten, naties en talen. Mijns inziens is de grote hoer allesomvattend, omdat zij de hele wereldgeschiedenis aanwezig is geweest en veel koningen heeft verleid. Daarnaast is de hoer niet specifiek een centrum, want zij zit aan vele wateren en daarmee is zij blijkbaar verspreid over de hele wereld. Mijns inziens kunnen we haar omschrijven als het ultieme goddeloze en afvallige beeld van alle zeven koninkrijken. De hoer is dus de vijand van onze Heere Jezus. Alle valse religies en misleidende stromingen behoren haar toe. Dit wordt bevestigd door Openbaring 18:23. Ik citeer: “En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.”

Daarnaast is Openbaring 18 volledig toegewijd aan de val van Babylon. Ik wil mijn visie over het allesomvattende beeld van de grote hoer onderbouwen. In Openbaring 18:20 staat namelijk: “Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.” We lezen dat de apostelen en de profeten zich gaan verblijden over haar. Hieruit blijkt dat de profeten vanwege haar geleden hebben. Sommigen profeten hebben duizenden jaren geleden geprofeteerd. Hieruit blijkt dat het beeld van de hoer al langer aanwezig is. Vervolgens vertelt Openbaring 19:2 ons: “Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.” Mijns inziens is dit een bevestiging dat de grote hoer allesomvattend is, omdat Johannes spreekt over de aarde die zij te gronde heeft gericht, maar ook omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar heeft gewroken. De Heere neemt dus wraak op haar hoererij. Niet alleen omdat Hij rechtvaardig is, maar ook omdat al Zijn dienstknechten smadelijk zijn behandeld.

Uit dit alles blijkt dat de macht van het grote Babylon zal ophouden (Openb. 18:16), maar het is nog veel belangrijker dat de macht van de grote hoer stopt, die de hele wereldgeschiedenis tovenarij heeft gepleegd. Kijk maar eens naar de oosterse religies en de occulte praktijken, die waren er al voor het Nieuwe Testament. Uiteindelijk is het allemaal tovenarij en het verloochend onze Heere Jezus. Het is allemaal uit de boze en vele religies zijn zelfs na Christus ontstaan. In Openbaring 14:8 staat: “En een andere engel volgde, die zei: (Jes. 21:9, Jer. 51:8, Openb. 18:2) Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, (Openb. 16:19, 17:5, 18:10, 18:21) de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.” Mijns inziens wordt Babylon geassocieerd met de wereldwijde goddeloosheid, want vroeger was Babel ook zeer goddeloos. In het eerste Egyptische koninkrijk werd de toren van Babel gebouwd (Gen. 11: 1-9). Mijns inziens is dit een goed voorbeeld over de oorsprong van deze goddeloze stad. Babel betekent: ‘verwarren’.

Verder was Babel het derde koninkrijk. Babel is in het verleden gevallen en gebroken. Het was niet te genezen (zie Jes. 21:9, Jer. 51: 7-10). In het Nieuwe Testament is sprake van Babylon. Daarmee wordt niet op het oude koninkrijk Babel geduid, maar op een geestelijke macht, die echter wel de kenmerken van het oude Babel vertoont. Mijns inziens is Babylon een geestelijke macht. Dit kunnen we halen uit Openbaring 18. Ik citeer: “En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels (Openb. 18:2).” Uiteindelijk zal Babel als onderdeel van alle zeven koninkrijken worden vernietigd.

Als laatste is het mooi om af te sluiten met de ondergang van Babylon. In Openbaring 18:21 staat: “En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.” Dit komt mooi overeen met de steen uit Daniël 2 die alle koninkrijken verpletterd. Ik citeer: “Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde (Dan. 2: 34-35).” De wereld is op dat moment zo goddeloos, dat de steen de hele aarde vult. Het grote Babylon is dus verspreid over de hele wereld. Nadat de steen alles vernietigt, zal er een eeuwig Koninkrijk komen. Ik citeer: “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar (Dan. 2: 44-45).” Dit is het Koninkrijk waarin onze Heere Jezus regeert.

De gemeente schijnt in de duisternis
De gemeente van Jezus doorziet het geniepige plan van de boze, omdat wij het licht en het zout van de aarde zijn (Mark. 5: 13-16), hebben wij ook de taak om het te ontmaskeren. Ik heb geprobeerd om het uit te leggen, maar dat wil niet zeggen dat ik overal gelijk heb. Het boek Openbaring blijft een van de moeilijkste boeken van de Bijbel. Daarentegen wilde ik vandaag laten zien dat de Bijbel een kloppend hart heeft. Onze geschiedenisboeken vertellen ons over die machtige voorafgaande koninkrijken, maar er wordt helaas geen koppeling aan de Bijbelse profetie gemaakt. Daarom heb ik het vandaag wel aan elkaar gekoppeld. Inmiddels weten we dat de gemeente van Jezus het herstelde Romeinse Rijk niet meemaakt, want de gemeente wordt voor de zevenjarige grote verdrukking opgenomen. De grote verdrukking staat voor de deur lieve mensen. Als u de zevenjarige grote verdrukking wilt ontvluchten, zou ik u willen oproepen om te bekeren van uw zonden, want door Jezus aan te nemen, ontvlucht u het!

Kenneth

Bronnen
Common Sense (1)
NOS (2)

 D10-top.mp4


Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info