Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Wat is waarheid?

Aliens bestaan niet

Microsoft haar patent op 060606

De duivel heeft macht op aarde

Deut. 32:17, Luk. 8: 26-39, 1 Tim. 4: 1-2, Jak. 2:19

Openb. 13: 15-18

Joh. 12:31, Joh. 14:30, Joh. 16:11, Efez. 2:2, Efez. 6:12, Kol. 2:15

Dit zijn demonen

Digitaal systeem gekoppeld aan het lichaam

De duivel heeft macht over de rijke der aarden 


Vaccinaties

In de Nederlandse grondwet is de onaantastbaarheid van het lichaam opgenomen. Dit staat in hoofdstuk 1 (art. 11) van de grondwet.

Hoofdstuk 1: Grondrechten.
Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam.

Artikel 11 van hoofdstuk 1 vertelt ons het volgende: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Kortom, de vraag is of een uitzonderlijke situatie zoals de huidige coronacrisis (plandemie) aanspoort tot een uitbreiding van de bevoegdheden. Hierdoor kunnen er verdere inperkingen komen. Dit zijn inperkingen van het recht op de lichamelijke integriteit. Mag een dergelijke uitbreiding via noodwetgeving tot stand worden gebracht in een democratische rechtsstaat? Mijns inziens kunnen ze alles via de spoedwet regelen, want het coronapaspoort komt eraan. Dit betekent dat mensen zonder negatieve test of vaccinatie worden uitgesloten van de maatschappij. In hoeverre is ons land nog een democratie te noemen?
In dit thema gaan we in ieder geval de duisternis ontmaskeren. Daarom worden de gevaren van de vaccinaties aan het licht gebracht.

U kunt drie video's van de Bijbelse spreker JD Farag bekijken, waarin hij vertelt dat hij zich zorgen maakt over de huidige ontwikkelingen in de wereld. Verder kunt u een e-book lezen over de zorgwekkende gevolgen van vaccinaties. Daarnaast voeg ik wekelijks doorverwijzingen naar nieuwe nieuwsartikelen toe. Ik bid dat u het gevaar van het vaccin mag inzien.

Dit thema is aangemaakt op 14-02-2021


Video's

MUST-SEE
MUST-SEE
MUST-SEE


E-book

Zorgwekkende gevolgen vaccinaties
Zorgwekkende gevolgen vaccinaties.pdf (4.16MB)
Zorgwekkende gevolgen vaccinaties
Zorgwekkende gevolgen vaccinaties.pdf (4.16MB)

 
Doorverwijzingen  

Overheden en Big Pharma negeren bijeenkomst met vaxslachtoffers en kritische experts
Wetenschap bewijst dat vaccin Covid versterkt, organen aantast en immuunsysteem verzwakt
‘Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU'
Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid injecties
Het persoonlijke drama van Lisette Verhoeven...
Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken
Mogelijke sterfte en 22 ernstige ziekten


 
 
 
 
Map
Info