Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Giften

Vanwege vragen over hoe het werk te steunen valt, heb ik besloten om een desbetreffend thema aan te maken. Het steunen is mogelijk, maar mijn voorwaarde is dat het echt vanuit uw hart moet komen. Ook moet u het kunnen missen, want mijn hemelse Vader zorgt buitengewoon goed voor mij. In een land als Nederland heb ik weinig reden tot klagen.

Graag neem ik Paulus als uitgangspunt wat betreft dit thema:
En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.
Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. - Handelingen 20: 32-33

Als anderen aan dit recht over u deelhebben, waarom wij niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het Evangelie van Christus. - 1 Korinthe 9:12

Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die van Macedonië kwamen, aangevuld; en in alles ben ik ervoor op mijn hoede geweest u niet tot last te zijn, en ik zal er ook voor op mijn hoede blijven. - 2 Korinthe 11:9

Wilt u toch steunen?
Mocht u mijn werk waarderen en dit naast uw gebed, ook financieel willen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op mijn persoonlijke rekening:

NL62 RABO 0144 6523 23 t.n.v. K.J. Kerver.
Onder vermelding: GIFT JEZUS KOMT SPOEDIG.

 
 
 
 
Map
Info