Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Gedichten en getuigenissen

In dit thema kunt u gedichten en getuigenissen inzien. De dienstknechten van de Heere kunnen alleen maar getuigen, want wij kunnen niemand tot bekering brengen. Alleen de Heere Zelf kan u overtuigen van Zijn volmaakte liefde. Het geloof in de Heere Jezus kan niet worden opgedrongen, omdat dit averechts werkt en iedereen een eigen keuze heeft. Daarentegen heeft de Heere geduld, want Hij wil dat allen tot bekering komen.

Mocht u zich geroepen voelen om uw getuigenis te delen, dan hoor ik het graag van u. Via het contactformulier kunt u contact opnemen. Ik geloof dat gedichten en getuigenissen krachtig zijn voor ongelovigen, want in Christus zijn wij een nieuwe schepping geworden.

Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap,
zij zijn mijn raadgevers. – Psalm 119:24

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. - 2 Petrus 3:9

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. - 2 Korinthe 5:17

Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. - Jesaja 43:18

Gedicht - Mijn hoofd is geheven
Chefira Tjoelker
Gedicht 1.pdf (565.91KB)
Gedicht - Mijn hoofd is geheven
Chefira Tjoelker
Gedicht 1.pdf (565.91KB)
Gedicht - Het is nabij
Chefira Tjoelker
Gedicht 2.pdf (564.5KB)
Gedicht - Het is nabij
Chefira Tjoelker
Gedicht 2.pdf (564.5KB)
Gedicht - Voor de geliefden die ik niet mee kon nemen
Chefira Tjoelker
Gedicht 3.pdf (776.21KB)
Gedicht - Voor de geliefden die ik niet mee kon nemen
Chefira Tjoelker
Gedicht 3.pdf (776.21KB)
Gedicht - Maak je keus
Chefira Tjoelker
Gedicht 4.pdf (384.01KB)
Gedicht - Maak je keus
Chefira Tjoelker
Gedicht 4.pdf (384.01KB)
Gedicht - Mijn Beste Vriend
Chefira Tjoelker
Gedicht 5.pdf (561.64KB)
Gedicht - Mijn Beste Vriend
Chefira Tjoelker
Gedicht 5.pdf (561.64KB)
Gedicht - God had mij lief, ook toen ik het zelf niet kon
Chefira Tjoelker
Gedicht 6.pdf (562.54KB)
Gedicht - God had mij lief, ook toen ik het zelf niet kon
Chefira Tjoelker
Gedicht 6.pdf (562.54KB)
Gedicht - Lieve God
Chefira Tjoelker
Gedicht 7.pdf (561.54KB)
Gedicht - Lieve God
Chefira Tjoelker
Gedicht 7.pdf (561.54KB)
Gedicht - Mijn voeten hier op aard
Chefira Tjoelker
Gedicht 8.pdf (381.49KB)
Gedicht - Mijn voeten hier op aard
Chefira Tjoelker
Gedicht 8.pdf (381.49KB)
Gedicht - Ik prijs Uw Naam
Chefira Tjoelker
Gedicht 9.pdf (378.95KB)
Gedicht - Ik prijs Uw Naam
Chefira Tjoelker
Gedicht 9.pdf (378.95KB)
Gedicht - De Heere is mijn Toevlucht
Chefira Tjoelker
Gedicht 10.pdf (559.5KB)
Gedicht - De Heere is mijn Toevlucht
Chefira Tjoelker
Gedicht 10.pdf (559.5KB)
Gedicht - Een Kind is ons geboren
Chefira Tjoelker
Gedicht 11.pdf (384.51KB)
Gedicht - Een Kind is ons geboren
Chefira Tjoelker
Gedicht 11.pdf (384.51KB)
Gedicht - Mijn kind, je bent vergeven
Chefira Tjoelker
Gedicht 12.pdf (733.32KB)
Gedicht - Mijn kind, je bent vergeven
Chefira Tjoelker
Gedicht 12.pdf (733.32KB)


 Terug naar overzicht

06-08-2021

Het getuigenis van Rian

Als kind was ik bang om dood te gaan, want mijn ouders geloofden niet in God, en konden mij hierin niet geruststellen. Ik was zo bang dat ik mijzelf op een bepaald moment overgegeven heb aan de duisternis (dit herinnerde ik mij veel later pas weer, toen ik God vroeg wat ik allemaal belijden moest om vrij te worden). Vanaf die nacht was ik niet meer bang, nooit meer. Wel had ik een fascinatie gekregen voor Griekse mythologie, hekserij en bovennatuurlijke dingen. Ik werd op school gepest en na de zelfmoord van mijn goede vriend besloot ik mijn leven verder te leven als hardrocker/gothic .Ik wilde geen omgang meer met mensen. Op mijn dertiende was ik begonnen met roken en op mijn vijftiende rookte ik mijn eerste joint, drinken deed ik al op die leeftijd, ieder weekend.

Op mijn zeventiende begon ik met werken en zodoende kon ik dagelijks wiet roken. In de weekenden dronk ik veel sterke drank en later gebruikte ik XTC. In een jaar tijd besloot ik alle hard rock festivals te bezoeken.

Ik was een groot liefhebber van Metallica. Inmiddels was mijn moeder tot bekering gekomen. Door het roken en blowen had ik astma ontwikkeld en ik was vaak benauwd ‘s nachts na het uitgaan. Ik vroeg God die steen van mijn borst te halen, dat deed Hij altijd en dan kon ik slapen.

Mijn leven was leeg en doelloos. Ik had veel verkeerde vrienden. Daarnaast werd ik vaak bedreigd of er werd aan mij gevraagd of ik coke of heroïne wilde gebruiken. Iets zei mij: “Als ik dat zou doen, dan zou ik verloren zijn”.

Ik heb dat gelukkig nooit aangenomen of gebruikt. Mijn verlangen naar een goed leven werd steeds groter. Ik gaf God mijn leven nadat ik werd mishandeld en met de dood bedreigd werd.

Met Pasen kreeg ik een diep verlangen om mee te gaan naar de kerk. Ik ging niet, want wat had ik daar te zoeken, dacht ik. De week erop had ik weer dat enorme verlangen. Het was als een magneet die mij aantrok. De voorganger sprak die zondag over Openbaring, het ging over draken en bovennatuurlijke dingen. Het raakte mij diep want ik wist dat dit de waarheid was, die ik altijd had gezocht. Het vulde een leegte in mijn hart.

Vanaf die dag was ik altijd in beide diensten. Daarnaast was de Bijbelstudie over openbaring erg interessant. Ik kreeg antwoorden op heel veel vragen. Ik werd in een dienst overvallen door een gevoel van liefde. Dit was hetzelfde gevoel wat ik had bij het gebruiken van XTC. Alleen het gevoel in de dienst was veel krachtiger, want dit was de Heilige Geest.

Ik heb alle muziek, films en boeken weggedaan, nadat ik besefte dat ik niet “twee heren” kon dienen. Ik werd op 13 december dat jaar gedoopt en ik moet zeggen dat er toen een geestelijke strijd losbarstte. Ik ging vloekend naar de kerk, vervolgens had ik een geweldige dienst en daarna ging ik weer vloekend naar huis. Ik wist niet wat het was, want het was zo moeilijk voor mij om naar de dienst te gaan. Gelukkig ben ik na mijn doop van het vloeken bevrijd.

Ik zei soms dat ik een krachtige dienst van tevoren kon herkennen, want bij een krachtige dienst had ik veel strijd vooraf. Dit was vooral voor mensen in mijn omgeving erg vervelend.

Door de jaren heen heb ik veel studie gedaan naar het bovennatuurlijke en alles wat daarmee te maken had. Het enige nadeel was dat ik in de kerk niemand kon vinden die mij met dit onderwerp kon helpen, want de strijd die ik ervaarde heeft jaren geduurd. Achteraf heeft het hele proces meer dan 30 jaar geduurd. Uiteindelijk is de strijd omtrent dit onderwerp weggegaan.

Inmiddels ben ik bijna 20 jaar getrouwd en ik ben moeder van drie tieners. Ik had nooit gedacht dat dit ooit zou gebeuren. Ik kan echt zeggen dat God mij waarlijk heeft gered, want ik wilde zelfmoord plegen. Uit dit alles blijkt dat ik klaar was met mijn leven, totdat Hij ingreep!

RianTerug naar overzicht


 
 
 
 
Map
Info