Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-06-19

Het oordeel voor de gelovigen – over de rechterstoel en kronen

Wie vandaag tot geloof komt zal door zijn geloof behouden zijn. Niemand is behouden om wat hij of zij heeft gedaan en wat u ook zal doen aan goede werken in de toekomst – het voegt daar niets aan toe. Echt niemand kan zijn behoudenis bereiken door wat hij of zij aan goede werken doet. [Meer weten…]

Hilga - 17:06:48 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

2022-04-14

Feiten en fabels over de opname

‘Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.’ (2 Petrus 1:21-22)

Mijn jeugdherinneringen spelen zich af in de jaren tachtig. Ik ben kerkelijk opgegroeid en ik herinner me het enthousiasme van kerkelijke leiders van allerlei pluimage die vertelden over de spoedige opname. Zo bezocht ik een evangelisatiedienst op een zondagavond. [Meer weten…]

Hilga - 16:04:46 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

2022-03-22

De Openbaring van Jezus Christus – inzicht in de structuur

Dit artikel is geschreven met behulp van aantekeningen uit Bijbelstudies van Chuck Missler. Mijn dank gaat uit naar Koinonia House. De Bijbelteksten in dit artikel komen allen uit de Herziene Statenvertaling. [Meer weten…]

Hilga - 18:47:35 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

Voorbereiden op de opname – een afscheidsbrief

Het is voor de meeste gelovige Bijbelkenners evident dat de opname en daarop volgend de start van de verdrukking (de laatste 7 jaar van de wereld voor de wederkomst van Jezus) zeer dichtbij zijn. Hoewel er verschillende patronen en tekenen zijn die elk apart tot gedachten in deze richting kunnen leiden, is het juist de optelsom van deze patronen en tekenen die leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de opname wel heel dichtbij moet zijn.

Een van de tekenen waaruit op te maken valt dat de opname en de verdrukking voor de deur staan, is het teken van de vijgenboom uit Mattheüs 24. [Meer weten…]

Admin - 17:56:55 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram