Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-03-22

De Openbaring van Jezus Christus – inzicht in de structuur

Dit artikel is geschreven met behulp van aantekeningen uit Bijbelstudies van Chuck Missler. Mijn dank gaat uit naar Koinonia House. De Bijbelteksten in dit artikel komen allen uit de Herziene Statenvertaling. [Meer weten…]

Hilga - 18:47:35 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

De doop als Bijbelse opdracht

Beste lezers,

Voor wie een kerkelijke achtergrond heeft, is het bekend dat de doop een lastig discussiepunt kan zijn voor verschillende kerkelijke denominaties. Voor mensen zonder een kerkelijke achtergrond kan wat google-werk over de doop leiden tot een wirwar van theorieën, gedachten, ideeën en Bijbelteksten die niet eenvoudig zijn te ontrafelen tot een heldere, Bijbelse opdracht. Aan de ene zijde van het spectrum is er de doop van baby’s middels besprenkeling en op basis van een belofte van de ouders; aan de andere zijde de doop door onderdompeling op basis van het geloof van de dopeling zelf. [Meer weten…]

Hilga - 18:28:44 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

Voorbereiden op de opname – een afscheidsbrief

Het is voor de meeste gelovige Bijbelkenners evident dat de opname en daarop volgend de start van de verdrukking (de laatste 7 jaar van de wereld voor de wederkomst van Jezus) zeer dichtbij zijn. Hoewel er verschillende patronen en tekenen zijn die elk apart tot gedachten in deze richting kunnen leiden, is het juist de optelsom van deze patronen en tekenen die leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de opname wel heel dichtbij moet zijn.

Een van de tekenen waaruit op te maken valt dat de opname en de verdrukking voor de deur staan, is het teken van de vijgenboom uit Mattheüs 24. [Meer weten…]

Admin - 17:56:55 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

Waar staat de Bijbel in de Bijbel?

Beste lezers,

Het is aannemelijk om te zeggen dat de komst van de Bijbel voorspeld is in het Oude Testament. Wist u dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is? De Bijbel is maar liefst 3,9 miljard keer verkocht (1). [Meer weten…]

Admin - 16:04:23 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram