FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2022 2022-07-07T13:54:45+00:00 Admin ~/ Zelfonderzoek: bent u bij de opname? ~/?x=entry:entry220706-201640 2022-07-06T20:16:40+00:00 2022-07-06T20:16:40+00:00

Nu we steeds meer tekenen zien dat de 70e jaarweek uit het boek Daniel aanstaande is, nu we weten dat de opname van de gemeente steeds dichterbij komt, is het denk ik goed om ons eigen geloof te onderzoeken. Wie zal achterblijven en wie zal als bruid van Christus meegaan in de opname?

Het is aannemelijk dat een groot deel van de mensen die kerkelijk is of zich christen noemt, niet mee zal gaan met de opname. [Meer weten…]

Het oordeel voor de gelovigen – over de rechterstoel en kronen ~/?x=entry:entry220619-170648 2022-06-19T17:06:48+00:00 2022-06-19T17:06:48+00:00

Wie vandaag tot geloof komt zal door zijn geloof behouden zijn. Niemand is behouden om wat hij of zij heeft gedaan en wat u ook zal doen aan goede werken in de toekomst – het voegt daar niets aan toe. Echt niemand kan zijn behoudenis bereiken door wat hij of zij aan goede werken doet. [Meer weten…]

Genezingen: de dwaalleer van Tom de Wal (‘Jezus aanraken’) ~/?x=entry:entry220525-195738 2022-05-25T19:57:38+00:00 2022-05-25T19:57:38+00:00

Tom de Wal is de laatste tijd behoorlijk aan de weg aan het timmeren met de boeken die hij schrijft, met zijn lezingen en met zijn trainingen – allen via zijn organisatie ‘Frontrunners Ministries’. Volgens de bijbehorende website heeft De Wal inmiddels acht boeken geschreven, die samen 130.000 keer zijn gedrukt. Deze 130.000 wordt (mede) verklaard door het feit dat hij zijn boeken gratis verspreidt. [Meer weten…]

Vandaag is de dag van uw redding! ~/?x=entry:entry220423-160252 2022-04-23T16:02:52+00:00 2022-04-23T16:02:52+00:00

Wat betekent bekeren eigenlijk precies?
Het Griekse werkwoord meta-noeō betekent ‘berouw hebben, zich bekeren’.

Het is samengesteld uit noeō ‘bemerken; verstaan, inzien; (be)denken’ en het voorvoegsel meta, dat hier een verandering aangeeft. Het houdt in feite in: ‘anders verstaan of inzien, anders bedenken, van gedachten veranderen’, en hierdoor ‘berouw hebben’ van een verkeerde daad. [Meer weten…]

Feiten en fabels over de opname ~/?x=entry:entry220414-160446 2022-04-14T16:04:46+00:00 2022-04-14T16:04:46+00:00

‘Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.’ (2 Petrus 1:21-22)

Mijn jeugdherinneringen spelen zich af in de jaren tachtig. Ik ben kerkelijk opgegroeid en ik herinner me het enthousiasme van kerkelijke leiders van allerlei pluimage die vertelden over de spoedige opname. Zo bezocht ik een evangelisatiedienst op een zondagavond. [Meer weten…]