FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2023 2023-06-01T02:29:02+00:00 Admin ~/ Wat staat er geschreven over het hiernamaals? ~/?x=entry:entry221108-143338 2022-11-08T14:33:38+00:00 2022-11-08T14:33:38+00:00

Wat gebeurt er als je dood gaat? Niet zo zeer fysiek, maar wat gebeurt er geestelijk. Waar zul je zijn. [Meer weten…]

Wat staat er geschreven over de satan? ~/?x=entry:entry221108-141047 2022-11-08T14:10:47+00:00 2022-11-08T14:10:47+00:00

De Bijbel is het Woord van God. Vanaf pagina één t/m de laatste pagina gaat het over de Heer Jezus. Hij is de Schepper van hemel en aarde. [Meer weten…]

Schapen voederen of geiten amuseren: waar zijn we in de kerk mee bezig? ~/?x=entry:entry221031-233047 2022-10-31T23:30:47+00:00 2022-10-31T23:30:47+00:00

Waarschijnlijk zullen de meeste van ons wel eens van hem gehoord hebben; Spurgeon. Hij was een Engelse baptistenpredikant in de puriteinse traditie in het 19e eeuwse Engeland. Hij wordt wel de ‘prins der predikers’ genoemd. [Meer weten…]

Oordeel of verzoening? ~/?x=entry:entry221031-230919 2022-10-31T23:09:19+00:00 2022-10-31T23:09:19+00:00

Nu dan, richt uw hart en uw ziel erop om de HEERE, uw God, te zoeken. Sta op en bouw het heiligdom van de HEERE God, zodat men de ark van het verbond van de HEERE en de heilige voorwerpen van God in dit huis kan brengen, dat voor de Naam van de HEERE gebouwd zal worden.
– 1 Kronieken 22:19

God wil een heiligdom voor Zichzelf. Er mocht niet eerder in de tabernakel iets worden opgericht, voordat Gods heiligdom daar klaar was en de ark was afgesloten met het verzoendeksel. [Meer weten…]

Niet alleen Mozes, maar ook de Gemeente dient een genadige, machtige en heilige Heere! ~/?x=entry:entry220901-150118 2022-09-01T15:01:18+00:00 2022-09-01T15:01:18+00:00

‘Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij: Laat dit volk verdertrekken. U echter, U hebt mij niet laten weten wie U met mij meezendt, terwijl U Zelf gezegd hebt: Ik ken u bij uw naam, en ook: U hebt genade gevonden in Mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. [Meer weten…]